Main Menu
User Menu

Vymětal, Dominik

     
Příjmení:
Surname:
Vymětal
Jméno:
Given Name:
Dominik
Jméno v originále:
Original Name:
Dominik Vymětal
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál zdravotnictva
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
MUDr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
31.12.1883 Palonín /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.05.1953 Nové Kopisty /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Vymetal-Dominik-t110721#389670Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Vymětal
Jméno:
Given Name:
Dominik
Jméno v originále:
Original Name:
Dominik Vymětal
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1896-DD.07.1903 Slovanské gymnasium, Olomouc
DD.10.1903-DD.03.1906 Karlo-Ferdinandova universita, lékařská fakulta, Praha
DD.10.1906-DD.05.1909 Karlo-Ferdinandova universita, lékařská fakulta, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.12.1909-DD.08.1910 Vojenská lékařská škola, Wien
DD.10.1928-DD.09.1929 Válečná škola, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.06.1909 poručík rakousko-uherské branné moci
01.12.1909 nadlékař rakousko-uherské branné moci
01.11.1912 plukovní lékař rakousko-uherské branné moci
25.07.1918 podporučík legií
01.01.1919 poručík legií
01.01.1920 kapitán legií
01.04.1920 major legií
30.08.1920 major zdravotnictva
26.05.1922 podplukovník zdravotnictva
16.07.1929 plukovník zdravotnictva
30.07.1936 generál zdravotnictva
01.08.1939 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
27.09.1938-22.10.1938 Velitel : Úřad zdravotnické služby II. armády

Ručně vyplněné položky:
DD.04.1906-DD.09.1906 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 18, Olomouc
DD.06.1909-DD.12.1909 mladší lékař Posádkové nemocnice č. 9, Brno
DD.12.1909-DD.08.1910 vojenské studium, Wien
DD.08.1910-DD.11.1912 mladší lékař Posádkové nemocnice č. 13, Terezín
DD.11.1912-DD.10.1913 šéflékař oddělení Posádkové nemocnice č. 13, Terezín
DD.10.1913-DD.01.1914 praporní lékař Dragounského pluku č. 14, Dobřany
DD.01.1914-DD.07.1914 mimo službu
DD.07.1914-DD.08.1914 velitel Záložní nemocnice, východoevropské válčiště
23.08.1914-23.08.1914 zajetí na východoevropském válčišti
DD.08.1914-DD.07.1918 ruské zajatecké tábory
DD.07.1918-DD.10.1918 pobočník hlavního lékaře velitelství Československého armádního sboru, sibiřské válčiště
DD.10.1918-DD.05.1919 velitel 4. československé vojenské nemocnice, sibiřské válčiště
DD.05.1919-DD.05.1920 velitel 5. československého zdravotního vlaku, sibiřské válčiště
DD.05.1920-DD.07.1920 hlavní lékař 27. československého lodního transportu, přesun
DD.07.1920-DD.08.1920 repatriační dovolená
DD.08.1920-DD.03.1922 přednosta oddělení Posádkové nemocnice č. 13, Terezín
DD.03.1922-DD.03.1927 přednosta oddělení Divisní nemocnice č. 3, Terezín
DD.03.1927-DD.02.1928 zástupce velitele Divisní nemocnice č. 3, Terezín
DD.02.1928-DD.10.1928 zástupce přednosty zdravotní služby Zemského vojenského velitelství v Praze
DD.10.1928-DD.09.1929 vojenské studium, Praha
DD.09.1929-DD.07.1931 profesor Vojenské lékařské školy, Praha
DD.07.1931-DD.05.1934 velitel Divisní nemocnice 1, Praha
DD.05.1934-DD.12.1935 přednosta zdravotní služby Divise 3, Litoměřice
DD.12.1935-DD.12.1936 přednosta zdravotní služby Zemského vojenského velitelství v Brně
DD.12.1936-DD.09.1938 přednosta zdravotní služby Sboru III, Brno
DD.09.1938-DD.10.1938 přednosta zdravotní služby II. armády, branná pohotovost státu
DD.10.1938-DD.07.1939 přednosta zdravotní služby Sboru III, Brno
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1920

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Vymetal-Dominik-t110721#389671Verze : 0
MOD