Main Menu
User Menu

Finch, Edward

     
Příjmení:
Surname:
Finch
Jméno:
Given Name:
Edward
Jméno v originále:
Original Name:
Edward Finch
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
bakalář
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
26.04.1756 ?
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
27.10.1843 ? /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
plukovník: 54. pěší pluk
plukovník: 22. (neboli chesirský) pěší pluk (od 18.09.1809)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.historyofparliamentonline.org
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Finch-Edward-t220454#615785Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Finch
Jméno:
Given Name:
Edward
Jméno v originále:
Original Name:
Edward Finch
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1766-DD.MM.1773 Westminster School
DD.MM.1773-DD.MM.RRRR Trinity College, Cambridge
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
27.12.1778 kornet
07.10.1779 poručík
05.02.1783 kapitán
03.10.1792 podplukovník
03.05.1796 plukovník
01.01.1801 generálmajor
05.04.1808 generálporučík
12.08.1819 generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
03.08.1808-18.09.1809 Velitel : 54. (západonorfolkský) pěší pluk
18.09.1809-12.08.1819 Velitel : 22. (cheshirský) pěší pluk
12.08.1819-21.11.1843 Velitel : 22. (cheshirský) pěší pluk

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.historyofparliamentonline.org
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Finch-Edward-t220454#615787Verze : 0
MOD

Ctihodný generál Edward Finch, britský dôstojník a člen ParlamentuNarodil sa ako piaty syn v rodine Henneage Fincha, 3. grófa z Aylesfordu 26.04.1756. Od roku 1768 študoval na Westminster School a následne, od roku 1773 v Trinity College v Cambridge. Štúdium ukončil ako bakalár v roku 1777 a v nasledujúcom roku vstúpil do armády, kde aktívne slúžil do roku 1809. V roku 1789 bol zvolený za Cambridge do Parlamentu a opakovane bol volený až do roku 1819. V roku 1804 sa stal Kráľovým komorníkom. Nikdy sa neoženil, zomrel bezdetný 27.10.1843.

V roku 1778 nastúpil v hodnosti kornet k 11. dragúnskemu pluku. Čoskoro bol premiestnený k 20. ľahkému dragúnskemu pluku a v roku 1779 bol povýšený na poručíka v 87.pešom pluku s ktorým nasledujúce 3 roky slúžil v Západných Indiách a Severnej Amerike. V roku 1783 bol povýšený na kapitána v Coldstreamskom gardovom pešom pluku a v rovnakom pluku bol v roku 1792 povýšený na podplukovníka a pod vedením generála Lakea sa zúčastnil výpravy do Flámska. Tu sa aktívne zúčastnil viacerých menších i väčších bitiek (Caesar´s Camp, Famars, Lincelles, Hoodschoote, Lannoy, Turcoing, Tournay) a v roku 1796 bol povýšený na plukovníka.

V roku 1798 sa s plukom zúčastnil potláčania povstania v Írsku a počas Britsko-Ruskej invázie do Holandska v roku 1799 velil 1. práporu Coldstreamského gardového pluku s ktorým sa 19.09.1799 zúčastnil v zostave 2. gardovej brigády porážky u Bergenu (Battle of Bergen-Binnen).

Rok 1800 ho zastihol v Egypte, kde velil ľahkej jazdeckej (neskôr transformovanej na pešiu) brigáde proti Napoleonovým silám a kde bol k 01.01.1801 povýšený na generálmajora.

V roku 1808 sa stal plukovníkom 54. pešieho pluku, ktorý v roku 1809 vymenil za 22. peší pluk. V rovnakom roku velil brigáde gárd pri invázii do Dánska a pri obliehaní Kodane a po návrate skončil s aktívnou službou v poli.


Zdroj: Monthly Army List, August 1839
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Finch-Edward-t220454#634473Verze : 4
MOD