Main Menu
User Menu

5. pěší pluk "Zaragoza" [2016-RRRR]

5th Infantry Regiment "Zaragoza"

Regimiento de Infantería "Zaragoza" nº5 (RINF 5)

     
Název:
Name:
5. pěší pluk "Zaragoza"
Originální název:
Original Name:
Regimiento de Infantería "Zaragoza" nº5 (RINF 5)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.2016
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.2016-01.01.2017 6. pěší paradesantní brigáda
01.01.2017-DD.MM.RRRR 6. paradesantní brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.07.2016-DD.MM.RRRR Javalí Nuevo, základna Santa Barbara

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.07.2016-DD.MM.RRRR Pěší prapor "Ortiz de Zarate" III/5
07.07.2016-DD.MM.RRRR Velitelství 5. pěšího pluku "Zaragoza"

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
01.07.2016-DD.MM.RRRR El Glorioso
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.ejercito.mde.es

URL : https://www.valka.cz/5-pesi-pluk-Zaragoza-2016-RRRR-t219316#613701Verze : 2
MOD


Krátka história

Za zrod predchodcu dnešého 5. pluku je možné označiť rok 1579 kedy je vytvroený v Kastílii pre potreby Portuglaskej kampane Niñův pluk (Tercio de Niño). Jeho prvým veliteleom (maestre de campo) sa stáva Gabriel Niño de Zúñiga a od jeho mena je odvpdený názov pluku. Pluk sa skladá z 16 rôt o celkovej sile 550 arkebuzírov a 1.390 piquenírov.

Roku 1580 pluk dostáva nové pomenovanie - Portugalský departamentní pluk (Tercio Departamental de Portugal) a číta na 1940 mužov. V 1587 je velká časť jednotky poslaná do Holandska. V 1588 sa podieľa na námornej expedícii proti Anglicku ako súčasť Neporazitelného námorníctva (Armada Invencible) a vracia sa do Holandska po tom ako utrpí ťažké straty. Roku 1593 je premenovaný na Lisabonský španělský pěší pluk (Tercio de Infantería Espanola de la ciudad de Lisboa) alebo skrátene iba "Tercio de Lisboa" pričom toto označenie si zachováva po dlhú dobu.

