Main Menu
User Menu

Eliška

Královna Eliška Rejčka


- druhá manželka krále Václava II.
(Založeno během linkování)
URL : https://www.valka.cz/Eliska-t36866#138511Verze : 0
MOD
Eliška (Alžběta) Rejčka

Původním jménem po matce Richenza (počeštěno na Rejčka). První česká královna jež se stala manželkou dvou panovníků.
Narodila se 1. září 1286 na poznaňském dvoře jako dcera Přemysla II.Velkopolského vévody velkopolského a krakovského a později krále polského. Její matkou byla Richenza (Luitgarda) princezna švédská.
Jako malá byla svědkem hádky rodičů která skončila smrtí její matky a brzy poté, v únoru roku 1296 zavraždili spiklenci z řad polské šlechty i jejího otce krále Přemysla II. Velkopolského. Po smrti rodičů byla zaslíbena Otovi Braniborskému a vyrůstala na dvoře svého potencionálního tchána. Po Otově předčasné smrti se o ní, jakožto dědičku polského trůnu začal zajímat český král Václav II.,který si ji roku 1300 vzal za manželku.Krádce po sňatku ale Václav odjíždí podmanit si polsko a jeho mladá žena je dána na vychování k Václavově tetě Grifině, vdově po krakovském vévodovi Leškovi. Ta z ní měla vychovat budoucí královnu. Roku 1303 Richenza přijíždí do Prahy a 26. května je korunována na českou a polskou královnu. Zároveň přijímá jméno Alžběta (v Čechách zamněňované za Elišku).S Václavem II. má dceru Anežku která se narodila 15.6.1305. Mužského potomka, který měl převzít polskou korunu, se už Václav nedočkal. Několik dní po narození dcery Eliška Rejčka ovdověla. Na trůn dosedl její nevlastní syn, jen o rok mladší, Václav III. Její vztah s ostatními přemyslovnami nebyl dobrý, stálé spory s dcerou Václava II. Eliškou ,ji provázeli po zbytek života.Po zavraždění Václava III. v Olomouci 4.8.1306 usedá na uvolněný trůn manžel dcery Václava II. Anny vévoda Jindřich Korutanský. Ten je nucen po několika týdnech i s manželkou uprchnout z Čech před rakouským vévodou Rudolfem Habsburským. Tento,aby si posílil postavení v Čechách pojímá za manželku královskou vdovu Elišku Rejčku. Devět měsíců po svatbě ale umírá na úplavici během obléhání Horažďovic. Těsně před smrtí však jinak velmi spořivý Rudolf zdvojnásobil své ženě vdovské věno.I po opuštění trůnu jí zůstalo pět bohatých Českých měst. Byli to Hradec,Chrudim, Jaroměř, Polička a Vysoké Mýto. Díky tomu se stala jednou z nejbohatších žen v Čechách. Po Rudolfově smrti se ale dostal k moci opět Jindřich Korutanský a Eliška byla nucena v září roku 1307 v přestrojení prchnout do kláštera v obci Zderaze a odtud do Kutné Hory a odtud dál do Vídně , kde přebývala i s dcerou v klášteře. Habsburkům se nepodařilo získat Českou korunu ,ale v mírové smlouvě s Jindřichem Korutanským vymohli Elišce všechny výhody a statky které získala po manželích. Vrátila se do Čech a usadila se v Hradci, ten po ní byl pojmenován Hradec Králové. O svá města se dobře starala a v Hradci nechala postavit chrám svatého Ducha.
Po dalším převratu v Praze roku 1310 usedá na trůn manžel nejmladší dcery Václava II. Elišky ,Jan Lucemburský. Vzájemná nevraživost obou královen plně propuká během domácí války mezi králem Janem a skupinou vysoké České šlechty vedenou milencem Elišky Rejčky Jindřichem z Lipé. Ten byl roku 1315 uvězněn , ale po třech letech jej musel Jan propustit a tím přiznat svou porážku. Dále musel vyplatit Elišce Rejčce deset tisíc hřiven stříbra ,aby získal její věnná města. Jindřich přijal úřad moravského hejtmana a spolu s Eliškou si v Brně založil dvůr podobný královskému. Roku 1316 bez souhlasu královského dvora zasnoubila Eliška svou dceru Anežku s polským vévodou Jindřichem. Roku 1323 založila ženský cisterciácký klášter se špitálem na Starém Brně a baziliku Nanebevzetí Panny Marie. Na důkaz smíření s králem Janem mu poskytla značnou půjčku.
V létě roku 1329 Jindřich z Lipé umírá a je pochován v klášteře , který Rejčka založila. Po jeho smrti se věnovala charitativní činnosti. Velkou část svého bohatství věnovala brněnskému klášteru a nezapomněla ani na svou dceru.
Eliška Rejčka zemřela 19.října 1335 a byla pochována pod dlažbou jejího kláštera po boku Jindřicha z Lipé, se kterým prožila životní štěstí.Použité zdroje:
http://mujweb.cz/www/kralovny/eliskarejcka.htm
encyklopedie.seznam.cz
http://www.panovnici.cz/eliska-rejcka
encyklopedie.seznam.cz
URL : https://www.valka.cz/Eliska-t36866#190319Verze : 0