Main Menu
User Menu
Reklama

Vietnam (VNM)

Články

Akce „Vietnam“

V červenci roku 1946 jsem se dostal se svým družstvem, kterému jsem velel, do léčky, kterou nám nastrojili vietnamští partyzáni. Bojoval jsem od 7 hodin ráno do 12 hodin, a teprve když jsem viděl, že jsem ztratil čtyři lidi, dal jsem povel k ústupu. Za tuto činnost jsem dostal válečný kříž.
Sergent-chef František Vaňhara, 7. dubna 1951

Bojoval jsem ve Vietnamu proti komunismu

Letos uplynulo 35 let od skončení vietnamské války, která i s přestávkami trvala téměř 30 let. Po neúspěšném angažmá Francie následovalo v roce 1965 nasazení americké armády v jižním Vietnamu. V březnu 1973 byli američtí vojáci staženi. Pro Spojené státy skončila doposud nejdelší a nejnepopulárnější  válka v jejich historii. Na bojišti zůstalo 58 325 mladých Američanů. Ti šťastnější, co se vrátili, si mnohdy nesli a nesou trauma války po celý život. Jak tento konflikt ovlivnil život jednoho mladého československého emigranta, kterého osud zavál až do jihovýchodní Asie?

Most Paula Doumera

Železničný most stojaci na predmestí Hanoja, ktorý bol počas Vietnamskej vojny terčom amerického letectva, oslávil v tomto roku svoje 107. narodeniny.

Operace Lorraine

Koloniální silnice číslo 2 se na severu nořila do džungle a my jsme strávili noc na malém návrší, zatímco ženisté dávali do pořádku koloniální silnici číslo 2, překopanou příkopy Viet Minhu. Dověděli jsme se, že se podílíme na operaci Lorraine.
Pavel Knihař, veterán Cizinecké legie a komandér Řádu čestné legie

Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname

Budovanie štátu je komplexný proces, ktorý zahŕňa rôznorodé oblasti. Niektorí odborníci stotožňujú budovanie štátu s postkonfliktnou rekonštrukciou, niektorí ho považujú za súčasť postkonfliktnej rekonštrukcie. Vzhľadom k tomu, že budovaniu štátu v JV predchádzal ukončený konflikt, respektíve Indočínska vojna sa budovanie štátu v tejto práci chápe ako postkonfliktná rekonštrukcia, ktorá sa skladá zo štyroch hlavných pilierov. K týmto hlavným pilierom patrí zaistenie bezpečnosti, ekonomický a sociálny program, vytvorenie právneho systému a vytvorenie systému vládnutia.

Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: 1. Charakteristika budovania štátu

Budovanie štátu je komplexný proces, ktorého vymedzenie je dodnes predmetom diskusie. Niektorí vedci stotožňujú budovanie štátu s postkonfliktnou rekonštrukciou a niektorí nie. V tejto práci sa budovanie štátu prekrýva s procesom postkonfliktnej rekonštrukcie vzhľadom k tomu, že budovanie štátu sa začalo po skončení konfliktu, respektíve po Indočínskej vojne. Chápe sa ako obnova socioekonomickej a politickej štruktúry spoločnosti po skončení konfliktu medzinárodnými aktérmi aj zasiahnutým štátom.

Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: 4. Externé faktory

K externým faktorom, ktoré priamo či nepriamo pôsobili na proces budovania štátu sa môže zaradiť Severný Vietnam, Sovietsky zväz a Čínska ľudová republika. Tieto faktory mali negatívny vplyv predovšetkým na bezpečnostnú situáciu v JV. VDR nepriamo, ale aj priamo narúšala snahy juhovietnamskej vlády zaistiť bezpečnosť v krajine. V prípade ZSSR a Číny sa jednalo o nepriamy vplyv. Takisto problémy v Laose a Kambodži, ktoré vzájomne súviseli so situáciou v JV by sa mohli zaradiť medzi faktory, ktoré ovplyvnili priebeh budovania štátu v JV.

Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: Úvod

Budovanie štátu je komplexný proces, ktorý zahŕňa rôznorodé oblasti. Niektorí odborníci stotožňujú budovanie štátu s postkonfliktnou rekonštrukciou, niektorí ho považujú za súčasť postkonfliktnej rekonštrukcie. Vzhľadom k tomu, že budovaniu štátu v JV predchádzal ukončený konflikt, respektíve Indočínska vojna sa budovanie štátu v tejto práci chápe ako postkonfliktná rekonštrukcia, ktorá sa skladá zo štyroch hlavných pilierov. K týmto hlavným pilierom patrí zaistenie bezpečnosti, ekonomický a sociálny program, vytvorenie právneho systému a vytvorenie systému vládnutia.

Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: Záver

Program budovania štátu v Južnom Vietname začali USA v roku 1954 po Ženevských dohodách. Ženevské dohody ukončili Indočínsku vojnu a stanovili provizórnu hranicu rozdeľujúcu Vietnam na Vietnamskú demokratickú republiku a Južný Vietnam. Cieľom USA bolo vybudovať funkčný štát, ktorý by slúžil ako obranný val proti šíreniu komunistickej expanzie do ďalších krajín v Ázii. Tento pokus sa skončil neúspechom a vyvrcholil kapituláciou juhovietnamskej vlády po príchode severovietnamských vojsk do Saigonu v roku 1975. V nasledujúcom roku bol Južný Vietnam oficiálne zjednotený so Severným Vietnamom a vznikla Vietnamská socialistická republika.

Region Jihočínského moře jako bezpečnostní komplex

Jihočínské moře a rostoucí zájem velmocí o něj plní titulní stránky novin. Následující text si klade za cíl zevrubnou analýzu této oblasti hned z několika dimenzí doufajíce, že tak přispěje k lepšímu pochopení této vzdálené, avšak pro geopolitiku 21. století patrně klíčové oblasti.

Účastníci třetího odboje? Čechoslováci na bojištích jihovýchodní Asie 1945–1954 a 1964–1973

Byli to právě pohraničníci, kteří měli zásluhu na tom, že některé provokace na státních hranicích nepřerostly v konfrontaci širokého rozsahu a narušení míru. Byli to příslušníci pohraniční stráže, kdo zabezpečoval klid pro pokojný život a práci lidí nejen v pohraničí. A že neměli jednoduchou službu, o tom svědčí i historické prameny z 50. let, kdy u narušitelů státní hranice byly nalezeny zbraně, samopaly, ruční granáty a tak dále…
Z projevu poslankyně KSČM Marty Semelové ze dne 11. února 2011 na půdě Poslanecké sněmovny, projednávající návrh zákona o třetím odboji

Témata

Podkategorie

Města a obce

Průmysl

Vojenské objekty

Pevnostní stavby

Muzea

Reklama

Prémiový účet

Prémiový účet

Podpořte náš web a zároveň se zbavte reklam. Použijte prémiový učet!

Zobrazit informace
Rusko-ukrajinský konflikt

Rusko-ukrajinský konflikt. Aktualizováno průběžně.

Zobrazit článek

Zaregistrujte se

Chcete se nás zeptat, doplnit informace nebo se stát autorem článků a zapojit se do každodenního běhu, případně využít plný potenciál tohoto webu? Je to snadné, zde je odkaz jak na to!
Zobrazit postup

Rozpočet

Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 1.1.2023 : 28.009,- Kč

♡ Chci přispět

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY

Server valka.cz / armedconflicts.com neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!