V 1606 je vyslaný do Oránu, a v 1625 sú dve roty poslané do Ceuty. V 1626 pluk ubráni Lisabon proti holanskej flotile ktorá zaútočila 95 plavidlami. Po tom, ako v 1640 bráni Lisabon a následne je presunutý do Katalánska aby tu čelil Francúzom a v tom istom roku sa vyznamenávpri obsadení priesmyku u Coll de Balaguer (09.12), Montroig, Cambrils a pri znovudobití Tarragony. Následne spolu s ďalšími časťami Španielskej armády tiahne na Barcelonu. 16.01.1641 bojuje v bitve u Montjuic (Barcelona) avšak je porazený a nútený ustúpiť do Tarragony kde je obklúčený Francúzskimi jednotkami. Pluk odoláva aj napriek epidémii ktorá vypukla v meste počas 4 mesiacov až kým nedorazia do prístavu posliy 20.08.1641 kedy Francúzi uvolnia obklúčenie a stiahnu sa do Villafranca. Počas tohto času pluk utrpí ťažké straty a jeho stav je redukovaný na 800 mužov. Napriek tomu sa pripája k armáde pod velením markíza Hinojosu a 12.11.1641 znovudobíja Salou. V 1642 ako súčasť síl pod velením Hinojosu víťazí 05.01.1641 u Vendrell a tri dni na to u Creixell. Okrem toho sa vyznamenáva pri obsadení Vilallonga a hradu Vallmoll a následne sa sťahuje do Tarragony. V 1643 sa Francúzom nepodarí znovu začať obliehať Rosas nakolko práve včas sa do mesta dostavil práve Lisabonský pluk avšak pokus o obklúčenie v 1645 bol úspešný a 30.04.1645 je pluk prinútený kapitulovať a mesto vyprázdňuje a sťahuje sa s vojnovými poctami. V 1646 sa účastní bojov proti Francúzom Lleidy. V 1647 súži v rámci armády ktorej velí Francisco Melo a nasledovného roku velenie armády preberá Juan Garcia a jednotky postupujú na Barcelonu. Avšak nakoniec je upustené od ofenzívy a nakonec pluk sa vracia do Tarragony. V 1650 sa pluk účastní obsadenia 28.08. Juniera 05.09. Flix a hradu Miravet. 09.11 sa pokúsi zaútočiť na Tortosu a utrpí pri tomto pokuse ťažké straty. Mesto je nakoniec obsadené 27.11 a pluk sa tu usídluje 15.12. V 1652 oblieha Barcelonu, 17.06.1652 úspešne zaútočí na San Feliu de Quixols a po útoku (20.06) sa vracia do svojich pozícii v obležaní Barcelony a mesto padne 20.09.1652. Následne v ten istý mesiac oblieha a následne obsadzuje Mataro. V 1653 je súčasťou síl ktoré prichádzajú na pomoc Gerone a striedajú tamojšiu posádku. Pluk bráni mesto až do času kým Francúzi nie sú prinútení ukončiť obliehanie. Toho istého roku absorbuje Pluk hraběte de Humanes (Tercio del Conde de Humanes). Nasledovného mesta vykonáva blokádu Rosas. 20.09.1655 znovudobíja Berga a nasledovného roku (je na plaube loďstva ktoré?) zaútočí na Esponolla. V 1657 bojuje u Besalú a Mallol a v 1698 absorbuje Pluk dona Lucas de Espínolu (Tercio de don Lucas de Espínola).V 1662 sa vracia do Portugalska a tu v mesiacoch máj až jún je súčasťou síl ktoré obsadzujú Borba, Jurumena, Malpica, region Beira a Monforte. 28.06. útočí na Ocrato a potom sa pripája k zvyšku Španielskej armády ktorá útočí 07.07 na Onghela. Po Portugalskej kampani sa pluk sťahuje do Badajozu a neskôr do Cádizu. V máji 1663 sa pluk znova vracia do Portugalska aby tu obliehal Evoru a 07.06 bojuje u Estremoz kde utrpí ťažké straty po čom sa znovu sťahuje do Cádizu. V 1666 sa naloďuje aby po vylodení v Lisabone rýchlym útokom obsadil 28.06. hrad San Juan. V rokoch 1667 až 1672 slúži na palubách plavidiel a v rokoch 1672 až 1674 je dislokovaný na Sicílii kde bojuje znovu proti Francúzom. Vo februári 1676 sa účastní námornej bitvy u Palerma. 1689 je pluk presunutý z námornej služby k Španielskej armáde operujúcej v Milánsku a spolu s ňou sa účastní 18.08.1690 bitvy u Stafarda po ktorej je prinútený k ústupu do Lombardie, nasledovného roku bojuje v Piedmonte a bráni Carmagnola ktorá je nakoniec prinútená kapitulovať. V 1692 sa účastní znovudobitia Carmagnola a Embrun. V roku 1693 sa pluk účastnil dobitia 13.08 Pignerolo a porážky u Marsalla? 04.10. a v 1696 sa účastnil obsadenia Casal. V 1698 pluk sídly v Novare.

