Main Menu
User Menu

Young, Peter

Young, Peter

     
Příjmení:
Surname:
Young
Jméno:
Given Name:
Peter
Jméno v originále:
Original Name:
Peter Young
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
28.07.1915 Londýn
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
13.09.1988 Tewkesbury, Gloucestershire
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veltel 9. pluku Arabskej légie
velitel 1. brigády commando
velitel 3. commando
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
generals.dk
URL : https://www.valka.cz/Young-Peter-t167472#503341Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Young
Jméno:
Given Name:
Peter
Jméno v originále:
Original Name:
Peter Young
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR škola Monmouth
DD.MM.RRRR-DD.MM.1938 Trinity College, Oxford
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR štábne kolégium, Camberley
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1937 podporučík
DD.MM.1940 poručík
DD.MM.1942 kapitán
DD.MM.194R major
01.08.1943 poverený podplukovník
01.11.1943 War Substantive Major
01.11.1943 doćastný podplukovník
06.10.1944 poverený plukovník
06.04.1945 War Substantive podplukovník
06.04.1945 dočastný plukovník
19.06.1945 poverený brigádní generál
26.08.1945 kapitán
19.12.1945 dočastný brigádní generál
04.01.1946 zmenené na War Substantive Lieutenant-Colonel
18.11.1948 zmenený na Major
28.02.1956 podplukovník
17.07.1959 brigádní generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.08.1943-DD.09.1944 Velitel : 3. oddíl commandos

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1938-DD.MM.RRRR Bedforshireský a Bedforshireský pluk
DD.MM.1939-DD.MM.RRRR 2. prapor Bedforshireského a Bedforshireského pluku
DD.MM.1940-DD.MM.1942 3. commando
DD.MM.1942-DD.MM.194R pridelený k veleniu kombinovaných operácii
DD.MM.194R-DD.MM.1943 zástupca velitela 3. commando
DD.08.1943-DD.09.1944 velitel 3. commando
DD.MM.1944-DD.MM.1945 zástupca velitela 3. brigády commando
DD.MM.1945-DD.MM.1946 velitel 3. brigády commando
DD.MM.RRRR-DD.MM.1953 štáb Strednovýchodných pozemných sil
DD.MM.1953-DD.MM.RRRR velitel ? roty Bedforshireského a Bedforshireského pluku
DD.MM.1953-DD.MM.1956 velitel 9. pluku Arabskej légie
03.07.1956-29.09.1956 Instructor at School of Amphibious Warfare
DD.MM.1956-DD.MM.1959 štáb?
17.07.1959-DD.MM.RRRR výslužba
DD.MM.1959-DD.MM.1969 vedúci oddelenia vojenskej histórie, Královská vojenská akadémia Sandhurst
Vyznamenání:
Awards:

03.04.1942

Vojenský kříž
Military Cross
-

02.10.1942

Řád Za vynikající službu
Distinguished Service Order
Distinguished Service Order (DSO)
-

19.10.1943

Vojenský kříž - bar
Military Cross - bar
-

13.01.1944

Vojenský kříž - 2. bar
Military Cross - 2nd bar
-

DD.MM.1956

Řád nezávislosti - rytíř
Order of Independence - Knight
ملكي سام الاستقلال - فارس
-

DD.MM.RRRR

Hvězda 1939-1945
1939–45 Star
-

DD.MM.RRRR

Válečná medaile 1939-1945
War Medal 1939-1945
-

DD.MM.RRRR

Italská hvězda
Italy Star
-

DD.MM.RRRR

Hvězda za Francii a Německo
France and Germany Star
-

DD.MM.RRRR

Medaile za všeobecnou službu (1918)
General Service Medal (1918)
-

DD.MM.RRRR

Barmská hvězda
Burma Star
-

Poznámka:
Note:
osobné al. plukovné číslo: 77254
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
generals.dk
www.london-gazette.co.uk

URL : https://www.valka.cz/Young-Peter-t167472#503344Verze : 0
MOD
Narodil sa v Londýne a v mladosti navštevoval Monmouth School a následne sa graduoval v modernej histórii na Trinity College, Oxford.


Po ukončení štúdii vstupuje do teritorálnej armády a roku 1938 sa stáva podporučíkom, pričom hodnosť je mu udelená so spätnou platnostou k roku 1937. Od januára 1939 je pridelený k Bedforshireskému a Bedforshireskému pluku (Bedfordshire and Hertfordshire Regiment).


Roku 1939 odchádza do Francie ako súčasť Bristkých expedičných sil, slúžiac u 2. praporu Bedforshireského a Bedforshireského pluku. Po tamojších bojoch, v ktorých utrpí zranenie je spolu s jednotkou evakuovaný ze Dunkirku.


Po vyliečení zo zranení sa dobrovolne prihlási k commandos a je zaradený do 3. comando, s ktorým sa v júly 1940 účastní operácie Ambassador.


V aushuste 1940 sa stáva poručíkom a po zvyšok vojny slúži u tejto jednotky. Po poeráciách Ambassador, Claymore a Archery je Young dekorovaný vojenským krížom.


Po tom ako stáva kapitánom pôsobí nejaký čas vo velení kombinovaných operácii, kým sa nevráti znovu k 3. commando, ako zástupca velitela a ako major. Za svoj podiel na operácii Jubilee v auguste 1942, nájazdu na Dieppe je ocenený DSO. Spolu so svojou jednotkou sa účastní vylodenia na Sicílii kde 3. comando bolo jednou s prvých jednotiek ktoré sa vylodili. Za toto je ocenený barom k MC. Po pôsobení na Sicílii sa stáva velitelom 3. comando a jednotku vedie počas Talianskej kampane.


V októbri 1943 sa vracia s jednotkou do Anglie a Young získava svoj druhý bar k MC. V júny 1944 sa vyloďuje s jednotkou v Normandii ako podplukovník. Po kampani v Normandii je poslaný na ďaleký východ ako zástupca velitela 3. brigády Commando a tento post zastáva až do konca vojny, kedy sa stave velitelom tejto brigády a vojnu končí ako brigadier.


Po ukončení štábneho kolégia v Camberley a pôsobení v štábe Východných pozemných sil, v 1953 sa vracia ako velitel roty Bedforshireského a Bedforshireského pluku v hodnosti majora.
Od roku 1953 velí 9. pluku Arabskej légie ktorému velí až do roku 1956 kedy légia prechádza pod Jordánske velenie. Následne je mu udelené Jordánske vyznamenanie Al Istiqlal.


V 1956 sa stáva podplukovníkom a po návrate do Anglie zastáva rôzne štábne pozície až do roku 1959 kedy odchádza do výslužby ako Brigadier.


Po odchode z armády je od 1959 do 1969 vedúcim oddelenia vojenskej histórie na Královskej vojenskej akadémii Sandhurst.


[zdroje]en.wikipedia.org
generals.dk[
/zdroje]
URL : https://www.valka.cz/Young-Peter-t167472#503345Verze : 0
MOD