Main Menu
User Menu

Polívka, Václav

     
Příjmení:
Surname:
Polívka
Jméno:
Given Name:
Václav
Jméno v originále:
Original Name:
Václav Polívka
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generál veterinář
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
MVDr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
22.11.1868 Kanina /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Polivka-Vaclav-t110769#389761Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Polívka
Jméno:
Given Name:
Václav
Jméno v originále:
Original Name:
Václav Polívka
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1879-DD.06.1887 Státní reálka, Praha
DD.10.1888-DD.07.1892 Státní zvěrolékařský ústav, Wien
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1892-DD.05.1893 Škola jednoročních dobrovolníků, Prachatice
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1893 kadet rakousko-uherské branné moci
01.11.1894 veterinář rakousko-uherské branné moci
01.05.1899 nadveterinář rakousko-uherské branné moci
01.05.1907 plukovní veterinář rakousko-uherské branné moci
01.11.1917 štábní veterinář rakousko-uherské branné moci
01.02.1919 major veterinář
02.12.1921 podplukovník veterinář
18.09.1922 plukovník veterinář
13.12.1924 generál veterinář V. hodnostní třídy
16.12.1927 generál veterinář
01.03.1929 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
15.10.1919-02.12.1921 Velitel : 33. oddělení /veterinární/
02.12.1921-09.03.1922 Velitel : 33. oddělení /veterinární/

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1892-DD.11.1892 jednoroční dobrovolník Praporu polních myslivců č. 6, Prachatice
DD.11.1892-DD.05.1893 vojenské studium, Prachatice
DD.05.1893-DD.09.1893 pomocník veterináře Polního dělostřeleckého pluku č. 8, Praha
DD.04.1894-DD.05.1902 mladší veterinář Vozatajského praporu č. 4, Budapest
DD.05.1902-DD.05.1907 hlavní veterinář Vozatajského praporu č. 4, Budapest
DD.05.1907-DD.01.1911 hlavní veterinář Vozatajského pluku č. 2, Budapest
DD.01.1911-DD.07.1914 přednosta veterinářské služby Pěší divise č. 17, Nagy-Várad
DD.07.1914-DD.08.1916 hlavní veterinář velitelství VIII. sboru, balkánské a východoevropské válčiště
DD.08.1916-DD.11.1916 hlavní veterinář Vojenské veterinární nemocnice, Munkács
DD.11.1916-DD.11.1918 hlavní veterinář velitelství XII. sboru, východoevropské válčiště
DD.11.1918-DD.02.1919 mimo službu
DD.02.1919-DD.10.1919 přednosta veterinářské inspekce Ministerstva národní obrany, Praha
DD.10.1919-DD.03.1922 přednosta 33. oddělení /veterinárního/ ministerstva národní obrany, Praha
DD.03.1922-DD.01.1927 přednosta skupiny 35. oddělení /remontnictva/ ministerstva národní obrany, Praha
DD.01.1927-DD.02.1929 přednosta skupiny I./2. oddělení /jezdectva remontnictva/ ministerstva národní obrany, Praha
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Polivka-Vaclav-t110769#389762Verze : 0
MOD