Vojna za následnítvo
Po vypuknutí Vojny o Španielske následníctvo v 1701 sa pluk pripája k Francúzsko Španielskym silám ktoré obsadzujú pozície u Adige blízko Cassano. Spolu s ostatnými jednotkami sa účastní 01.09. bitvy u Chiari a po bitve sa usídľuje vo Finale. Nasledovného roku pred tým ako sa pripojí k Lombardskej armáde na Páde obsadzuje Cremonu, Cassal-Maggiore a Viadana. Počiatkom roku 1703 opúšťa Finale a zaujíma pozície u Mirandola. V 1704 neúspešne bráni Ivrea ktorá padne 05.04.1704. V 1706 je presunutý na pozície na rieke Adda kde tamojší bráni most. Následne operuje u Castiglione a usídluje sa na Milánskom hrade. V 1707 Rakúska armáda zaháji obliehanie Milána ktoré je bránené týmto plukom a mesto je odovzdané nepriatelovi 20.03, pričom pluk sa sťahuje do Novara. Následne je pluk odoslaný speť do Španielska. Tu sa v roku 1708 pripája k Francúzskej armáde ktorá operuje v Katalánsku a následne sa presúva do Valencie a obsadzuje Alcoy 09.01. Následne sa pluk presúva po mor do Porto-Longone na Elbe. V rokoh 1709 až 1713 sa skoro neúčastní akcií. Pluk je dislokovaný v Ajaccio v 1710 a Porto-Longone v 1713.

V 1713 je pluk rorganizovaný na peší pluk a je mu pridelené číslené označenie a stáva sa 4. lisabonský pěší pluk (Regimiento de Infantería Lisboa n°4). Z Porto-Longone je presunutý speť na poloostrov kde sa vyloďuje v Alicante a odtialto tiahne na Barcelonu a podiela sa na obliehní tohoto mesta. Po obsadení Barcelony v 1714 ostáva v meste ako posádkový pluk. Rok 1717 strávi v rôznych oblastiach Aragonu a Valencie. V 1718 sa účastní námornej expedície na podporu umiestnenia na tróne rodiny Stuartovcov v UK. V 1723 je pluk umiestený v Ceute z dôvodu obrany mesta pred Maormi. Pluk zostáva do roku 1725 kedy je presunutý do Cádizu ale už v decembri 1726 je poslaný speť do Ceuty. V 1729 sa vracia do Andalúzie a zostáva tu do 1731 kedy znova musí prísť na pomoc Ceute a tu sa aj účastní bojov v blízskosti mesta.

Po vypuknutí Vojny za Polské následnítvo v 1734 je pluk povolaný k obliehaniu Gibraltaru. V 1735 sú poslané 2 granátnické roty do Guadalajara aby sa tam pripojili a vytvorilo jadro tamojšieho Královninho královského pluku (Regimiento Real de la Reina). V 1737 sa pripája k armáde v Extremadure a spolu s ňou obsadzuje Miajadas, Torremocha a Salvatierra.

V októbri 1739, 200 mužov z druhého praporu je vyslaních do Ameriky aby tu chránili Španielske kolónie pred Bristkými snahami. V apríly 1740 detašmán úspešne ubráni Cartagenu. 20.07.1739 zvyšok druhého praporu vypláva do Cartagena. 15.10.1739 prvý prapor sa naloďuje na paluby plavidiel ktoré operujú v oblasti Gibraltaru a neskôr sa pluk spája v Cartagene. V roku 1741 je zmenený názov na 16. lisabonský pěší pluk (Regimiento de Infantería Lisboa n°16).

Po vypuknutí vojny o Rakúske následníctvo v 1742 je pluk presunutý z Cartagena do San Augustin (Fla.) aby sa tu účastnil plánovanej expedície proti Bristým silám. Španielske sily sa vyloďujú na plážach St. Simons Island v Georgia a dostávajú sa ihneď pod palbu diel z Fort St. Simons. Pluk aj cez ťažkú palbu pokračuje a dostáva sa na opevnenie a Oglethorpeho britské jednotky sú prinútené k evakuovácii a zaujímajú nové pozície v Karoline. Španielske jednotky používajú pevnosť ako svoj hlavný stan do 13.07.1742. V roku 1743 sa pluk vracia do Španielska.

22.02.1744 sa pluk naloďuje na palube lodí ktorým velí gen. Navarro a účastní sa námornej bitvy proti Angličanom u Cap Sicié blízko Toulon. Rovnako v roku 1755 pluk podniká viacero námorných expedícii a granátnici sa účastnia výpravy proti pašerákom v meste Ceclavin.

