Main Menu
User Menu

1354 - 1571 Turecká expanze

(založeno během linkování)
URL : https://www.valka.cz/1354-1571-Turecka-expanze-t37073#139063Verze : 0
KAPIKULU OCAKI - ZBOR OTROKOV BRANY


KAPIKULU PIYADELERI - PECHOTA OTROKOV BRANYVYBER A VYCVIK


System vyberu otrokov sa volal Devširme


Devširme bol nuteny odvodovy system pre nemoslimske obyvatelstvo Osmanskej rise. Odvody sa vykonavali najme medzi krestanskym obyvatelstvo a v mensej miere medzi vojnovymi zajatcami. Niktore casti rise boli oslobodene (Istanbul, ostrovy Chios a Rhodos) . Predpoklada sa ze v devširme sa odviedlo až 200-300 tisic chlapcov
Kazdy piaty ,siedmy Rok sa vydal dostojnik zodpovedny za Odvody po krajine v spolocnosti sekretarov a vojakov. Neskor sa odvody konali podla potreby. Odviedla sa priblizne petina chlapcov vo veku osem, desat rokov. Najlepsi s odvedencov boli poslany priamo do sultanovych palacov .
Vycvik odvedencov sa skladal z dvoch casti najprv boli chlapci poslany medzi osmanske rodiny v anatolii a rumelii, kde sa naucili zaklady islamu a osmanli (turecky jazyk) podla potreby potom nastupili do druhej casti vycviku teda do Zboru Kadetov (ACEMI OCAKI) kde nastupli vycvik pod dozorom skusenych dostojnikov


Vycvik v ACEMI OCAKI trval minimalne sedem rokov. Odvedenci boli rozdeleny medzi 31 vycvikovych ORTA (praporov) 14 Orta bolo v Rumelii (Europskej casti rise) a 17 Orta v Anadolii teda Azijslkej casti rise.
Odvedenci boli rozdeleny do skupin 20-30 chlapcov pod vedenim Boluk-Basiho. V Acemi ocaki sa buduci vojaci venovali krutemu vycviku a nutenym pracam. Cvicili sa v strelbe z lukov , pusiek , boj zblizka.
Vo veku 24-25 rokov boli prideleny jednotlivym zborom pechoty.
Pocet kadetov bol 7 až 10 tisic.


Plat Acemi bol 2 akce denne
a dostojnici Acemi Ocaki odstavali až 40 akcu denne


Velitel Acami Ocaki bol ISTANBUL AGASI


Acemi Ocaki mali vlastne uniformy
Ked boli odvedeny z dedin tak dostaly Cerveny kabat a Cereveny turban.
Po vstupe do Acemi dostaly Modry Kabat a Zltu kuzelovu pokryvku hlavy.


YENICERI OCAKI Zbor Noveho Muzstva


YENICERI mali vyvojom casu rozne sily v 15 storoci ich bolo 6000-8000 v 16 storocia za cias Suleymana ich bolo 12 tisic a nakonci 16 storocia 40 tisic a v 18 storoci 110 tisic.


Najvyssi velitel Yeniceri bol YENICERI AGA ktory mal vlastny stab (divan)


Sekban Baši: Zastupca Agu


Kul Kethuda Agai: Zastupca Agu


Zagharjibasi : velitel 64, Praporu Jemmat , ked siel sultan na lov on zodpovedal za program lovu


Saksonjubasi: velitel 71. Praporu Jemmat : Majster psov bol zodpovedny za psov pri love a vela clenov praporu sa cvicilo v love so psami


Turnajibasi: velitel 73. Praporu Jemmat : bol zodpovedny za odvody chlapcov


Haseki (hasekiler) telesna straž sultana boli to velitelia 14, 49, 66, 67, Praporu ich velitel sa volal Bashaseki Aga


Bascavus: bol to uradnik zodpovedny za protokol a ceremonie uradu Yeniceri Aga , mal až 130 poslov (Peik) , Zaroven to bol velitel 5. Praporu Boluk.


Muhzir Aga: Bol to dostojnik dvoru spravodlivosti a zaroven velitel 28. Praporu Boluk


Bacdevec: velitel trenu (velitel tiav ) tato hodnost bola dana jednemu z velitelov praporov Devec (pohonicov tiav)


Devec: Pohonici tiav to boli velitelia 1, 2, 3, 4, Prapor Jemmat


Kethuda Yeri: to bol velitel nejakeho praporu vybrany Kul Kethuda Agom a bol zodpovedny za vsetkych remeselnikov pracujucich pre yeniceri.


