Main Menu
User Menu

5. lehká pěší brigáda "San Marcial" [2005-2017]

5th Light Infantry Brigade "San Marcial"

Brigada de Infanteria Ligera "San Marcial" V (BRIL V)

     
Název:
Name:
5. lehká pěší brigáda "San Marcial"
Originální název:
Original Name:
Brigada de Infanteria Ligera "San Marcial" V (BRIL V)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.05.2005
Předchůdce:
Predecessor:
5. pěší brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.2017
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.05.2005-01.11.2006 Velitelství pozemných sil
01.11.2006-01.01.2017 Velitelství lehkých sil
Dislokace:
Deployed:
15.05.2005-01.01.2017 Vitoria, základňa Araca

Velitel:
Commander:

Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.05.2005-01.01.2017 45. lehký pěší pluk "Garellano"
15.05.2005-10.12.2008 5. polní dělostřelecká skupina
15.05.2005-01.01.2017 5. prapor podpory velení
15.05.2005-10.12.2008 5. skupina logistiky
15.05.2005-10.12.2008 5. spojovací rota
15.05.2005-10.12.2008 5. ženijní jednotka
15.05.2005-01.01.2017 67. lehký pěší pluk "Tercio Viejo de Sicilia"

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.mde.es
URL : https://www.valka.cz/5-lehka-pesi-brigada-San-Marcial-2005-2017-t93424#349773Verze : 6
MOD
Pôvod dnešnej Brigády ľahkej pechoty “San Marcial″ V je možné hľadať v roku 1944. V tomto čase existuje jej predchodca, Divízia “Somosierra″, ktorá je zaradená pod velenie armády v Navarre. Túto jednotku môžeme považovať za predchodcu z ktorého sa po rôznych zmenách a reorganizáciách vyvinula dnešná Brigáda ľahkej pechoty V.
V roku 1965 na základe generálnej inštrukcie IG. 165/42 EME, je divízia transformovaná na Brigádu operatívnej obrany teritória VI (Brigada de Defensa Operativa del Territorio VI (BRIDOT VI)). Brigáda podlieha veleniu generálneho kapitána Burgosu.
Velenie brigády je v tomot čase umiestnené v meste Vitoria, pričom jej jednotlivé súčasti sa nachádzajú v mestách Álava, Burgos, Vizcaya a Guipúzcoa.
V roku 1985 sa uskutočňuje modernizácia pozemnej armády a BRIDOT VI je transformovaná na Brigádu motorizovanej pechoty LII (Brigada de Infanteria Motorizada LII (BRIMT LII)), a je zaradená do Horskej divízie “Navarra″ Nº 5.
Nová reorganizácia uskutičnená v roku 1996 znovu transformuje jednotku na Mobilizovatelnú brigádu ľahkej pechoty V (Brigada de Infanteria Ligera Movilizable V) a dostáva meno “San Marcial″. Jej podriadenosť začína spadať pod regionálne velenie severozápad so sídlom v La Coruna.
15.5.2005 podriadenosť brigády prechádza pod Hlavné velenie pozemných síl so sídlom v Seville a dostáva svoje dnešné označenia Brigáda ľahkej pechoty “San Marcial″ V.
Na základe Kráľovského dekrétu 416/2006 z 11.4.2006, ktorým sa upravuje organizácia a rozmiestnenie pozemných síl, od 1.11.2006 je BRIL V zaradená pod velenie ľahkých síl pozemnej armády.

Brigáda je v súčastnosti tvorená
• Velením - umiestnené v meste Vitoria
Praporom podpory velenia - umiestnený v meste Vitoria
Spojovacou rotou No 5 - umiestnená vo Vitoria
Plukom ľahkej pechoty "Tercio Viejo de Sicilia" Nº 67 (RIL 67) - umiestnený v San Sebastian
Plukom zmiešanej pechoty "Garellano" Nº 45 (RIMX 45) - umiestnený v Vitoria, Munguia/Vizcaya
Skupinou poľného delostrelectva V (GACA V) - umiestnená vo Vitoria
Jednotkou zákopníkov Nº 5 (UZAP 5) - umiestnená vo Vitoria
Logistickou skupinou V (GLOG V) - umiestnená vo Vitoria

zdroj:
ejercito.mde.es
forejercito.forumup.es
www.militar.org.ua

5. lehká pěší brigáda  San Marcial [2005-2017] - Rozmiestnenie súčastí brigády

Rozmiestnenie súčastí brigády
5. lehká pěší brigáda  San Marcial [2005-2017] - štruktúra brigády

štruktúra brigády
URL : https://www.valka.cz/5-lehka-pesi-brigada-San-Marcial-2005-2017-t93424#349769Verze : 1
MOD