Main Menu
User Menu

Pluky - přehled

The Regiments - overview

Índice de los regimientos Españoles


pluk/regiment
článok/article
vznik creation

"Zaragoza" nº 5vytrorený 01.07.2016 jak 5. pěší pluk "Zaragoza" raised 01.07.2016 as 5th Infantry Regiment "Zaragoza"
El Gloriosopoznámka: note:
Tvorí súčasť 6. paradesantní brigády "Almogávares"Forms part of 6th Parachute Brigade "Almogávares"
++++++

7.


pluk/regiment
článok/article
vznik creation

"San Marcial" n.º 7vytrorený v 1795 jak 47. pluk dobrovolníků koruny raised in 1795 as 47th Voluntary Regiment of the Crown
El Vengadorpoznámka: note:
Rozpustený v 1985 a v roku 2016 jeho historiál a tradície preberá 5. lehká pěší brigáda "San Marcial"Disbanded in 1985 and in 2016 its historial and traditions have been handed over to 5th Light Infantry Brigade "San Marcial"


8.


pluk/regiment
článok/article
vznik creation

"Zamora" n.º 8vytrorený v 1581 jak Pěší pluk Bobadilla raised in 1581 as Infantry Regiment of Bobadilla
El Fielpoznámka: note:
rozpustený v 1985, reformovaný ako prapor v 1996 a v súčastnosti Pěší prapor "Zamora" I/29 podriadený 29. pěšímu pluku "Isabel la Católica" ktorý je nositelom jeho tradíciiDisbanded in 1985, re-formed as a battalion in 1996 and in present day 1st Protected Infantry Battalion "Zamora" subordinated to 29th Infantry Regiment "Isabel la Católica", which is bearer of its traditions and historial


9.


pluk/regiment
článok/article
vznik creation

"Soria" n.º 9vytrorený v 1509 jak Zamudiův pluk raised in 1509 as Zamudio`s Regiment
El Sangrientopoznámka: note:
dnes 9. pěší pluk "Soria" podriadený viacúčelovej 16. brigáde "Canarias"today 9th Infantry Regiment "Soria" subordinated to multipurpose 16th Brigade "Canarias"


10.


pluk/regiment
článok/article
vznik creation

"Córdoba" n.º 10 vytrorený v 1566 jak Figueroův pluk raised in 1566 as Figueroa`s Regiment
El Sacrificadopoznámka: note:

dnes 10. obrněný pluk "Córdoba" podriadený viacúčelovej 10. brigáde "Guzmán el Bueno"today 10th Armored Regiment "Córdoba" subordinated to multipurpose 10th Brigade "Guzmán el Bueno"11.


pluk/regiment
článok/article
vznik creation

"San Fernando" nº 11vytvorený v 1808 ako 1. Ampurdánsky pluk raised in 1808 as 1st Ampurdán Regiment
El Legionariopoznámka: note:
Rozpustený v 1985 Disbanded in 1985


12.


"Las Navas" nº 12vytvorený v 1804 ako Pluk z Texasu raised in 1804 as Texas Regiment
poznámka: note:
Rozpustený v 1985.
Dnes Pěší prapor II/6 "Las Navas" podriadený 6. pěšímu pluku "Savojský"
Disbanded in 1985.
Today 2nd Infantry Battalion "Las Navas" subordinated to 6th Infantry Regiment "Saboya"

"Zaragoza" nº 12vytvorený v 1579 ako Niñův pluk raised in 1579 as Tercio de Niño
El Gloriosopoznámka: note:
Rozpustený v 1965. Jeho historiál preberá 44. pěší pluk "Mérida".
Od roku 2016 5. pěší pluk "Zaragoza"
Disbanded in 1965. Historial and traditions has been toked over by 44th Infantry Regiment "Mérida".
From 2016 5th Infantry Regiment "Zaragoza"


13.


"Mallorca" nº 13vytvorený v 1682 ako Nový pluk námořní pěchoty raised in 1862 as New Marine Infantry Regiment
El Invenciblepoznámka: note:
Rozpustený v 1996.
Disbanded in 1996.


14.


"Tetuán" nº 14vytvorený v 1877 ako 47. pěší pluk "Tetuán" raised in 1877 as 47th Infantry Regiment "Tetuán"
poznámka: note:
Rozpustený v 2006.
Disbanded in 2006.


15.


