Main Menu
User Menu

Wolf, Ferdinand

     
Příjmení:
Surname:
Wolf
Jméno:
Given Name:
Ferdinand
Jméno v originále:
Original Name:
Ferdinand Wolf
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generál justiční služby
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
19.08.1873 Ústí nad Orlicí /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Wolf-Ferdinand-t60648#218589Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Wolf
Jméno:
Given Name:
Ferdinand
Jméno v originále:
Original Name:
Ferdinand Wolf
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Státní reálka
DD.10.1891-DD.07.1897 Karlo-Ferdinandova universita, právnická fakulta, Praha
DD.10.1898-DD.03.1899 Karlo-Ferdinandova universita, právnická fakulta, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1897-DD.05.1898 Škola jednoročních dobrovolníků, Wien
DD.01.1900-DD.03.1901 Kurs pro vojenské auditory, Wien
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1898 kadet rakousko-uherské branné moci
01.01.1901 poručík rakousko-uherské branné moci
01.05.1901 nadporučík auditor rakousko-uherské branné moci
01.05.1907 setník auditor rakousko-uherské branné moci
01.05.1914 major auditor rakousko-uherské branné moci
01.05.1917 podplukovník auditor rakousko-uherské branné moci
23.11.1918 podplukovník justiční služby
10.01.1923 plukovník justiční služby
31.03.1931 generál justiční služby
01.09.1933 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.10.1897-DD.11.1897 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 71, Wien
DD.11.1897-DD.05.1898 vojenské studium, Wien
DD.05.1898-DD.09.1898 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 71, Wien
DD.01.1900-DD.03.1901 vojenské studium, Wien
DD.03.1901-DD.05.1901 vyšetřující soudce posádkového soudu, Wien
DD.05.1901-DD.10.1908 vyšetřující soudce posádkového soudu, Mostar
DD.10.1908-DD.05.1914 vyšetřující soudce posádkového soudu, Budapest
DD.05.1914-DD.11.1915 soudce divisního soudu, Budapest
DD.11.1915-DD.05.1916 justiční referent posádkového velitelství Beograd
DD.05.1916-DD.05.1917 justiční referent velitelství XIX. sboru, balkánské válčiště
DD.05.1917-DD.09.1917 justiční referent velitelství XV. sborové oblasti, Sarajevo
DD.09.1917-DD.11.1918 zastupující správce posádkového soudu, Wien
DD.11.1918-DD.06.1920 přednosta Úřadu vojenského zástupce, Praha
DD.06.1920-DD.12.1930 rada Nejvyššího vojenského soudu, Praha
DD.12.1930-DD.08.1933 místopresident Nejvyššího vojenského soudu, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1916

Vojenská záslužná medaile bronzová
Bronze Military Merit Medal
Bronzene Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1917

Karlův vojenský kříž
Karl Troop Cross
Karl-Truppenkreuz
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Wolf-Ferdinand-t60648#385042Verze : 0
MOD