Main Menu
User Menu

Pytlík, Robert

     
Příjmení:
Surname:
Pytlík
Jméno:
Given Name:
Robert
Jméno v originále:
Original Name:
Robert Pytlík
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generál zdravotnictva
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
MUDr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
11.12.1887 Moravská Třebová /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
26.07.1965 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Pytlik-Robert-t110762#389749Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Pytlík
Jméno:
Given Name:
Robert
Jméno v originále:
Original Name:
Robert Pytlík
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1898-DD.06.1906 Státní gymnasium, Vysoké Mýto
DD.10.1906-DD.03.1910 Karlo-Ferdinandova universita, lékařská fakulta, Praha
DD.10.1910-DD.10.1913 Karlo-Ferdinandova universita, lékařská fakulta, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.10.1924-DD.09.1925 Válečná škola, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.04.1914 praporčík rakousko-uherské branné moci
01.01.1915 poručík rakousko-uherské branné moci
10.06.1917 mladší lékař ruské armády
07.02.1918 poručík legií
30.10.1918 major legií
01.01.1920 podplukovník legií
25.07.1920 podplukovník zdravotnictva
30.12.1929 plukovník zdravotnictva
05.03.1936 generál zdravotnictva
01.10.1939 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
00.07.1934-00.12.1935 Velitel : Úřad zdravotnické služby 1. divise
24.09.1938-14.10.1938 Velitel : Úřad zdravotnické služby hlavního velitelství

Ručně vyplněné položky:
DD.04.1910-DD.09.1910 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 8, Brno
DD.04.1914-DD.08.1914 mladší lékař Posádkové nemocnice č. 5, Brno
DD.08.1914-DD.10.1914 mladší lékař náhradního praporu Bosensko-hercegovského pěšího pluku č. 3, Wien
DD.10.1914-DD.10.1914 mladší lékař Bosensko-hercegovského pěšího pluku č. 3, východoevropské válčiště
DD.10.1914-DD.12.1914 nemocniční ošetřování
DD.12.1914-DD.01.1915 mladší lékař Záložní nemocnice, Vysoké Mýto
DD.01.1915-DD.04.1915 mladší lékař Posádkové nemocnice č. 5, Brno
DD.04.1915-DD.05.1915 praporní lékař Pěšího pluku č. 8, východoevropské válčiště
18.05.1915-18.05.1915 zajetí na východoevropském válčišti
DD.05.1915-DD.06.1917 ruské zajatecké tábory
DD.06.1917-DD.08.1917 lékař Velitelství borispolského tábora, Borispol
DD.08.1917-DD.05.1918 hlavní lékař 7. československého střeleckého pluku, Borispol a přesun
DD.05.1918-DD.10.1918 přednosta zdravotní služby Sibiřské skupiny, sibiřské válčiště
DD.10.1918-DD.06.1919 hlavní lékař 7. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště
DD.06.1919-DD.06.1920 hlavní lékař velitelství Československého vojska na Rusi, sibiřské válčiště a přesun
DD.06.1920-DD.07.1920 repatriační dovolená
DD.07.1920-DD.12.1921 přednosta zdravotní skupiny Likvidačního úřadu československého zahraničního vojska, Praha
DD.12.1921-DD.03.1922 referent 31. oddělení /zdravotního/ ministerstva národní obrany, Praha
DD.03.1922-DD.01.1927 přednosta skupiny 33. oddělení /zdravotního/ ministerstva národní obrany, Praha
DD.01.1927-DD.11.1930 přednosta skupiny I./4. oddělení /zdravotního/ ministerstva národní obrany, Praha
DD.11.1930-DD.07.1934 profesor Vojenské lékařské školy, Praha
DD.07.1934-DD.12.1935 přednosta zdravotní služby Divise 1, Praha
DD.12.1935-DD.12.1936 přednosta zdravotní služby Zemského vojenského velitelství v Praze
DD.12.1936-DD.09.1938 přednosta zdravotní služby Sboru I, Praha
DD.09.1938-DD.10.1938 přednosta zdravotní služby Hlavního velitelství, branná pohotovost státu
DD.10.1938-DD.03.1939 přednosta zdravotní služby Sboru I, Praha
DD.03.1939-DD.09.1939 přednosta I./4. oddělení /zdravotního/ ministerstva národní obrany v likvidaci, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1919

Řád Sv. Stanislava 2. třída s meči
Order of St Stanislaus 2nd Class with Swords
Орден Святого Станислава 2-я степень с мечами
-

DD.MM.1919

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1920

Válečný kříž
Croix de Guerre
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1922

Medaile vítězství
Victory Medal
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Pytlik-Robert-t110762#389750Verze : 0
MOD