V roku 1758 je zmenené označenie pluku na 4. lisabonský pěší pluk (Regimiento de Infantería Lisboa n°4) a roku 1769 po návrate do zámoria sa mení číslené označenie na 14. od 1769-1774 sa podiela na pacifikácii Louisiany. V rokoch 1790-1791 sa podiela na obrane Oranu.

V 1791 sa mení názov a označenie na 14. zaragozský pěší pluk (Regimiento de Infantería Zaragoza n°14). Zmena názvu sa usustočnila nakolko mestské zastupitelstvao mesta Zaragoza zaplatilo z mestekej pokladnice reorganizáciu a prezbrojenie pluku ktorý sa nachádzal v meste ako posádka. Počas Rosellónskej vojny pluk bojuje v centrálnych Pyrenejách a následne jeden z praporov je poslaný do Navarry a druhý do Katalánska.

V čase vypuknutia vojny za nezávislosť sa pluk nachádza v Porte ako súčasť okupačných Francúzsko Španielskych sil. Pluk sa ihneď pripája k Španielskym národným silám v Galicii a púšťa sa dobojov proti Francúzom. V roku 1808 bojuje u Medina de Rioseco a v bitve Bailén. Nasledovného roku u Tamames a u Alba de Tormes.

V 1812 sa mení označenie pluku na 12. zaragozský pěší pluk (Regimiento de Infantería Zaragoza n°12) a roku 1817 odchádza do zámoria do Nového Španielska kde pôsoboí na území Mexica. Po svojom návrate do Španielska je spojený so svojou dovjičkou 17. zaragozským pěším plukom (Regimiento de Infantería Zaragoza n°17) ktorý bol vytvorený v 1815.

Na základe reforiem a rozkazu ústavnej vlády v roku 1823 sa z pluku sformujú 33. a 34. pěší prapor (Batallón de Infantería n°33 y n°34). Jedná sa o krátke obdobie nakolko v 1828 je znovu sformovaný zo základu 800 mužov z 3. pěší pluk "Principe" (Regimiento de Infantería "Príncipe" n°3) 11. pěší pluk "Zaragoza" (Regimiento de Infantería "Zaragoza" nº11). Následne v 1833 s nástupom nového krála sa zmení jeho číslené označenie a stáva sa 12. pěší pluk "Zaragoza" (Regimiento de Infantería "Zaragoza" nº12). Od tohoto roku do 1839 zvádza boje v Karlistickej vojne.

V 1844 na krátke obdobie sa z pluku vytvoria 3 prapory 34. pěší prapor "Zaragoza" (Batallón de Infantería "Zaragoza" n°34), 35. pěší prapor "Indipendencia" (Batallón de Infantería "Indipendencia" nº35) a 36. pěší prapor "Ebro" (Batallón de Infantería "Ebro" nº36) aby sa toho istého roku znovu spojili a vytvorili tak 12. pěší pluk "Zaragoza" (Regimiento de Infantería "Zaragoza" nº12).

S týmto označením sa účastní 1845-49 druhej Karlistickej vojny počas ktorej operuje na území Katalánska. V roku 1858 je vyslaný do Afriky kde sa účastní Marockej kampane. Tu sa podiela na operáciách u Tetuan (Semsa) a bitve v údolí Wad Ras. V rokoch 1873-75 bojuje v tretej Karlistickej vojne a v 1896-98 odchádza do bojov na Kubu.V 1900 sídli v Santiago de Compostela a v 1921 bráni Melillu a potom sa účastní bojov v Maroku u Nador, Sagangan, Zeluán a Monte Arruit.

