Terorismus

Autor: Anonymous 🕔︎︎ 👁︎ 21.827

2.1.3. Korán

Korán je sbírka textů přednášených Muhammadem během jeho života. Muslimy je Korán považován za Boží poselství, které prorok Muhammad pouze zprostředkoval. Knihu tvoří 114 kapitol (súr), které se skládají z veršů, obsahujících filosofickoetický kodex islámského věřícího. Tyto verše nejsou nijak tématicky uspořádány, ale jsou zapsány tak, jak byly Prorokem postupně zvěstovány.

Za Muhammadova života existoval Korán jen v ústní podobě, jelikož Prorok neuměl psát, a prvotní muslimové jej tedy museli ovládat zpaměti. Potřebu písemného zachycení Božího zjevení, jež se - především z důvodu neustálého přidávání veršů - stávalo čím dál tím komplikovanějším, v co nejvěrnější podobě uspíšila Muhammadova smrt, kterou byla přerušena přímá komunikace mezi Bohem a jeho obcí. Časem vznikly celkem čtyři ne příliš se od sebe odlišující písemné zápisy Božího slova. Celá věc se vyřešila až za vlády třetího chalífy ´Uthmána, který nechal vytvořit speciální komisi, pověřenou vypracováním definitivní verze Koránu. Dvacet let po Prorokově smrti (v roce 652) byla práce komise úspěšně dokončena. Tento tzv. ´uthmánský text je převážnou většinou muslimského světa považován za jedinou pravou podobu Božího zjevení.

Reklama

Na Koránu je znát evidentní inspirace židovstvím a křesťanstvím. Muhammad sám sebe a Korán považoval za dovršení díla starozákonních proroků a díla Ježíšova. Striktní monotheismus, víra v jediného boha, je zásadním bodem Koránu, v němž je Bůh líčen jako všemohoucí, vševědoucí, spravedlivý a milosrdný. Smyslem života každého pravověrného muslima je obstát se ctí v Soudný den před Bohem a zaujmout místo po jeho pravici, kde se mu pak dostane veškerých požitků, a to dokonce včetně alkoholu a mladých dívek.

Způsob zjevení Božího slova lidem skrze boží pokyny proroku Muhammadovi popisuje Korán jako stavy náboženské extáze. Na rozdíl od předchozích náboženství dochází u islámu k jednoznačnému oddělení Božího slova od Muhammadova osobního projevu. Prorokovy skutky nejsou muslimy považovány za Boží zjevení, ale za jakýsi návod jak nakládat se svým životem.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více