Main Menu
User Menu

Pavel, Josef

Josef Pavel- 1908-1973- generál SNB
- vysoký státní a stranický činitel


- mj. ministr vnitra
URL : https://www.valka.cz/Pavel-Josef-t82331#301654Verze : 0
MOD
Josef Pavel se narodil 18. září 1908. Od roku 1932 byl členem KSČ. Jako interbrigadista se zúčastnil se španělské občanské války.


V poválečném Československu se aktivně podílel na prosazování vlivu KSČ v bezpečnostním aparátu. V letech 1947–1948 byl vedoucím bezpečnostního oddělení ÚV KSČ. Pak přešel na Ministerstvo vnitra, kde zastával funkce zástupce, respektive náměstka ministra vnitra pro bezpečnostní věci a přednosty Skupiny I - Bezpečnost. Jmenován byl do hodnosti plukovníka, respektive generála SNB. Po vzniku Ministerstva národní bezpečnosti měl na starost vybudování Pohraniční stráže.


Avšak v lednu 1951 byl zatčen a až do roku 1953 byl držen ve vyšetřovací vazbě. Dne 30. prosince 1953 byl kolegiem Nejvyššího vojenského soudu odsouzen pro trestný čin velezrady k 25 letům vězení, propadnutí všeho jmění a trvalému zbavení občanských práv. Umístěn byl do věznice v Leopoldově. V říjnu 1955 byl zproštěn obžaloby, propuštěn a následně rehabilitován.


V roce 1968 byl od 8. dubna 1968 do 31. srpna 1968 ministrem vnitra v první vládě Oldřicha Černíka. V následujícím období byl opět považován za osobu nepřátelskou režimu. Patřil mezi osoby sledované Státní bezpečností - i kvůli svým stykům s ostatními interbrigadisty a tzv. reformními komunisty.


Zemřel v roce 1973.
URL : https://www.valka.cz/Pavel-Josef-t82331#301657Verze : 0
MOD
Zdroje:


- DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945-1953 (Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek), Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2007
- URBÁNEK, Miroslav: Správa sledování Ministerstva vnitra v letech 1948-89 (Stručný nástin organizačního vývoje), Sborník Archivu Ministerstva vnitra 3/2005
- www.vlada.cz
URL : https://www.valka.cz/Pavel-Josef-t82331#301659Verze : 0
MOD