Basyayabasi: vèetci velitelia praporov Jemmat mali titul yayabasi a mali na starost peniaze , najvyssia funkcia bola Basiyayabaši a bol to zaroven Velitel 101. Praporu Jemmat


Basbolukbasi: Bol to dostojnik povereny roznymi ulohami.


Basodabasi: najvyssi ubytovatel Agovych jednotiekaj dalsi velitelia praporov malo rozne ulohy


Velitel 17.Praporu Jemmat bol ceremoniar
velitel 28. Praporu Jemmat sa nazyval Okcu (lukostrelci)
Velitel 35.Praporu Jemmat bol Sekban Avci (Majster lovnych psov)
60,61,62,63. Prapor Jemmat boli Solakovia (strazci)
Velitel 94. Praporu Jemmat bol Imam Praporov v Istanbule
Velitel 99. Praporu Jemmat bol Sejch Radu Bekataši
Velitel 19. Praporu Boluk bol Bekci (zved)
Velitel 32. Praporu Boluk bol Kahya Yeri (casnik)
Velitel 54. Praporu Boluk bol Talimahaneci bol zodpovedny za vojenske cvicenia a vycvik
56. Prapor Boluk bol straz , policia v palaci (brane urade velkovezira)
velitel 18. Praporu Sekban bol sekretar zboru Yeniceri
Velitel 20. Praporu Sekban bol Kahyasi Sekban ortasi
Velitel 33. Praporu Sekban bol Avcibasi (pan lovu)Zbor sa delil na jednotlive prapory ktore sa volali ORTA bolo celkovo 160 až 196 Praporov ORTA.
Tieto Orty sa delili do troch divizii


Jemmat až 101 Praporov (spolocnost)
Boluk až 62 Praporov (Spolocnici)
Sekban až 33 Praporov (Lovci)


Sily praporov bola rozna v hlavnom meste mali 60-100 vojakov a provinciach 200-300 a vojnove nasadeie malo až 500 vojakov


Prapor sa vnutorne delil delil na ody po 10-25 muzov (skupiny muzov ktory maly kona co im prevazal zbrane a stan a kotlik na varenie
Kazdy Prapor mal navyse tri velke kotle, vlastny symbol , a vlajku


Praporom mal veleleni pozostavajuce z nasledovnych vojakov


Corbashi: Velitel Praporu
Odabasi: druhy najvyssi dostojnik mal nastarost disciplinu vojakov
Vekilharc: zasobovac mal nastarosti prideli jedla
Bayraktar: vlajkonosic Praporu
Imam: kaplan praporu
Baseski: Najstarsi vojak v prapore
Asci Usta: kuchar praporu
Bas Karakulukcu: Stražci a sluzobnici Velitela Praporu
Orta Sakasi: doslovne nosic vody


Vojaci postupovali v ramci svojho Praporu a Yeniceri odchadzal len vtedy ka preberal miesto velitela ineho Praporu


Yeniceri maly svoje uniformy , typicke pre nich bola 45cm pokryvka hlavy Burk (biela a ncele ktorej sa nosila lizica , pocas priehlidky velke pera a odznaky) Kabat sa nazyval Dolman a bol zltej ,modrej, tmavomodrej, cervenej farby. Dostojnici nosili cervene topanky a vojaci cierne.Jednotlive Orty mali rozne urcenie a k tomu odpovedajucu vyzbroj


Zirhli Nefer mali kruzkove brnenie a male stity boli vyzbrojeny halapartnami, sekerami, mecmi.


Tufekèi boli vyzbrojeny puškami, sekerami , mecmi (jataganmi)


Okèu - lukostrelci vyzrbojeny lukmi , kušami roznych druhov


Solaks (strazcovia sultana) nosili zlte uniformy a helmy na hlavach boli vyzbrojeny mecmi a sekyrami


Bostanji (palacove straze) nosili cervene uniformy a cervene pokryvky hlav
Yeniceri dostavali pravidelny plat , stravu a raz do roka sukno na uniformu


Plat Radoveho vojaka ktory sa nazyval Eskinci bol 3 až 7 akce denne
Veterani Amelmande a hliadky Koruncu dostavali 8 až 29 akce denne
Invalidi dostavali 30 - 40 akce denne
Velitel Praporu dostaval 120 akce denne


10 až 12 % platu sa ukladalo do pokladnice Zboru na vyzdobu kasarni , na uniformy , na vykup zajatych druhou , pohreby atd


Vybrane ceny tovarov v osmanskej rise


10 vajec = 1 akce
Sliepka = 4 akce
6 kilo cibule = 7 akce
170kg dreva = 7 akce
Ovca = 23 akce
Kabat = 20-50 akce
Kon = 400 akce
Par topanok = 15-20 akce
URL : https://www.valka.cz/1354-1571-Turecka-expanze-t37073#195577Verze : 0