Main Menu
User Menu

Kajdoš, Vladimír

     
Příjmení:
Surname:
Kajdoš
Jméno:
Given Name:
Vladimír
Jméno v originále:
Original Name:
Vladimír Kajdoš
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
21.02.1893 Němčice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
08.07.1970 Frenštát pod Radhoštěm /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
ministr železnic
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Kajdos-Vladimir-t10334#367404Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Kajdoš
Jméno:
Given Name:
Vladimír
Jméno v originále:
Original Name:
Vladimír Kajdoš
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1904-DD.07.1912 Arcibiskupské gymnasium, Kroměříž
DD.10.1912-DD.MM.RRRR Karlo-Ferdinandova universita, filosofická fakulta
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.12.1914-DD.07.1915 Škola jednoročních dobrovolníků, Sankt-Pölten
DD.08.1920-DD.06.1921 Kurs pro důstojníky generálního štábu, Praha
DD.11.1922-DD.09.1923 Válečná škola, Praha
DD.01.1935-DD.07.1935 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
04.08.1915 kadet rakousko-uherské branné moci
01.09.1915 poručík rakousko-uherské branné moci
23.07.1916 podporučík srbské armády
03.01.1917 praporčík ruské armády
02.07.1917 podporučík ruské armády
07.02.1917 podporučík legií
02.10.1918 kapitán legií
19.08.1920 kapitán pěchoty
02.12.1921 štábní kapitán pěchoty
20.09.1923 štábní kapitán generálního štábu
31.12.1923 major generálního štábu
14.12.1927 podplukovník generálního štábu
31.03.1931 plukovník generálního štábu
30.07.1936 brigádní generál
01.11.1939 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
00.09.1924-DD.12.1927 Náčelník štábu : 9. divise
00.12.1927-DD.09.1928 Náčelník štábu : 9. divise
00.12.1931-00.12.1933 Velitel : 1. oddělení /organisační/ hlavního štábu branné moci
DD.12.1933-DD.12.1934 Velitel : Pěší pluk 40
25.09.1938-04.10.1938 Velitel : Hlavní štáb ministerstva národní obrany

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1914-DD.12.1914 jednoroční dobrovolník Zeměbraneckého pěšího pluku č. 25, Kroměříž
DD.12.1914-DD.07.1915 vojenské studium, Sankt-Pölten
DD.07.1915-DD.09.1915 velitel pěší čety Zeměbraneckého pěšího pluku č. 25, východoevropské válčiště
15.09.1915-15.09.1915 zajetí na východoevropském válčišti
DD.09.1915-DD.07.1916 ruské zajatecké tábory
DD.07.1916-DD.01.1917 velitel pěší čety 1. srbského dobrovolnického pluku, východoevropské válčiště
DD.01.1917-DD.04.1917 velitel pěší čety 2. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
DD.04.1917-DD.10.1917 náborový emisar Odbočky Československé národní rady v Rusku
DD.10.1917-DD.11.1917 velitel pěší roty 2. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
DD.11.1917-DD.01.1918 zatímní velitel praporu 2. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
DD.01.1918-DD.10.1918 velitel pěší roty 2. československého střeleckého pluku, přesun a sibiřské válčiště
DD.10.1918-DD.05.1919 zatímní velitel praporu 2. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště
DD.05.1919-DD.04.1920 velitel pěší roty 2. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště a přesun
DD.04.1920-DD.08.1920 repatriační dovolená
DD.08.1920-DD.06.1921 vojenské studium, Praha
DD.06.1921-DD.11.1922 důstojník Zemského vojenského velitelství pro Slovensko, Bratislava
DD.11.1922-DD.09.1923 vojenské studium, Praha
DD.09.1923-DD.10.1924 přednosta oddělení štábu Divise 9, Trnava
DD.10.1924-DD.09.1928 náčelník štábu Divise 9, Trnava
DD.09.1928-DD.06.1930 přednosta skupiny Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.06.1930-DD.09.1930 velitel praporu Pěšího pluku 28, Praha
DD.09.1930-DD.09.1931 přednosta skupiny Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.09.1931-DD.12.1933 přednosta oddělení Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.12.1933-DD.01.1935 velitel Pěšího pluku 40, Valašské Meziříčí
DD.01.1935-DD.07.1935 vojenské studium, Praha
DD.07.1935-DD.09.1935 velitel Pěšího pluku 40, Valašské Meziříčí
DD.09.1935-DD.09.1938 druhý zástupce náčelníka Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.09.1938-DD.10.1938 náčelník Hlavního štábu ministerstva národní obrany, branná pohotovost státu
DD.10.1938-DD.12.1938 ministr vlády Republiky česko-slovenské, Praha
DD.12.1938-DD.05.1939 druhý zástupce náčelníka Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.05.1939-DD.10.1939 přednosta Všeobecného oddělení ministerstva národní obrany v likvidaci, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1919

