Main Menu
User Menu

Turkmenistán

Turkmenistan

Türkmenistan / Туркмения

Státní útvary Datum Událost

26.12.1991 Soviet republík Najvyššieho sovietu ZSSR prijal deklaráciu č. 142-N (142-Н), ktorá oficiálne uznáva rozpustenie ZSSR ako štátu a subjektu medzinárodného práva. Tým fakticky zaniká Zväz sovietskych socialistických republík.
URL : https://www.valka.cz/Turkmenistan-t230402#663967Verze : 0
MOD