Main Menu
User Menu

Wolf, Kurt

poručík in memoriam MUDr. Kurt Wolf


* 13.02.1915 Lipník nad Bečvou
+ 09.03.1943 Sokolovo


Jednotka v bitvě u Sokolova: 2.rota (jmenný seznam)
Kmenové číslo: 361/m
Zapsán do stavu 1.ČSSPP: Buzuluk 20.2.1942
Vyznamenání:
1948 - Sokolovská pamětní medaile in memoriam
ČS.vojenský řád bílého lva Za vítěství I.stupně in memoriam
Sovětský Řád rudého praporu in memoriam
ČS. válečný kříž 1939 in memoriam


Padl v bojích u Sokolova.Zdroj:
BROŽ, Miroslav: HRDINOVÉ OD SOKOLOVA, Avis 2005
URL : https://www.valka.cz/Wolf-Kurt-t42895#169234Verze : 0
Otec Kurta Wolfa pochádzal z Úsova a celá ich rodina se neskôr presťahovala do Mohelnice, kde bývali na Nádražní ulici č. 6. V tomto z veľkej časti nemeckom meste vystupovali členovia Wolfovej rodiny ako Česi. Stredoškolské vzdelanie nadobudol Kurt Wolf na českom Zemském reálním gymnáziu v Litovli, maturoval v roku 1935. V tom istom roku nastúpil štúdium medicíny na Lékařské fakultě Masarykovi univerzity. Študoval v období prebiehajúcej hospodárskej krízy, pričom štúdium dokázal financovať len vďaka tomu, že si privirábal kondíciami.


V roku 1939 prerušil štúdium na lekárskej fakulte a utiekol, ako mnoho iných vlastencov, z porazenej republiky bojovať proti fašistickému Nemecku na iných frontoch. Jeho kroky smerovali najskôr do Poľska, po porážke ktorého ako presvedčený komunista prešiel do Sovietskeho zväzu. V ZSSR najskôr vypomáhal v zdravotníctve, neskôr pôsobil ako učiteľ v Kazachstane. Dňa 20.2.1942 vstupuje do tvoriacej sa československej jednotky v Buzuluku. Tam absolvuje výcvik a ako predvojnový člen Komunistickej strany Československa sa ihneď zapája do ideovo výchovnej práci s vojakmi. Po absolvovaní dôstojníckej školy bol vymenovaný veliteľom družstva v 2. pešej rote, ktorej velil npor. Ján Kudlič. Okrem veliteľskej funkcie vykonával aj funkciu osvetového poddôstojníka 2. roty.


Patril medzi dôstojníkov, ktorí povzbudzovali vojakov nielen slovne, ale aj vlastným príkladom. To sa mu stalo osudným. Dňa 9. marca 1943, druhý deň bitky o Sokolovo, pripadla 2. rote npor. Kudliča jedna z najnebezpečnejších úloh - útok na nemecké pozície bez predchádzajúcej delostreleckej prípravy. Malo ísť o utajený prekvapujúci manéver, ktorým mali na seba naviazať hlavné sily nepriateľa, zatiaľ čo na susednom úseku mali jednotky sovietskej 25. gardovej divízie previesť rozhodný úder.


Jeho čata postupovala po zľadovateľom teréne na čele útočnej vlny. Po spozorovaní nepriateľom sa jednotka dostáva do prudkej paľby guľometov, mínometov a diel. Čatár Kurt Wolf dvíha svojich k zemi pribitých vojakov na zteč. V tom momente je však priamym zásahom mínometného granátu usmrtený. Krátko na to je obrana nepriateľa prelomená.


Za prejavenú statočnosť je čatár Kurt Wolf posmrtne povýšený do hodnosti poručíka. Dňa 15.2.1947 mu Lékařská fakulta Masarykovy univerzity udelila titul MUDr. in memoriam. Na jeho rodnom dome v Lipníkoch nad Bečvou bola na jeho pamiatku odhalená mramorová pamätná tabuľa so štátnym znakom a lipovou ratolesťou s textom: V TOMTO DOMĚ SE NARODIL /13.2.1915/ POR. MUDr. KURT WOLF VYZN./ŘÁDEM BÍLÉHO LVA ZA VÍŤEZSTVÍ I.STUPNĚ I. M./PŘÍSLUŠNÍK 1. ČSL. SAM. PRAPORU V SSSR./VYZNAMENÁN ČSL. VÁLEČNÝM KŘÍŽEM 1939/A ŘÁDEM RUDÉHO PRAPORU SSSR./PADL V BITVĚ U SOKOLOVA 8. 3. 1943./ČEST A SLÁVA JEHO PAMÁTCE! Jeho meno je tiež spomenuté na Pamätníku obetiam prvej a druhej svetovej vojny, ktorý je umiestnený na budove radnice v Lipníkoch nad Bečvou. Súčasne je pamätná tabuľa s jeho menom umiestnená v tomto meste aj na objekte č.p. 68 na ul. Křižkovského.


zdroj:
DOSTÁL, J. a kol: Památníky a pamětní desky protifašistického boje v okrese Přerov, ONV v Přerově, Přerov, 1985, s. 95,
www.encyklopedie.brna.cz
www.mu-mohelnice.cz
www.mesto-lipnik.cz
Wolf, Kurt - Lipníky nad Bečvou, ul. Křižkovského 68

Lipníky nad Bečvou, ul. Křižkovského 68
Wolf, Kurt - Lipníky nad Bečvou, radnica

Lipníky nad Bečvou, radnica
URL : https://www.valka.cz/Wolf-Kurt-t42895#315925Verze : 0
MOD
Fotografie ze studentských let

Zdroj: www.holocaust.cz
URL : https://www.valka.cz/Wolf-Kurt-t42895#331287Verze : 0