Main Menu
User Menu

1996-1997 - 1. konžská válka

First Congo War

1. konžská vojna prebiehala v rokoch 1996-1997 na území Zairu (neskôr Konžská demokratická republika) pôvodne ako etnické násilie medzi milíciami kmeňa Tutsi a vojenskými jednotkami režimu prezidenta Mobuteho. .


V roku 1994 vypukla občianska vojna v susednej Rwande a následná genocída preniesla aj do Zairu. Hutuské milície vytlačované z Rwandy začali využívať vytvorené Hutuské utečenecké tábory vo východnej časti Zairu na dopĺňanie svojich síl a zásob a samotné zairské územie začali používať ako svoje základne. Milície spolu s regulárnymi jednotkami Zairskej armády, v súlade s protitutsiovskou politikou zairského diktátora Mobutua začali bojovať aj proti etnickým Tutsiom, obývajúcim východné časti Zairu. Z toho dôvodu začali Tutsiovia v Zaire vytvárať vlastné milície na obranu, čo nakoniec vyústilo v novembri 1996 do viacerých masakrov civilného obyvateľstva (zapríčinených jednotkami oboch strán) a následnej erupcii odporu voči Mobuteho diktatúre. Vznikla široká vojenská koalícia zahŕňajúca Tutsijské milície, podporované Rwandskou a Ugandskou armádou a ozbrojené milície jednotlivých odporcov režimu pod vedením Laurenta Desiré Kabilu s názvom Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo-Zaïre (AFDL). Vojenský konflikt bol pozastavený začiatkom roku 1997 a začali sa mierové rozhovory. Tie boli v máji ukončené fiaskom a následne 16.05.1997 Mobutu opustil krajinu a Kabila 20.05.1997 vstúpil do hlavného mesta Kinshasa, vymenoval sa za prezidenta a s podporou AFDL začal s obnovou krajiny. Jedným z jeho prvých opatrení bolo premenovanie štátu na Konžskú demokratickú republiku (Democratic Republic of Congo).


Zdroj: Kongo
URL : https://www.valka.cz/1996-1997-1-konzska-valka-t83057#304653Verze : 0
MOD