Main Menu
User Menu

Sherbrooke, John Coape

     
Příjmení:
Surname:
Sherbrooke
Jméno:
Given Name:
John Coape
Jméno v originále:
Original Name:
John Coape Sherbrooke
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
Sir
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
29.04.1764 Nottinghamshire /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
14.02.1830 Calverton /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
plukovník: 68. pěśí pluk
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.biographi.ca
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Sherbrooke-John-Coape-t217383#609877Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Sherbrooke
Jméno:
Given Name:
John Coape
Jméno v originále:
Original Name:
John Coape Sherbrooke
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
22.12.1781 poručík
DD.03.1783 kapitán
30.09.1793 Major
24.05.1794 podplukovník
01.01.1798 plukovník
01.01.1805 generálmajor
22.04.1809 generálporučík
04.06.1811 generálporučík
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
18.06.1809-25.04.1810 Velitel : 1. divize
27.05.1809-04.06.1811 Velitel : 68. (durhamský) pěší pluk (lehký pěší)
04.06.1811-01.01.1813 Velitel : 68. (durhamský) pěší pluk (lehký pěší)
01.01.1813-22.02.1830 Velitel : 33. (1. yorkshirský západoridingský) pěší pluk

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

MM.DD.RRRR

Řád lázně rytíř velkokříže (vojenský) 1. třída
Order of Bath Knigh Grand Cross (Mil.) 1st Class
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.biographi.ca
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Sherbrooke-John-Coape-t217383#609878Verze : 0
MOD
Sir John Coape Sherbrooke, britský generálporučík a generálny guvernér Britskej Severnej Ameriky*1764 (Nottinghamshire)
+14.02.1830 (Calvertone)John Sherbrooke, krstený 29.04.1764 už v mladosti vstúpil do britskej armády. Ako príslušník nižšieho šľachtického rodu nastúpil svoju kariéru dôstojníka v roku 1780, keď bol ako 16-ročný menovaný do hodnosti ensign (podporučík). Jeho dôstojnícka kariéra bola relatívne rýchla - v priebehu roka bol povýšený na poručíka. V júni 1874 (06/1874) bol zaradený k 33. pešiemu pluku (33rd Foot) dislokovanému v Sydney v Novom Škótsku (v súčasnoti provincia Kanady). S týmto plukom sa v roku 1786 vrátil do Anglicky. Jeho kariére rapídne pomohla Britsko-Francúzska vojna prebiehajúca permanentne (s malými prestávkami) od roku 1793.V roku 1794 bol povýšený na podplukovníka a nasledujúci necelý rok sa podieľal na bojových operáciách vo Flandroch ako príslušník armády vojvodu z Yorku (Duke of York Army). V apríli 1796 (04/1796) sa spolu s plukom presunul do Indie. Aj keď sa svoje skúsenosti snažil v Indii využiť, choroba a podlomené zdravie spôsobili, že sa v januári 1800 musel vrátiť do Anglicka. Zo zdravotných dôvodov bol postavený mimo službu a dostával polovičný plat. Po zlepšení zdravotného stavu bol opäť prijatý do činnej služby a povýšený na generálmajora. V roku 1805 bol vymenovaný za veliteľa Sicílskeho pluku (Sicilian regiment) v Taliansku. Pluk nemal veľa príležitostí k boju, ale Sherbrooke získal v Taliansku cenné skúsenosti v oblasti diplomacie, nakoľko sa musel aktívne zúčastňovať intríg panujúcich medzi jednotlivými nezávislými kniežatstvami a kráľovstvami v Taliansku s cieľom nakloniť ich vládcov na stranu Británie a proti francuzskemu konzulovi (neskôr cisárovi) Napoleonovi. V júni 1808 odišiel Sherbrooke z armády do výslužby, no už nasledujúci rok sa vrátil do služby počas Španielskej vojny za nezávislosť (tiež známa ako Poloostrovná vojna, Vojan na Pyrenejskom poloostrove, Peninsular War). Bola mu prepožičaná hodnosť generálporučíka, zverené velenie 1. divízie a zároveň vykonával funkciu zástupcu veliteľa britských síl maršála Arthura Wellesleya, vojvodu z Wellingtonu. Aj napriek úspechom sa v máji 1810 musel opätovne vzdať funkcií, nakoľko ho podlomené zdravie opäť zradilo. V roku 1811 bol povýšený do riadnej hodnosti generálporučíka a 19.08.1811 bol vymenovaný do funkcie poručíka-guvernéra Nového Škotska. Portsmouth opustil 08.09. a do Halifaxu dorazil 16.10.1811.