Na základe republikových reforiem je roku 1931 rozhodnuté o zlúčení s 37. pěšim plukom "Murcia" (Regimiento de Infantería "Murcia" nº37) je vytvorený 12. pěší pluk (Regimiento de Infantería nº12) sídliaci v danom čase v Lugo. Roku 1935 sa mu vracia názov ako 12. pěší pluk "Zaragoza" (Regimiento de Infantería "Zaragoza" nº12) nasledovného roku sa zmení jeho číslené označenie na 30. Pluk mal dôležitú úlohu počas revolučných pohybov v Asturiách a roku 1936 sa pripája k Národnému hnutiu a jeho súčasti sa účastnili bojovách akcií skoro na všetkých frontoch pričom sa dajú spomenúť akcie u Alto del León, v Aragóne, u Teruel, pôsobenie v bojoch u rieky Ebro, v Katalánsku a Extremadure. Po skončení vojny v roku 1939 sa maní charatker jednotky a pluk je pretransformovaný na 30. horský pěší pluk "Zaragoza" (Regimiento de Infantería de Moñtana "Zaragoza" nº30). V 1943 historiál pluku preberá 71. horský pěší pluk zo Santiago de Compostela ktorý týmto mení svoj názov na 12. pěší pluk "Zaragoza" (Regimiento de Infantería "Zaragoza" nº12). Na obdobie 1960-1963 sa stáva zoskupením a je označovaný ako 12. seskupení pěchoty "Zaragoza" (Agrupación de Infantería "Zaragoza" nº12). Roku 1963 sa mu navracia pôvodné označenie ako 12. pěší pluk "Zaragoza" (Regimiento de Infantería "Zaragoza" nº12) avšak v 1965 je rozpustený a jeho historiál a tradície sú odovzdané 44. pěšímu pluku "Mérida" (Regimiento de Infantería "Mérida" nº44) a personál prechádza k 29. výsadkovýmu pěšímu pluku "Isabel la Católica" (Regimiento de Infantería Aerotransportable "Isabel la Católica" nº29) vvytvárajúc jeho 2. prapor Výsadkový pěší prapor "Zaragoza" II/29 (Batallón de Infanteria Aerotransportable "Zaragoza" II/29) ktorý existuje do 01.01.1988 kedy dostáva označenie ako Výsadkový lehký pěší prapor "Zaragoza" II/29 (Batallón de Infanteria Ligera Aerotransportable "Zaragoza" II/29) a na základe reforiem v roku 2017 sa stáva od 01.01.2017 znovu plukom ako 5. pěší pluk "Zaragoza" (Regimiento de Infantería "Zaragoza" nº5 (RINF 5)) podriadený 6. paradesantní brigáda "Almogávares" (Brigada de Paracaidista "Almogávares" VI).


Erb pluku:
Erb pluku je delený na dve polia vertikálne. V prvej (ľavej) polovici na nachádza na stribornom podklade galeon plaviaci sa po rieke Tajo. Táto časť sa odkazuje na jeho históriu ako Lisabonský pluk.

V druhej (ľavej) polovici sa nachádza na červenom podklade zlatý lev s korunov ktorý odkazuje na erb mesta Zaragoza. Okolo je lemovaný modrým okrajom s legendou Požehnaný Hospodin Boh Israel "Benedictus Dóminus Deux Israel".

Erb pluku: (od roku 1988)
V striebornom poli sa nachádza zlatý lev na zadných nohách ako alegória s erbom bývalého Pluku Zaragoza. Černy padák odkazuje na spôsob prepravy pluku. Padák nahradil pôvodný galeon v erbe.

Vlny vo farbách Aragonu zasa vytvárajú odkaz na Aragonsko-Almogávarskú tradíciu keďže dobrovilníci z týchto regionov sa dobrovilne hlásili do služby u tejto jednotky. Rovnako vlny reprezentujú pôvodný erb odkedy reprezentujú vlny rieky Tajo, pričom farby boli zmenené na farby Aragonu.

Patrón pluku: Virgen del Pilar

Plukovná zástava:
Biela zástava s červeným Burgunským krížom zakončeným na ramenách medajlónom s erbom pluku (na striebornom podklade latinská plachetnica plaviaca sa na rieke Tajo) korunovaný královskou zlatou korunou. V strede kríža sa nachádza erb Carlosa III lemovaný Rádom zlatého rúna.

