Main Menu
User Menu

4. pěší pluk Simancas [1943-1960]

4th Infantry Regiment of the Simancas

Regimiento de Infantería Simancas nº4


     
Název:
Name:
4. pěší pluk Simancas
Originální název:
Original Name:
Regimiento de Infantería Simancas nº4
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1943
Předchůdce:
Predecessor:
40. horský pěší pluk Simancas
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1960
Nástupce:
Successor:
4. seskupení pěchoty "Simancas"
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1943-DD.MM.1960 ?
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1943-DD.MM.1960 Gijón, kasárny "El Coto" /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:


Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vznešený (El Distinguido)
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.1936 Stuha Rádu San Fernando
DD.MM.1936 Stuha Vojenskej kolektívnej medale
DD.MM.1936 Medalja mesta Oviedo
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.reocities.com

URL CZ: https://www.valka.cz/4-pesi-pluk-Simancas-1943-1960-t107064#381719Verze : 2
URL EN: https://www.armedconflicts.com/4th-Infantry-Regiment-of-the-Simancas-t107064#381719Version : 0
MOD


Krátka história

Pôvod predchodcu dnes už neexistujúceho 4. pluku Simancas (Regimiento Simancas nº 4) je možné v 16. storočí, kedy vyvstanula potreba postaviť dostatčoné sily ktoré by boli schopné čeliť Tureckej expanzii v Europe a boli by schopné chrániť kresťanskú európu. Jednotka by sa mala následne zúčastniť slávnej bitvy Lepanto v 1751.

Kráľ Felipe II si bol vedomý potreby vytvorenia jednotky, ktorá by sa bola schopná vylodenia a následných operácií na pevnine. V 1571 sa vytvára jednotka ktorá je pomenovaná Starý neapolský pěší pluk námořní pěchoty (Tercio Viejo de la Armada del Mar Océano de Infantería Napolitana) a jej prvým veliteľom (Maestre de Campo) sa stáva Lelio Grissoni, pričom jej prvou bojovou akciou sa stáva slávna bitva Lepanto 07.10.1571. Toto tercio je možné považovať za jedných z predchodcov dnešnej námornej pechoty.

Tercio sa počas svojej existencie zúčastňuje celého radu operácii a bojov Vojny v stredomorí (1571-1638), okrem slávnej bitvy Lepanto sa podieľa na obrane Malty, bitvy Navariono, obsadení Bizerta, Durazzo, Larache, útokov na La Goleta, Kerkeni konečného dobitia Oneglie.

Taktiež sa zúčastňuje bojov v Amerike v rokoch 1625-1638, priičom sa podieľa na znovudobití Brazílie, San Salvadoru a podieľa sa na námornom výťazstve u Argentazzo.

V 1648 sa podieľa na znovudobití Neapolských domínii a roku 1689 sa presúva do Afriky, kde sa zdržiava do roku 1694 a bojuje v bojoch Larache a v Ceute.

Roku 1707 jednotka dostáva označenie 12. neapolský pluk (Regimiento de Nápoles nº 12), slúžiac v Taliansku a podliehajúc tamojšiemu veleniu. Tu sa zúčastňuje vojny na Sicílii počas ktorej obsadzuje Messinu. Pluk sa roku 1721 vracia na poloostrov. Tu sa rozpúšťa do Sicilských plukov Toscana a
Valdenotto a do praporu Messina.

Roku 1731 sa vracia do Talianska, kde znovu bojuje a podieľa sa na dobití Orbitello a výťazí v bitve Bitonto. 1792 sa do neho integrujú sily z rozpusteného Pluku Valon de Flandes (Regimiento Valón de Flandes).

V čase 1873-1795 sa zúčastňuje Rosellonskej kampane, operuje v oblasti Trompeta, bráni mesto Figueras a bojuje v Pontós.

Roku 1805 na palube plavidla "Santa Ana" sa zúčastňuje bitvy u Trafalgaru, pričom sa musí spolu s loďou vzdať Angličanom. Avšak časti pluku sa podarí í útek a následne sa zmocňujú fregaty "Themis" a vracajú sa šťastne do Cádizu.

Počiatkom 18. stor sa pluk stáva riadnou súčasťou pechoty a roku 1815 dostáva meno 47. neapolský pluk (Regimiento de Nápoles nº 47).

Na základe reforiem uskutočnených roku 1818 sa pluk rozpadá na 3 prápory, až kým po roku 1829 je znovu zostavený ako pluk s určením pre Kubu a dostáva označenie ako 2. neapolský pěší pluk (Regimiento de Infantería Nápoles nº2) a čoskoro na to je zmenené jeho číselné označenie na 4. neapolský pěší pluk (Regimiento de Infantería Nápoles nº2).