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1919

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1923

Pamětní medaile na válku 1914-1918
Commemorative Medal for War 1914-1918
Spomenica rata 1914-1918
-

DD.MM.1932

Řád Jugoslávské koruny 3. třída
Order of Yugoslav Crown 3rd Class
Orden Jugoslavenske krune 3 stepen
-

DD.MM.1933

Řád Čestné legie 5. třída
Order of Legion of Honour 5th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
-

DD.MM.1935

Řád Jugoslávské koruny 2. třída
Order of Yugoslav Crown 2nd Class
Orden Jugoslavenske krune 2 stepen
-

DD.MM.1936

Řád Rumunské hvězdy 2. třída
Order of Star of Romania 2nd Class
Ordinul Steaua României Mare Ofițer
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile 2. střeleckého pluku Jiřího z Poděbrad
Commemorative Medal of 2nd Rifle Regiment of Jiri from Podebrady
Pamětní medaile 2. střeeckého pluku Jiřího z Poděbrad
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Kajdos-Vladimir-t10334#375264Verze : 0
MOD
Vladimír Kajdoš , brigádní generál


Narodil se 21. 2. 1893 v Němčicích, okr. Kroměříž. V letech 1904-1912 studoval na gymnáziu v Kroměříži a poté ještě před válkou stihl absolvovat 5 semestrů filozofické fakulty v Praze. Bojoval na ruské frontě, kde byl v září 1915 zajat. Nejprve působil v zajateckých samosprávách a od července 1916 se stal dobrovolníkem srbské divize. Jako velitel čety a později roty se zúčastnil bojů v Dobrudži. Od léta 1917 byl příslušníkem 2. střeleckého pluku Jiřího z Poděbrad, velel četě a 6. rotě. Od listopadu 1917 velel 2. praporu, v červnu 1918 se stal komisařem pluku a od prosince 1918 opět velel 2. praporu a současně byl předsedou osvětového výboru. Po návratu do vlasti se stal přednostou oddělení štábu Zemského vojenského velitelství (ZVV) Bratislava. V letech 1922-1923 studoval na Vysoké škole válečné ve Francii a poté do roku 1928 vykonával funkci náčelníka štábu 9. pěší divize. V letech 1928-1931 byl přednostou skupiny na hlavním štábu, od roku 1931 do roku 1933 pak byl přednostou organizačního oddělení hlavního štábu. V letech 1933-1935 velel 40. pěšímu pluku, od roku 1935 pak zastával funkci 2. zástupce náčelníka hlavního štábu. V roce 1936 byl povýšen do hodnosti brigádního generála. V roce 1938 byl od 25. 9. do 4. 10. náčelníkem hlavního štábu, poté se stal ministrem dopravy. Po okupaci vedl likvidaci hlavního štábu, spolupracoval s vedením Obrany národa. Z titulu své funkce umožnil rozsáhlou odbojovou činnost finančního rázu. Svým podpisem kryl záměrně výplaty větších částek určených pro odboj, umožnil převedení tajných fondů ve prospěch odboje. Spolupracoval také s generálem Eliášem při organizaci vládního vojska. Po osvobození byl v letech 1945-1947 předsedou Odvolacího kárného výboru, 1. 8. 1947 pak odešel do výslužby. Generál Kajdoš zemřel 8. 7. 1970 ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Kajdoš, Vladimír - brig. gen. Vladimír Kajdoš

brig. gen. Vladimír Kajdoš
URL : https://www.valka.cz/Kajdos-Vladimir-t10334#31397Verze : 0