Zástavy praporov: (ordonnance flags)
Biela zástava s červeným Burgunským krížom zakončeným na ramenách medajlónom s erbom pluku (na striebornom podklade latinská plachetnica plaviaca sa na rieke Tajo) korunovaný královskou zlatou korunou.foroparalapazenelmediterraneo.es
www.kronoskaf.com
www.defensa.com
Various Authors (1984), Historia de las Fuerzas Armadas, Vol III, Ediciones Palafox, Zaragoza, Editorial Planeta, Barcelona, pp. 76-77
Rodríguez,?, Boina Negra, Revista Paracaidista del Ejército No 291, pp. 48-49, EDITORIAL MIC, León

URL : https://www.valka.cz/5-pesi-pluk-Zaragoza-2016-RRRR-t219316#633111Verze : 71
MOD
Slávne činy zbraní pluku a jeho predchodcov1580 vojna s Portugalskomdobitie Setúbalu a Lisbonu
1588 vojna s Anglickomnaloďuje sa na Neporazitelné nánorníctvo "Armada Invencible" a bojuje u Gravelinghe
1640 vojna s Portugalskomobrana Lisabonu
1640-1657 kampaň v Katalánskuoperácie u Coll de Balaguer, Montroig, Cambrils, Tarragona. Boje u Vendrell a Creixel. Akcie u hradu Miravet, Tortosa. Znovudobite Berga, Besalú a Mallol
1662 vojna s Portugalskomobsadenie Jurumenha, Ongelha a Monforte
1666 boje o ostrovy Berlengas
1676 vojna v Itálii boje v Milánskom vojvodstve
1690-1704 vojna v Itálii boje u Mirandola a obsadenie Ivrea
1708 vojna o následníctvo dobytie Alcoy
1723, 1726 a 1732 obrana Ceuty
1741-1774 vojna v Amerike útoky na Anglické pevnosti v Novej Georgii, námorné výťazstvo u Cabo Sicié
1790 obrana Oránu
1793-1795 Rosellónska kampaň obrana centrálnych Pyrenejí
1808-1813 vojna za nezávislosť bitvy u Medina de Rioseco, Bailén, Tamames a Alba de Tormes
1817-1821 Mexická kampaň
1833-1839 prvá Karlistická vojna
1845-1849 druhá Karlistická vojna
1858-1860 vojna v Maroku operácie u Samsa a bitva Wad-Ras
1873-1875 tretia Karlistická vojna
1896-1898 vojna na Kube
1921-1926 vojna v Maroku obrana Melilly a operácie u Nador, Sagangan, Zeluán a Monte Arruit
1936-1939 občianska vojna bojuje u Alto del León, fronte v Aragóne, účastní sa bitiev u Teruelu, rieky Ebro, operácii v Katalánsku a Extremadure
URL : https://www.valka.cz/5-pesi-pluk-Zaragoza-2016-RRRR-t219316#633854Verze : 0
MOD
plukovné historické pomenovania / Historic names of the Regiment1579-1580 Niñův plukNino`s RegimentTercio de Niño
1580-1593 Portugalský departamentní plukDepartamental Regiment of PortugalTercio Departamental de Portugal
1593-1713 Lisabonský španělský pěší plukSpanish Infantry Regiment of the Lisboa CityTercio de Infantería Espanola de la Ciudad de Lisboa
1713-1741 4. lisabonský pěší pluk4th Infantry Regiment of the LisboaRegimiento de Infantería Lisboa n°4
1741-1758 16. lisabonský pěší pluk16th Infantry Regiment of the LisboaRegimiento de Infantería Lisboa n°16
1758-1769 4. lisabonský pěší pluk4th Infantry Regiment of the LisboaRegimiento de Infantería Lisboa n°4
1769-1791 14. lisabonský pěší pluk14th Infantry Regiment of the LisboaRegimiento de Infantería Lisboa n°14
