Main Menu
User Menu

Přehled moravských markrabí

Přehled markrabí moravských
1179-???? - Přemysl I. Otakar
1182-1191 - Konrád II. Ota
1192-1194 - Vladislav Jinřich
1194-1197 - Jindřich Břetislav
1197-1222 - Vladislav Jinřich
1122-1224 - Přemysl I. Otakar
1224-1227 - Vladislav II.
1227-1239 - Přemysl
1239-1243/5 - Václav I.
1243/5-1247 - Vladislav III.
1247-1278 - Přemysl II. Otakar
1278-1281 - Rudolf Habsburský
1281-1283 - Albrecht Saský
1283-1305 - Václav II.
1305-1306 - Václav III.
1306-1307 - Rudolf I. Habsburský
1307-1308/11 - Fridrich Rakouský
1307/08-1319 - Jindřich Korutanský
1311-1333 - Jan Lucemburský
1334-1349 - Karel Lucemburský
1349-1375 - Jan Jindřich
1375-1411 - Jošt
1411-1419 - Václav IV.
1419-1422/23 - Zikmund Lucemburský
1422/23-1439 - Albrecht I. Rakouský
1453-1457 - Ladislav Pohrobek
1458-1469 - Jiří z Poděbrad
1469-1490 - Matyáš Korvín
1490-1516 - Vladislav II. Jagellonský
1516-1526 - Ludvík I. Jagellonský
1526-1564 - Ferdinand I. Habsburský
1564-1576 - Maxmilián II.
1576-1608 - Rudolf II.
1608-1617 - Matyáš
1617-1619 - Ferdinand II. Štýrský
1619-1620 - Fridrich Falcký
1620-1637 - Ferdinand II. Štýrský
1637-1657 - Ferdinand III.
1657-1705 - Leopold I.
1705-1711 - Josef I.
1711-1740 - Karel VI.
1740-1780 - Marie Terezie
1780-1790 - Josef II.
1790-1792 - Leopold II.
1792-1835 - František II./I.
1835-1848 - Ferdinand V./I.
1848-1916 - František Josef I.
1916-1918 - Karel I.[ František ČAPKA: Morava, Libri, Praha, 2003, ISBN 80-7277-168-8 ]
URL : https://www.valka.cz/Prehled-moravskych-markrabi-t59980#216171Verze : 0
MOD