Main Menu
User Menu

Vamberský, Josef

     
Příjmení:
Surname:
Vamberský
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Vamberský
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
19.10.1878 Choceň /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
03.02.1939 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Vambersky-Josef-t110720#389668Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Vamberský
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Vamberský
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1889-DD.07.1897 Státní gymnasium, Kolín
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1897-DD.08.1900 Tereziánská vojenská akademie, Wiener Neustadt
DD.10.1905-DD.10.1907 Válečná škola, Wien
DD.02.1924-DD.10.1924 Informační kurs pro generály a štábní důstojníky, Praha
DD.11.1925-DD.09.1926 Vyšší informační kurs pro generály a štábní důstojníky, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1900 poručík rakousko-uherské branné moci
01.11.1904 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.05.1913 rytmistr rakousko-uherské branné moci
01.07.1918 major rakousko-uherské branné moci
13.11.1918 major generálního štábu
02.12.1921 podplukovník generálního štábu
31.12.1924 plukovník generálního štábu
21.02.1929 brigádní generál
01.04.1931 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.02.1921-DD.12.1921 Náčelník štábu : 3. jezdecká brigáda
DD.12.1921-DD.02.1922 Náčelník štábu : 3. jezdecká brigáda
00.01.1922-00.09.1925 Velitel : Jezdecký pluk 10
DD.09.1927-DD.07.1928 Velitel : 3. jezdecká brigáda
DD.09.1927-DD.08.1928 Velitel : 2. jezdecká brigáda
DD.09.1928-29.02.1929 Velitel : 2. jezdecká brigáda
29.02.1929-DD.03.1931 Velitel : 2. jezdecká brigáda
25.09.1938-11.10.1938 Velitel : Velitelství III. sborové oblasti

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1897-DD.08.1900 vojenské studium, Wiener Neustadt
DD.08.1900-DD.10.1905 velitel pěší čety Zeměbraneckého pěšího pluku č. 1, Kolomyja a Lwów
DD.10.1905-DD.10.1907 vojenské studium, Wien
DD.10.1907-DD.11.1909 důstojník štábu Zeměbranecké pěší divise č. 22, Lwów
DD.11.1909-DD.11.1912 důstojník velitelství Zeměbranecké jezdecké brigády č. 2, Olomouc
DD.11.1912-DD.01.1916 velitel jezdecké eskadrony Zeměbraneckého hulánského pluku č. 5, Stockerau a východoevropské válčiště
DD.01.1916-DD.05.1916 důstojník štábu Pěší divise č. 12, východoevropské válčiště
DD.05.1916-DD.05.1918 důstojník velitelství Zeměbranecké pěší brigády č. 90, východoevropské a balkánské válčiště
DD.05.1918-DD.10.1918 přednosta oddělení štábu Pěší divise č. 10, italské válčiště
DD.10.1918-DD.11.1918 velitel Jezdeckého střeleckého pluku č. 4, italské válčiště
DD.11.1918-DD.09.1919 velitel Jezdeckého střeleckého pluku č. 4, Olomouc
DD.09.1919-DD.04.1920 velitel korouhve Dragounského pluku č. 12, Olomouc
DD.04.1920-DD.10.1920 velitel Husarského pluku č. 12, Komárno
DD.10.1920-DD.01.1921 jezdecký referent Zemského vojenského velitelství pro Slovensko, Bratislava
DD.01.1921-DD.02.1922 náčelník štábu Jezdecké brigády 3, Nové Zámky
DD.02.1922-DD.02.1924 velitel Jezdeckého pluku 10, Berehovo
DD.02.1924-DD.10.1924 vojenské studium, Praha
DD.10.1924-DD.11.1925 velitel Jezdeckého pluku 10, Berehovo
DD.11.1925-DD.09.1926 vojenské studium, Praha
DD.09.1926-DD.09.1927 profesor Vyššího informačního kursu pro generály a štábní důstojníky, Praha
DD.09.1927-DD.07.1928 velitel Jezdecké brigády 3, Bratislava
DD.07.1928-DD.03.1931 velitel Jezdecké brigády 2, Brno
DD.09.1938-DD.10.1938 velitel Sborové oblasti III, branná pohotovost státu
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1913

Vojenská záslužná medaile bronzová
Bronze Military Merit Medal
Bronzene Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1914

Vojenská záslužná medaile bronzová
Bronze Military Merit Medal
Bronzene Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1915

Železný kříž 2. třídy
Iron Cross 2nd Class
Eisernes Kreuz II. Klasse
-

DD.MM.1915

Vojenská záslužná medaile stříbrná
Silver Military Merit Medal
Silberne Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1917

Karlův vojenský kříž
Karl Troop Cross
Karl-Truppenkreuz
-

DD.MM.1917

Vojenský záslužný kříž 3. třída
Military Merit Cross 3rd Class
Militärverdienstkreuz III. Kl.
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Vambersky-Josef-t110720#389669Verze : 0
MOD