Main Menu
User Menu

Valeš, Antonín

čatár poľný pilot Antonín Valeš

* 1902 Panenský Týnec
+ 1926 Ivanka pri Dunaji

Antonín Valeš sa narodil v roku 1902 v Panenskom Týnci, západne od Prahy, v rodine obuvníka. Vyučil sa za nástrojára. Bol veľkým nadšencom telovýchovného hnutia a Sokola. V roku 1922 vstúpil do armády a bol pridelený do Vzduchoplaveckého učilišťa v Chebe, kde vykonával letecký výcvik. Výcvik ukončil v r. 1924 po absolvovaní 145 letov s veľmi dobrým prospechom.

Postupne bol povyšovaný a v hodnosti čatára poľného pilota bol v decembri 1925 prevelený do Bratislavy na vojenské letisko Vajnory k 31. letke, podriadenej leteckému pluku 3 "Generála - letca M. R. Štefánika" so sídlom veliteľstva v Nitre. Tu pôsobil až do svojej tragickej smrti.

Dňa 16. 12. 1926 letel čatár poľný pilot Antonín Valeš v rámci výcviku s lietadlom Avia B-21, ktoré patrilo do prvej, ešte nedokonalej série tohto typu, v ktorej bolo vyrobených 66 kusov. Jeho lietadlo malo výrobné číslo 63.

Podľa vyšetrovacej správy sa vo výške približne 700 metrov vznietilo palivo a lietadlo začalo horieť. Je to situácia, z ktorej mal v tom čase hrôzu každý pilot. Valeš sa pokúsil strmým zostupom núdzovo pristáť, ale v strese a pravdepodobne silne popálený už asi nevydržal napätie a vo výške asi 5 m nad zemou vyskočil z lietadla, pričom sa ťažko zranil. Bol odvezený do Divíznej nemocnice 9 v Bratislave, kde mu počas operácie amputovali dolnú končatinu. Ešte v ten deň, podľa záznamu na srdcovú slabosť a poškodenie pľúc, zomrel.

Havária lietadla sa stala v chotári obce Ivanka pri Dunaji.

Telo Antonína Valeša bolo vlakom prevezené do Loun a dňa 20. 12. 1926 sa v Sokolovni Panenského Týnce konal s vojenskými poctami pohreb. Jeho pamiatku si osobným pamätným listom uctil aj prezident republiky T. G. Masaryk.

Časom zabudnutý a spustnutý pamätník pripomínajúci túto tragédiu zrekonštruovali členovia Slovenského leteckého zväzu generála Dr. M. R. Štefánika - pobočka Bratislava s finančnou podporou Ministerstva obrany SR, Letových prevádzkových služieb SR š.p. a Letiska M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. a priateľov leteckej histórie z Ivanky pri Dunaji.

Pri príležitosti Dňa slovenského vojenského letectva dňa 26.09.2011 bol slávnostne odhalený obnovený pamätník čat. p.p.l. Antonínovi Valešovi pri Ivanke pri Dunaji za prítomnosti ministra NO SR, pridelenca obrany Veľvyslanectva ČR, príbuzných uvedeného letca, čelných predstaviteľov obce Ivanka pri Dunaji a ďalších hostí.

Záverom je treba spomenúť, že najviac zásluh, aby sa na četaře poľného pilota Antonína Valeše nezabudlo má amatérský letecký archeológ Ing. Rudolf Roller z Ivanky pri Dunaji.


Zdroj:
https://hloubkari.cz/forum/index.php?topic=149.0l
https://www.ivankapridunaji.sk/
URL : https://www.valka.cz/Vales-Antonin-t128405#416371Verze : 2