Main Menu
User Menu

Starý neapolský pěší pluk námořní pěchoty [1571-1707]

Old Marine Infantry Regiment of the Naples

Tercio Viejo de la Armada del Mar Océano de Infantería Napolitana


     
Název:
Name:
Starý neapolský pěší pluk námořní pěchoty
Originální název:
Original Name:
Tercio Viejo de la Armada del Mar Océano de Infantería Napolitana
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1571
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1707
Nástupce:
Successor:
12. neapolský pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1571-DD.MM.1707 ?
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.1571-DD.MM.RRRR Grissoni, Lelio ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.MM.1571-DD.MM.1707 Velenie
DD.MM.1571-DD.MM.1707 ?
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.reocities.com
URL : https://www.valka.cz/Stary-neapolsky-pesi-pluk-namorni-pechoty-1571-1707-t106969#381451Verze : 1
MOD
Jednou z príčin vytvojenia tejto jednotky bola potreba disponovať dostatočným množstvom vojenskej sily, ktorá by mohla čeliť Tureckej expanzii do kresťanskej európy a to hlavne v oblasti stredozemia.
Kráľ Felipe II si bol vedomý potreby vytvorenia jednotky, ktorá by sa bola schopná vylodenia a následných operácií na pevnine. A videl potrebu vytvorenia takejto jednotky, ktorá by bola následne po vylodení schopná kontrolovať pobrežie.
Je vytvorená v roku 1571 jednotka ktorá je pomenovaná Stará tercia námorníctva mora a oceánu Neapolskej pechoty "Tercio Viejo de la Armada del Mar Océano de Infantería Napolitana" a jej prvým veliteľom (Maestre de Campo) sa stáva Lelio Grissoni a prvou bojovou akciou tercia sa stáva bitva Lepanto 7.10.1571. Toto tercio je možné považovať za jedných z predchodcov dnešnej námornej pechoty.
Tercio sa počas svojej existencie zúčastňuje celého radu operácii a bojov Vojny v stredomorí (1571-1638), okrem slávnej bitvy Lepanto sa podieľa na obrane Malty, bitvy Navariono, obsadení Bizerta, Durazzo, Larache, útokov na La Goleta, Kerkeni konečného dobitia Oneglie.
Taktiež sa zúčastňuje bojov v Amerike v rokoch 1625-1638, priičom sa podieľa na znovudobití Brazílie, San Salvadoru a podieľa sa na námornom výťazstve u Argentazzo.
V 1648 sa podieľa na znovudobití Neapolských domínii a roku 1689 sa presúva do Afriky, kde sa zdržiava do roku 1694 a bojuje v bojoch Larache a v Ceute.
zdroj: www.reocities.com
URL : https://www.valka.cz/Stary-neapolsky-pesi-pluk-namorni-pechoty-1571-1707-t106969#381452Verze : 1
MOD