Main Menu
User Menu

Palacký, Josef

     
Příjmení:
Surname:
Palacký
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Palacký
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
13.06.1888 Vrčeň /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
10.07.1938 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Palacky-Josef-t110514#389309Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Palacký
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Palacký
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1901-DD.07.1906 Státní reálka, Plzeň
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1909-DD.05.1910 Škola jednoročních dobrovolníků, Plzeň
DD.10.1927-DD.09.1928 Kurs pro velitele vojskových těles, Praha
DD.01.1933-DD.08.1933 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.01.1911 kadet rakousko-uherské branné moci
05.01.1915 praporčík rakousko-uherské branné moci
01.07.1915 poručík rakousko-uherské branné moci
18.07.1917 podporučík ruské armády
07.02.1918 poručík legií
22.08.1918 kapitán legií
18.10.1918 major legií
01.01.1920 podplukovník legií
01.10.1920 podplukovník pěchoty
21.02.1929 plukovník pěchoty
31.07.1934 brigádní generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
26.02.1919-01.01.1920 Velitel : 12. československý střelecký pluk
01.01.1920-01.10.1920 Velitel : 12. československý střelecký pluk
DD.11.1920-DD.11.1922 Velitel : Pěší pluk 12
00.11.1924-00.10.1925 Velitel : Horský prapor XII
00.11.1925-00.02.1927 Velitel : Horský prapor I
DD.06.1929-DD.12.1932 Velitel : Pěší pluk 37
DD.06.1933-DD.12.1933 Velitel : Pěší pluk 37
31.12.1933-31.07.1934 Velitel : 1. pěší brigáda, velitelství
31.07.1934-30.11.1937 Velitel : 1. pěší brigáda, velitelství
07.12.1937-15.01.1938 Velitel : Velitelství 13. divise

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1909-DD.11.1909 jednoroční dobrovolník Zeměbraneckého pěšího pluku č. 7, Plzeň
DD.11.1909-DD.05.1910 vojenské studium, Plzeň
DD.05.1910-DD.09.1910 velitel pěší čety Zeměbraneckého pěšího pluku č. 7, Plzeň
DD.08.1914-DD.09.1914 velitel pěší čety Zeměbraneckého pěšího pluku č. 7, Plzeň
DD.09.1914-DD.06.1915 velitel pěší čety Zeměbraneckého pěšího pluku č. 6, Cheb a východoevropské válčiště
DD.06.1915-DD.08.1915 nemocniční ošetřování
DD.08.1915-DD.12.1915 instruktor náhradního praporu Zeměbraneckého pluku č. 6, České Budějovice
DD.12.1915-DD.06.1916 velitel pěší roty Zeměbraneckého pěšího pluku č. 8, východoevropské válčiště
13.06.1916-13.06.1916 zajetí na východoevropském válčišti
DD.06.1916-DD.07.1917 ruské zajatecké tábory
DD.07.1917-DD.06.1918 velitel pěší roty 3. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště, přesun a sibiřské válčiště
DD.06.1918-DD.10.1918 velitel praporu 3. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště
DD.10.1918-DD.02.1919 důstojník velitelství Ufské skupiny, sibiřské válčiště
DD.02.1919-DD.09.1920 velitel 12. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště a přesun
DD.09.1920-DD.10.1920 repatriační dovolená
DD.10.1920-DD.08.1922 velitel Pěšího pluku 12, Komárno
DD.08.1922-DD.12.1923 mimo službu
DD.12.1923-DD.03.1925 velitel praporu Pěšího pluku 14, Košice
DD.03.1925-DD.10.1925 velitel Horského praporu 12, Prešov
DD.10.1925-DD.02.1927 velitel Horského praporu 1, Turčianský Svätý Martin
DD.02.1927-DD.10.1927 velitel Hraničářského praporu 4, Vimperk
DD.10.1927-DD.09.1928 vojenské studium, Praha
DD.09.1928-DD.06.1929 velitel Hraničářského praporu 4, Vimperk
DD.06.1929-DD.01.1933 velitel Pěšího pluku 37, Levoča
DD.01.1933-DD.08.1933 vojenské studium, Praha
DD.08.1933-DD.12.1933 velitel Pěšího pluku 37, Levoča
DD.12.1933-DD.10.1937 velitel Pěší brigády 1, Praha
DD.10.1937-DD.01.1938 velitel Divise 13, Kolín
DD.01.1938-DD.07.1938 nemocniční ošetřování
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1919

Válečný kříž
Croix de Guerre
-

DD.MM.1919

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1920

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1924

Řád medvědobijce 3. třída
Order of Bearslayer 3rd Class
Lacplesa Kara Ordenis
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Palacky-Josef-t110514#389310Verze : 0
MOD