Main Menu
User Menu

Otway, Terence Brandram Hastings

Otway, Terence Brandram Hastings

     
Příjmení:
Surname:
Otway
Jméno:
Given Name:
Terence Brandram Hastings
Jméno v originále:
Original Name:
Terence Brandram Hastings Otway
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
podplukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
15.06.1914 Káhira /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
23.07.2006 ?,
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel 9. parašutistického praporu
velitel 15. Královho parašutistického praporu
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.paradata.org.uk
www.pegasusarchive.org
http://en.wikipedia.org/wiki/Terence_Otway
URL : https://www.valka.cz/Otway-Terence-Brandram-Hastings-t168811#505685Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Otway
Jméno:
Given Name:
Terence Brandram Hastings
Jméno v originále:
Original Name:
Terence Brandram Hastings Otway
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR obecná škola Thame, Buckinghamshire
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Watfordská základná škola
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Dover College
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Královská vojenská akadémia Sandhurst
DD.06.1941-DD.12.1941 štábne kolégium, Camberley
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR podporučík
DD.08.1937 poručík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.12.1940 major
DD.03.1944 podplukovník
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.08.1934-DD.MM.1935 2. prapor Královskí Ulsterskí strelci
DD.MM.1935-DD.MM.1940 1. prapor Královskí Ulsterskí strelci
DD.MM.1940-DD.MM.1941 31. samostatná prieskumná rota (konvertovaná na 1. výsadková prieskumná švadrona)
DD.12.1941-DD.MM.1942 brigádny major 147. brigáda
DD.MM.1942-DD.MM.1943 štábny dôstojník, Ministerstvo vojny
DD.07.1943-DD.08.1943 velitel ? roty 1. Královskí Ulsterskí strelci
DD.08.1943-DD.03.1944 zástupca velitela 9. parašutistického praporu
DD.03.1944-06.06.1944 velitel 9. parašutistického praporu
06.06.1944-DD.MM.RRRR WIA
DD.10.1944-DD.05.1945 pridelený k MT6, Ministerstvo vojny
DD.05.1945-DD.09.1945 velitel 1. Královho pluku (konvertovaný na 15. (Králov) parašutistický prapor), 2. Indická výsaadková divízia
DD.09.1945-DD.MM.1947 štábny dôstojník(GSO1), 44. Indická výsadková divízia
DD.MM.1947-DD.MM.1948 štábny dôstojník (GSO1), Ministerstvo vojny
DD.MM.1948-DD.MM.RRRR výsluža
Vyznamenání:
Awards:

19.10.1944

Řád Za vynikající službu
Distinguished Service Order
Distinguished Service Order (DSO)
-

DD.MM.1945

Hvězda 1939-1945
1939–45 Star
-

DD.MM.1945

Válečná medaile 1939-1945
War Medal 1939-1945
-

DD.MM.1945

Hvězda za Francii a Německo
France and Germany Star
-

DD.MM.2001

Řád Čestné legie 5. třída
Order of Legion of Honour 5th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
-

DD.MM.RRRR

Medaile za všeobecnou službu v Indii (1936)
India General Service Medal (1936)
clasp / spona North West Frontier 1937–39

DD.MM.RRRR

Medaile za obranu
Defence Medal
-

Poznámka:
Note:
osobné al. plukovné číslo: 63633
Zdroje:
Sources:
www.paradata.org.uk
www.pegasusarchive.org
http://en.wikipedia.org/wiki/Terence_Otway
www.specialforcesroh.com

Otway, Terence Brandram Hastings - v 1988 u baterie Merville

v 1988 u baterie Merville
URL : https://www.valka.cz/Otway-Terence-Brandram-Hastings-t168811#505691Verze : 0
MOD
Terence Otway sa narodil v Káhire v 1914. V mladosti navštevoval Owen College a Královskú vojenskú akadémiu Sandhurst.


Po nástupe k armáde je v roku 1934 pridelený ku Královskím Ulstrskím strelcom (Royal Ulster Rifles) a s touto jednotkou slúži v Hong Kongu, Shanghai, Indii a na Severozápadnej hranici. V septembri 1939 sa stáva adjutantom a v 1940 sa prapor vracia do Británie.


V decembri 1940 je oznámené že 1. Královskí Ulsterskí strelci sa majú stať výsadkovou jednotkou. Otway sa stáva majorom a je mu zverené velenie obrnenej prieskumnej jednotky, ktorá sa má následne prispôsobiť na výsadkovú úlohu.
V júny 1941 nastupuje štúdium na štábnom kolégiu.


V decembri 1941 odchádza na Island ako brigádny major 147. brigády a do Walesu sa vracia v júny 1942.


Následne je pridelený k M01 ministerstva vojny ako staší štábny dôstojník zodpovedný za operácie a CIGS pre denné zasadnutia vojnového kabinetu.


V júly 1943 sa vracia ku svojej pôsovodnej jednotka ako velitel roty a následne je pridelený ku 9. praporu Paršutistického pluku ako zástupca velitela.


Začiatkom roka 1944 je menovaný podplukovníkom a preberá prapor, pričom sa podieľa na plánovaní operácie na obsdenie batérie Merville, počas plánovaného vylodenia v Normandii. S týmto praporom sa taktieź účastní tohto vylodenia ako aj realizácie pláni.


Po obsadení batérie v Merville jeho prapor postupuje do Le Plein, kde aj cez nepriatelský odpor je útokom obsadený Chateau St Côme. Krátko na to je zranený a evakuovaný do nemocnice.


Po vyliečení v októbri 1944 je pridelený k MT6 Ministerstva vojny zodpovedný za medzislužobný? vzdušný výcvik.


V máji 1945 je úplne uzdravený a odchádza do Indie aby sat u podieľal na vytvorení 15. Praporu parašutistického pluku 44. (pozdejšie 2.) Indickej výsadkovej divízie.


V auguste 1945 sa stáva štábnym dôstojníkom GS01 (operácie) tejto divízie. Počas tohto obdobia sa venuje hlavne návratu vojnovích zajatcov z táborov po celom ďalekom východe ako aj príprave na delenie Indie.


Do Británie sa vracia v januári 1947 ako štábny dôstojník riaditelstva pozemno vrušného vedenia boja.


V roku 1948 odchádza z armády a pôsobí rok v Afrike spolu so spoločnosťou koloniálneho rozvoja.


www.paradata.org.uk

URL : https://www.valka.cz/Otway-Terence-Brandram-Hastings-t168811#505693Verze : 0
MOD