1791-1812 14. zaragozský pěší pluk14th Infantry Regiment of the ZaragozaRegimiento de Infantería Zaragoza n°14
1812-1822 12. zaragozský pěší pluk12th Infantry Regiment of the ZaragozaRegimiento de Infantería Zaragoza n°12
1815-1823 17. zaragozský pěší pluk17th Infantry Regiment of the ZaragozaRegimiento de Infantería Zaragoza n°17
1823-182R 33. pěší prapor
34. pěší prapor
33rd Infantry Battalion
34th Infantry Battalion
Batallón de Infantería n°33
Batallón de Infantería n°34
1828-1833 11. pěší pluk "Zaragoza"11th Infantry Regiment "Zaragoza"Regimiento de Infantería "Zaragoza" nº11
1833-1844 12. pěší pluk "Zaragoza"12th Infantry Regiment "Zaragoza"Regimiento de Infantería "Zaragoza" nº12
1844-1844 34. pěší prapor "Zaragoza"
35. pěší prapor "Indipendencia"
36. pěší prapor "Ebro"
34h Infantry Battalion "Zaragoza"
35th Infantry Battalion "Indipendencia"
36th Infantry Battalion "Ebro"
Batallón de Infantería "Zaragoza" n°34
Batallón de Infantería "Indipendencia" nº35
Batallón de Infantería "Ebro" nº36
1844-193112. pěší pluk "Zaragoza"12th Infantry Regiment "Zaragoza"Regimiento de Infantería "Zaragoza" nº12
1931-193512. pěší pluk 12th Infantry Regiment Regimiento de Infantería nº12
1935-193612. pěší pluk "Zaragoza"12th Infantry Regiment "Zaragoza"Regimiento de Infantería "Zaragoza" nº12
1936-193930. pěší pluk "Zaragoza"30th Infantry Regiment "Zaragoza"Regimiento de Infantería "Zaragoza" nº30
1939-194330. horský pěší pluk "Zaragoza"30th Mountain Infantry Regiment "Zaragoza"Regimiento de Infantería de Moñtana "Zaragoza" nº30
1943-196012. pěší pluk "Zaragoza"12th Infantry Regiment "Zaragoza"Regimiento de Infantería "Zaragoza" nº12
1960-196312. seskupení pěchoty "Zaragoza"12th Infantry Group "Zaragoza"Agrupación de Infantería "Zaragoza" nº12
1963-196512. pěší pluk "Zaragoza" 1)12th Infantry Regiment "Zaragoza" 1)Regimiento de Infantería "Zaragoza" nº12 1)
1) V 1965 je pluk rozpustený a je vytvorený v tom istom roku výsadkový prapor1) In 1965 the regiment have been disbanded and in the same year have been raised parachute battalion 1) Regimiento disuelto y en el mismo año es creado Batallón de paracaidistas
1965-1988Výsadkový pěší prapor "Zaragoza" II/292nd Airborne Infantry Battalion "Zaragoza"Batallón de Infanteria Aerotransportable "Zaragoza" II/29
1988-1996Výsadkový lehký pěší prapor "Zaragoza" II/29 2)2nd Airborne Light Infantry Battalion "Zaragoza" 2)Batallón de Infanteria Ligera Aerotransportable "Zaragoza" II/29 2)
2016-5. pěší pluk "Zaragoza"5th Infantry Regiment "Zaragoza"Regimiento de Infantería "Zaragoza" nº5 (RINF 5)
2) V 1996 je prapor rozpustený a reformovaný v 2016 ako pluk2) In 1996 the battalion have been disbanded and re-formed in 2016 as a regiment 2)Battalón disuelto z reformado en el 2016 como regimeinto
URL : https://www.valka.cz/5-pesi-pluk-Zaragoza-2016-RRRR-t219316#633857Verze : 8
MOD