"Extremadura" nº 15vytvorený v 1694 ako Nový Extremadurský provinčńí pluk raised in 1694 as New Extremadura Provincial Regiment
El Escaladorpoznámka: note:
Za jeho predchodcov je možno považovať miličné jednotky z roku 1641 a to Miliční pluk z Badajozu a Llereny
Od 1985 je praporom zaradeným k 34. smíšenýmu pěšímu pluku "Granada"
As his ancestor is to possible considere Milita Regiment of Badajoz and Llerena formed in 1641
Since 1985 is as a battalion integrated to 34th Mixed Infantry Regiment "Granada"


16.


"Castilla" n.º 16vytvorený v 1793 ako Pluk kastilských dobrovolníků raised in 1793 as Castilian Volunteers Regiment
El Héroepoznámka: note:
Denes 16. obrněný pluk podriadený viacúčelovej 11. brigáde "Extremadura"
Today 16th Armored Regiment subordined to multipurpose 11th Brigade "Extremadura"


17.


"Aragón" n.º 17vytvorený v 1711 ako Aragonský pluk raised in 1711 as Aragon Regiment
El Formidablepoznámka: note:
Rozpustený v 1996
Disbanded in 1996
"Borbón" n.º 17vytvorený v 1793 ako Královská Pyrenejská legie raised in 1793 as Royal Legion of Pyrenees
El Emigradopoznámka: note:
Rozpustený v 1931 a jeho historiál preberá Horský prapor Pyreneos
V dnešných dňoch spomínaný Prapor horských myslivců "Pirineos" I/64 je súčasťou 64. pěšího pluku "Galicia"
Disbanded in 1931 and his historial take over Mountain Battalion Pyreneos
In recent dayes mentioned 1st Mountain Jaeger Battalion "Pirineos" is part of 64th Infantry Regiment "Galicia"


18.


"Almansa" n.º 18vytvorený v 1709 ako Pěší pluk Almansa raised in 1709 as Infantry Regiment Almansa
El Atrevidopoznámka: note:
rozspustený v 1960
disbanded in 1960
"España" n.º 18vytvorený v 1665 ako Portugalský pluk
raised in 1665 as Portugal Regiment
El Mártirpoznámka: note:
prvý pluk ktorý je známy ako starý (veterano) je po mnohý zmenách označenia nakoniec rozpustený 1906 po návrate z Kuby
V 1877 je v Melille zostavený 48. pěší pluk "España" ktorý je známy ako moderný a existuje do roku 1996 kedy je rozpustený
this fisrt regiment which is known as veteran (or ancient) have been after his return from Cuba disbanded in 1906
In 1877 is raised in Melilla 48th Infantry Regiment "España" which is know as modern and its been disbanded in 1996


19.


pluk/regiment
článok/article
vznik creation

"Pavía" n.º 19vytrorený v 1877 jak 50. pěší pluk "Pavía" raised in 1877 as 50th Infantry Regiment "Pavía"
-poznámka: note:
Rozpustený v 1995 Disbanded in 1995


20.


pluk/regiment
článok/article
vznik creation

"Guadalajara" n.º 20vytvorený v 1657 ako Benaventův pluk z rodákov z Madridského okolia raised in 1657 from Madrid province natives as Benavente`s Regiment
El Tigrepoznámka: note:
Rozpustený v 1984
V 1986 zostavený ako Mechanizovaný prapor II/14 "Guadalajara" podriadený 14. mechanizovaný pluk "Tetuán" rozpustený v 1996
Disbanded in 1984
In 1986 raised as 2nd/14th Mechanized Infantry Battalion "Guadalajara" integrated into 14th Mechanized Infantry Regiment "Tetuán" disbanded in 1996


21.


pluk/regiment
článok/article
vznik creation

"Vizcaya" n.º 20vytrorený v 1877 jak 54. pěší pluk "Vizcaya" raised in 1877 as 54th Infantry Regiment "Vizcaya"
-poznámka: note:
Rozpustený v 2002 Disbanded in 2002


22.
rozpracované

++++++++++++++++++++++++++++

69.


pluk/regiment
článok/article
vznik creation

"Serrallo" n.º 69vytrorený v 1858 jak Pěší rota Fernando Poo raised in 1858 as Fernando Poo Infantry Company
-poznámka: note:
Rozpustený v 1930 Disbanded in 1930


70.
URL : https://www.valka.cz/Pluky-prehled-t226915#631435Verze : 35
MOD