Pokoja v novej funkcii si Sherbrooke dlho neužil. Už v júni 1812 (06/1812) vypukla vojna medzi USA a Britániou. Sherbrooke vládol v provincii až do roku 1816 a väčšina jeho vlády sa niesla v znamení získať dostatočné sily a prostriedky na obranu provincie pred útokmi američanov. V roku 1811, pri jeho príchode nemalo Nové Škótsko k dispozícii takmer žiadne pozemné sily, jeho obrana bola založená na prítomnosti britských vojnových lodí. Hlavný štáb britskej armády nepovažoval Nové škótsko za prioritnú oblasť v prípade konfliktu z USA a väčšinu svojich síl vyčlenil na obranu Kanadského územia v oblasti jazera Ontário. Nové Škótsko slúžilo ako nástupný priestor pre Britské pluky vysielané do Kanady, cez jeho územie prešlo mnoho jednotiek, ale žiadna tu nemala trvalé sídlio a nedala sa použiť pre dlhodobú obranu. Po dlhom úsilí sa mu Śherbrookovi podarilo získať pre provinciu ako stálu posádku 98. bermudský pluk (98th Bermuda Regiment). Okrem získania stálej posádky sa Sherbrooke od svojho vymenovania snažil získať aj prostriedky na výstavbu pevnostných systémov. Vzhľadom na nedostatky, ktorým Sherbrook v provincii čelil strávil prevažnú časť konfliktu organizovaním obrany provincie, s jedninou výnimkou a tou bola jeho výprava po rieke Pernobscot - 26.08.1814 sa Sherbrooke s flotilou tvorenou radovými loďami Bulwark, Dragon a Spencer so 74 delami, dvoma fregatami, dvoma brigami škunerom a 10 transportnými loďami vydal proti prúdu rieky Penobscot a 01.09.1814 dorazil do Castine. Počas plavby sa nestretol s odporom a územie obsadil v podstate bez boja.


24.12.1814 bol uzatvorený medzi Britániou a USA mier. 10.04.1816 bol Sherbrooke menovaný hlavným guvernérom Britskej severnej Ameriky so sídlom v Quebecu. Z Halifaxu, svojho dovtedajšieho sídla odišiel 27.06.1816. Aj tu ho prenasledovali zdravotné problémy, ktoré získal počas služby v Indii, k čomi prispelo aj chladné klíma Kanady. Zo zdravotných dôvodov Sherbrooke z funkcioe guvernéra odstúpil a v auguste 1818 (08/1818) sa vrátil do Anglicka. V Anglicku Sherbrooke trávil čas prevažne na vidieku, na svojom sídle v Calvertone v Nottinghamshire, kde sa jeho zdravie čiatočne zlepšilo. Tu aj v roku 1830 zomrel, pochovaný je blízko Oxtonu.


Zdroj: www.sirjohnsherbrooke.co.uk
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Coape_Sherbrooke
www.thecanadianencyclopedia.com
URL : https://www.valka.cz/Sherbrooke-John-Coape-t217383#279042Verze : 1
MOD
presun z generality :GENERALITA
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
Příjmení
SHERBROOKE
Jméno JOHN COAPE
Narozen
1764 (Nottinghamshire)
Zemřel
14.02.1830 (Calvertone)
Generálské hodnosti
DD.MM.1805 generálmajor
DD.MM.1809 generálporučík(zapožičaná)
DD.MM.1811 generálporučík
Zastávané funkce
DD.MM.1805-??.06.1808 veliteľ Sicílskeho pluku (Sicilian Regiment)
18.06.1809-26.04.1810 veliteľ 1. divízie, súčasne zástupca Vojvodu z Wellingtonu
Literatura
Odkaz na životopis
Sherbrooke, John Coape
Poznámka
1811-1816 guvernér provincie Nové Škótsko
1816-1818 generálny guvernéj Britskej Severnej Ameriky
URL : https://www.valka.cz/Sherbrooke-John-Coape-t217383#364275Verze : 0
MOD