Pluk sa podieľa na bojoch v Santo Domingo 1861 až kým nie je preložený na Kubu. Tu sa podieľa na akciách až kým není vyhlásený 12.2.178 mier Zanjón.

Roku 1884 sa pluk mení na 3. neapolský pěší pluk (Regimiento de Infantería Napoles nº3) a roku 1889 dostáva meno 64 pluk pechoty Simancas (Regimiento de Infantería Simancas nº64) a s týmto menom existuje do roku 1899, kedy po vojne na Cube je znovu rozpustený.

Roku 1925 je vytvorený 14. africký myslivecký prapor (Batallón de Cazadores de Africa nº14), pre potreby operácií na Africkom kontinente. Prapor sa podieľa na bojových operáciách v oblasti Melilly a roku 1928 je zmenený na 8. myslivecký prapor Simancas (Batallón de Cazadores de Simancas nº 8).

Roku 1931 je znovu rozpustený, aby bol znovu vzkriesený roku 1935 ako 40. horský pěší pluk Simancas (Regimiento de Infantería de Montaña Simancas nº 40). V čase občianskej vojny jednotka povstane a drží hrdinsky najprv svoju posádku Simancas v Gijón, kde sa bráni proti presile baníckych ozbrojených bánd a republikánskych poriadkových sil. Posádka (v tom čase iba 350 mužov) sa bráni iba za podpory krížniku Almirante Cervera. Keď je obrana posádky prelomená a nepriateľ vnikol do objektu vlitel plk. Antonio Pinilla diktuje rozkaz krížniku ktorý sa dostáva aj do erbu jednotky "El enemigo está dentro, tirad sobre nosotros" (Nepriatel je vnútry - strieľajte na nás). Krížnik odpovedá aby mu bola zaslaná šifrovaná odpoveď, avšak zo Simancas príde strohá odpoveď "Ya no tenemos tiempo. Fuego" (Nemáme čas. Pál!). Následne pluk bojuje v Oviede až do príchodu národných síl.
Roku 1943 sa stáva 4. pěší pluk Simancas (Regimiento de Infantería Simancas nº 4) a s týmto menom existuje až do roku 1960. Medzitým sa v roku 1959 sa podieľa na kampani v Ifni, pričom sa jeden z práporov pluku podieľa na obrane afrického teritória a toto je aj poslednou bojovou akciou tejto jednotky.

Roku 1960 sa stáva 4. seskupení pěchoty "Simancas" (Agrupación de Infantería "Simancas" n°4) a posledné jeho zložky sú rozpustené roku 1965 na základe IG 165/142. Jeho históriu a tradície preberá 3. lehký pěší pluk "Milán" roku 1965.

Erb pluku:

