Main Menu
User Menu

Vajcík, Antonín

     
Příjmení:
Surname:
Vajcík
Jméno:
Given Name:
Antonín
Jméno v originále:
Original Name:
Antonín Vajcík
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
11.06.1929 Staré Hory /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- zástupca náčelníka Technického výboru Spojených ozbrojených síl Varšavskej zmluvy
- náčelník Správy technického rozvoje - zástupca náčelníka Hlavní technické správy
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Vajcik-Antonin-t239926#663630Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Vajcík
Jméno:
Given Name:
Antonín
Jméno v originále:
Original Name:
Antonín Vajcík
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Ľudová škola, Staré Hory /
DD.MM.1940-DD.MM.1948 Reálne gymnázium, Banská Bystrica /
DD.MM.1948-DD.MM.1951 Vysoká škola technická, Brno /
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1951-DD.MM.1953 Vojenská technická akademie, Brno /
DD.10.1969-DD.03.1971 Vojenská akademie, Brno /
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR poručík
DD.MM.RRRR nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
01.10.1957 major
01.10.1962 podplukovník
DD.05.1968 plukovník
01.05.1980 generálmajor
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.12.1970-01.05.1980 Velitel : Oddělení inženýrské letecké služby
01.05.1980-DD.11.1983 Velitel : Oddělení inženýrské letecké služby
DD.10.1983-DD.10.1985 Velitel : Správa technického rozvoje

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1953-DD.08.1953 odborná stáž, 51. stíhací letecký pluk
DD.08.1953-01.11.1954 inžinier pre opravy, 46. letecká bombardovací divize
01.11.1954-DD.01.1957 inžinier pre opravy, 46. bombardovací letecká divize
DD.01.1957-DD.09.1960 starší inžinier prevádzkového oddelenia, 46. bombardovací letecká divize
DD.09.1960-DD.MM.1963 starší inžinier prevádzkového oddelenia, 34. stíhací bombardovací letecká divize
01.08.1963-DD.12.1970 zástupca veliteľa pre inžiniersko-leteckú službu, 34. stíhací bombardovací letecká divize
01.06.1990-DD.MM.RRRR záloha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1985

Pamětní medaile k 30. výročí národně osvobozeneckého boje našeho lidu a osvobození Československa Sovětskou armádou
Commemorative Medal of the 30th Anniversary of the National Liberation Struggle of Our People and the Liberation of Czechoslovakia by the Soviet Army
-

DD.MM.1988

Jubilejní medaile 70 let ozbrojených sil SSSR
Jubilee Medal for 70 Years of Armed Forces of USSR
Юбилейная медаль 70 лет Вооруженных Сил СССР
-

DD.MM.1988

Medaile za zásluhy o ČSLA - 1. stupeň
Medal of Merit for Czechoslovak People´s Army - 1st Class
-

DD.MM.1990

Medaile za zásluhy o ČSLA - 2. stupeň
Medal of Merit for Czechoslovak People´s Army - 2nd Class
-

DD.MM.RRRR

Řád rudé hvězdy
The Order of the Red Star
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Vajcik-Antonin-t239926#663631Verze : 1
MOD