Main Menu
User Menu

8. myslivecký prapor Simancas [1928-1931]

8th Jaeger Battalion of the Simancas

Batallón de Cazadores Simancas nº8


     
Název:
Name:
8. myslivecký prapor Simancas
Originální název:
Original Name:
Batallón de Cazadores Simancas nº8
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1928
Předchůdce:
Predecessor:
14. africký myslivecký prapor
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1931
Nástupce:
Successor:
40. horský pěší pluk Simancas 1)
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1928-DD.MM.1931 ?
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1928-DD.MM.1931 ?

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:


Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vznešený (El Distinguido)
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
1)Vytvorený roku 1935
Zdroje:
Sources:
www.reocities.com

8. myslivecký prapor Simancas [1928-1931] - Menovací dekret pplk. Gregorio Novella Caballero k obdržania rádu St. Hermenegilda, taktež prepúšťa sa týmto listom des. Zacarias de Hoyos po ukončení svojej služby. 
https://serdio-historia.blogspot.com/2009/11/batallon-cazadores-de-simancas.html

Menovací dekret pplk. Gregorio Novella Caballero k obdržania rádu St. Hermenegilda, taktež prepúšťa sa týmto listom des. Zacarias de Hoyos po ukončení svojej služby.
serdio-historia.blogspot.com

URL : https://www.valka.cz/8-myslivecky-prapor-Simancas-1928-1931-t107057#381683Verze : 4
MOD