Main Menu
User Menu

RUS - Iljušin / Berijev A-100

Ильюшин / Бериев А-100

10. februára 2022 informovala spoločnosť Spojená letecká korporácia o prvom lete prototypu nového lietadla vzdušného prieskumu, uvedomovania a riadenia Berijev A-100 so zapnutým komplexom palubného rádiotechnického prieskumného systému. Cieľom letu bolo overiť vplyv vyžarovaného vysokofrekvenčného žiarenia na palubné prístroje a ďalšie špeciálne zariadenia na palube. Preverovali sa aerodynamické charakteristiky lietadla, prevádzkyschopnosť avioniky a časti systému na spracovanie informácií, pričom neboli zistené odchýlky od požadovaného stavu.


Lietadlo A-100 je nástupca komplexu A-50 (a jeho modernizácií A-50M a A-50U), ktorého vývoj zabezpečuje konštrukčná kacnelária Berijev. Pôvodné požiadavky na projekt boli schválené v roku 2006 a do služby mal byť komplex zaradený v roku 2015, pričom mal byť postavený na rovnakom nosiči ako komplex A-50. V roku 2013 ale došlo k zmenám v zadaní. Zmenil sa nie len nosič (na Il-76MD-90A), ale aj požiadavky na rádiolokátor, čo spôsobilo posun termínu dokončenia na rok 2017 (vývoj rádiolokátora zabezpečuje koncern Vega). V roku 2014 obdržala konštrukčná kancelária prvé lietadlo Il-76MD-90A (v.č. 01-03, reg. číslo 78651) pomenované Uľjanovsk, na ktorom mala realizovať prestavbu. Mimo tohto lietadla disponuje konštrukčná kancleária aj lietadlom A-50 (trupové číslo „Červená 52“, sériové číslo 69-05), ktoré po prestavbe slúži ako lietajúce laboratórium (A-50LL) na ktorom sa realizujú skúšky jednotlivých komponetov komlexu A-100 a ich vzájomné vplyvy. Toto laboratóroum absolvovalo svoj prvý vzlet 26.10.2016 a už 24.04.2017 realizovalo aj let so zapnutým palubným rádiolokačným komplexom. Medzitým bola realizovaná zástavba pylóna rádiolokátora (a ďalších komponentov) do prototypu, ktorý svoj prvý vzlet absolvoval 18.11.2017. Nasledujúci viac ako rok bol ale prototyp uzemnený a letové skúšky pokračujú od 08.02.2019. V súčasnej dobe má projekt minimálne 7 ročné oneskorenie a aj keď výrobca deklaruje, že predbežné letové skúšky ukončí do roku 2022. Nasldujúce spoločné štátne záverečné skúšky by mali byť ukončené v roku 2024. Na týchto skúškach by sa mal zúčastniť aj druhý prototyp, ktorého stavba bola oznámená v roku 2020, ale zatiaľ nie sú informácie v akom stave sa tento prototyp nachádza.
Zdroj: uacrussia.ru
https://www.vega.su/press-room/?ELEMENT_ID=2486

RUS - Iljušin / Berijev A-100 - Prototyp A-100

Prototyp A-100
RUS - Iljušin / Berijev A-100 - Prototyp A-100

Prototyp A-100
URL : https://www.valka.cz/RUS-Iljusin-Berijev-A-100-t250584#690504Verze : 1
MOD