Main Menu
User Menu

Obsazení Plzně

Obsazení PlzněDatum:
26. březen 1621


Místo:
Plzeň, Česko


Účastníci:
ligistické vojsko
x
protestantské vojsko


Výsledek:
město bylo obsazeno katolíky
URL : https://www.valka.cz/Obsazeni-Plzne-t93481#350024Verze : 0
MOD
Ačkoliv bylo proticísařské povstání v českých zemích poraženo v bitvě na Bílé hoře, držel ještě na začátku roku Mansfeld, který kolem sebe shromáždil zbytky stavovského vojska, jménem krále Fridricha města Plzeň, Tábor, Teplá, Jáchymov a Horní Slavkov. V Plzni měl Mansfeld k dispozici sedm praporců. Jednalo se však o vojáky, které demoralizovala nejen bělohorská porážka, ale především již delší dobu nevyplácený žold.


Proti nim poslal bavorský vévoda generála Tillyho, který dostal k dispozici deset tisíc mužů. Nakonec ovšem této mohutné síly ani nebylo potřeba. Řinčení zbraní předešel cinkot peněz. Čtyři praporce se Tillymu podařilo koupit - za smluvený finanční obnos nekladly odpor, ba naopak byly začleněny do jeho vojska. Zbylé tři praporce si sice žádné peníze nevzali, avšak z Plzně bez boje odtáhly. Plzeň, svědek jedněch z prvních střetů války, se tak vrátila do katolického tábora.
Zdroj:
Rothenburg, Friedrich Rudolf von: Schlachten, Belagerungen und Gefechte in Deutschland und den angrenzenden Ländern von 1618 bis 1629, Hirschfeld'schen Buchdruckerey, Wien 1835.
URL : https://www.valka.cz/Obsazeni-Plzne-t93481#350034Verze : 0
MOD