Erb je tvoejný na azúrovom podklade strieborný tehlový hrad s troma vežami. Nad nim sa nachádza srieborná 8 cípa hviezda. Toto je lemované červeným okrejom na ktorom sa nachádza 7 strieborných ľavých dlaní.
Nad týmto sa nachádza koruna markíza a na spodu modrá stuha s nápisom "El enemigo está dentro, disparad sobre nosotros" (Nepriatel je vnútry - strieľajte na nás).
www.reocities.com
foroparalapazenelmediterraneo.es
es.wikipedia.org
URL CZ: https://www.valka.cz/4-pesi-pluk-Simancas-1943-1960-t107064#381728Verze : 11
URL EN: https://www.armedconflicts.com/4th-Infantry-Regiment-of-the-Simancas-t107064#381728Version : 0
MOD
plukovné hostorické pomenovania / Historic names of the Regiment1571-1707 Starý neapolský pěší pluk námořní pěchotyOld Marine Infantry Regiment of the NaplesTercio Viejo de la Armada del Mar Océano de Infantería Napolitana
1707-1721 12. neapolský pluk 1)12th Regiment of the Naples 1)Regimiento de Nápoles nº12 1)
1815-1818 47. neapolský pluk 2)47th Regiment Naples 2)Regimiento de Nápoles nº47 2)
1829-18RR 2. neapolský pluk2nd Regiment Naples Regimiento de Nápoles nº2
18RR-1884 4. neapolský pluk4th Regiment Naples Regimiento de Nápoles nº4
1884-1889 3. neapolský pluk3rd Regiment Naples Regimiento de Nápoles nº3
1889-1899 64. pěší pluk Simancas 3)64th Infantry Regiment of the Simancas 3) Regimiento de Infantería Simancas nº64 3)
1925-1928 14. africký myslivecký prapor14th Jaeger Battalion of the Africa Batallón de Cazadores de Africa nº14
1928-1931 8. myslivecký prapor Simancas 4)8th Jaeger Battalion of the Simancas 4) Batallón de Cazadores Simancas nº8 4)
1935-1943 40. horský pěší pluk Simancas40th Mountain Infantry Regiment of the SimancasRegimiento de Infantería de Montana Simancas nº40
1943-1960 4. pěší pluk Simancas4th Infantry Regiment of the SimancasRegimiento de Infantería Simancas nº4
1960-1965 4. seskupení pěchoty "Simancas" 5)4th Infantry Group "Simancas" 5) Agrupación de Infantería "Simancas" n°4 5)
1)V 1721 je pluk rozpustený do plukov Toscana a Valdenotto a do praporu Messina. Znovuvytvorený v 18151)In 1721 regiment have been disbanded and personel drafted to regiments Toscana and Valdenotto as well to Messina Battalion. Re raised in 1815 1)En 1721 se refunde con los Regimientos sicilianos (Toscana y Valdenotto) y el batallón de Messina. Reconstruido en 1815.
2)Pluk je reformovaný na 3 prapory.2)The regiment have been broked up to three battalions 2)Regimeinto disuelto en
tres batallones
3)rozspustený do 19253)disbanded till 1925 2)Regimiento disuelto hasta 1925
4)rozspustený do 19354)disbanded till 1935 4)Batallón disuelto hasta 1935
5)rozspustený a jeho historial preberá 3. lehký pěší pluk "Milán"5)disbanded and historial took over 3rd Light Infantry Regiment "Milán" 5)Regimiento disuelto y su historial y tradiciones pasa a Regimiento de Infanteria Ligera "Milán" n°3
URL CZ: https://www.valka.cz/4-pesi-pluk-Simancas-1943-1960-t107064#626483Verze : 3
URL EN: https://www.armedconflicts.com/4th-Infantry-Regiment-of-the-Simancas-t107064#626483Version : 0
MOD
Slávne činy zbraní pluku a jeho predchodcov


1571-1638 vojna v Stredomoríslávna bitva Lepanto ktorá bola zároveň prvou bojovou akciou jednotky, obrana Malty, bitva Navarino a dobitie Bizerta, Durazzo, Larache, útoky na La Goleta a Kerkeni a dobitie Oneglia
1625-1638 vojna v Amerikáchznovudobite Brazílie a San Salvadoru, námorné víťazstvo u Argentazzo
1648 vojna v Itáliiznovudobytie Neapolských území
1689-1694 vojna v Afrikeboje u Larache a v Ceute
1706-1709 vojna o následníctvoŠpanielska kampaň - akcie vedúce k dobitiu Alcántara a bitva La Gudiña
1718-1720 vojna na Sicíliiakcie vedúce k obsadeniu Mesiny
1731-1735 vojna v Itáliiakcie počas dobívania Orbitello a víťazná bitva Bitonto
1793-1795 Rosellonska kampaň boje v oblasti Trompeta, obrana Figueras a boje u Pontós
1805 bitva u Trafalgarunalodený na plavidle "Santa Ana" a pluk je prinítený vzdať sa Anglčanom, avšak sa vezňom podarí uniknúť a zmocniť sa fregaty "Themis" a doplaviť sa do Cádizu
1808-1809 vojna za nezávislosťbitvy Medina de Rioseco a Espinosa de los Monteros, v ktorej je pluk skoro úplne zničený a je rozpustený v 1809
1861 vojna na Santo Domingopluk bojuje na ostrove ž kým neni prevelý na Kubu
1868-1878 Kubánska kampaňpodiela sa na bojoh až do nadobudnutia platnisti mieru Zanjón
1885-1899 Kubánska kampaňpo jej ukonění je pluk rozpustený
1925 Africká kampaňbojuje v oblasti Melilla
1936-1939 občianska vojnapluk hrdinsky bráni kasárne Simancas. Následne hrdinsky bráni Oviedo a skvele si počína na Teruelskom fronte
1959 obrana Ifnipodiela sa na obrane Afrického teritória Španielska až kým neni rozpustený v 1865


foroparalapazenelmediterraneo.es
www.oocities.org
URL CZ: https://www.valka.cz/4-pesi-pluk-Simancas-1943-1960-t107064#626495Verze : 2
URL EN: https://www.armedconflicts.com/4th-Infantry-Regiment-of-the-Simancas-t107064#626495Version : 0
MOD