Main Menu
User Menu

Betera, vojenská základna "Jaime I" [RRRR- RRRR]

Military Base "Jaime I"

Base Militar "Jaime I"

     
Název:
Name:
Vojenská základna "Jaime I"
Originální název:
Original Name:
Base Militar "Jaime I"
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Obec:
Municipality:
Betera
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
39°37'16.17"N 0°28'27.48"W
Vznik:
Established:
DD.MM.RRRR
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
10.07.1965-DD.MM.1981
8. lehký obrněný jezdecký pluk "Lusitania"
8th Light Armored Cavalry Regiment "Lusitania"
DD.06.1988-12.12.2008
2. vrtulníkový manévrovací prapor
2nd Maneuver Battalion of the Helicopters
11.10.2004-DD.MM.RRRR
Prapor podpory velení velitelství jednotek rychlého nasazení
Command Support Battalion of the Headquarters of the Rapid Deployable Land Forces
11.10.2004-DD.MM.RRRR
Sbor rychlého nasazení NATO Španělsko
NATO Rapid Deployable Corps - Spain
11.10.2004-DD.MM.RRRR
Velitelství jednotek rychlého nasazení
Headquarters of the Rapid Deployable Land Forces
11.04.2006-DD.MM.RRRR
3. pohotovostní intervenční prapor
3rd Emergency Intervention Battalion
11.04.2006-DD.MM.RRRR
31. pohotovostní rota přírodních mimořádních událostí
31st Natural Emergencies Intervention Company
11.04.2006-DD.MM.RRRR
311. pohotovostní sekce přírodních mimořádních událostí
311th Natural Emergencies Intervention Section
11.04.2006-DD.MM.RRRR
312. pohotovostní sekce přírodních mimořádních událostí
312nd Natural Emergencies Intervention Section
11.04.2006-DD.MM.RRRR
313. pohotovostní sekce přírodních mimořádních událostí
313th Natural Emergencies Intervention Section
11.04.2006-DD.MM.RRRR
32. pohotovostní rota přírodních mimořádných událostí
32nd Natural Emergencies Intervention Company
11.04.2006-DD.MM.RRRR
33. ženijná rota
33rd Engineer Company
11.04.2006-DD.MM.RRRR
331. zákopnická sekce
331st Sapper Section
11.04.2006-DD.MM.RRRR
333. strojní sekce
333rd Machines Section
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Rota podpory velení a služeb BIEM III
Services and HQ Support Company BIEM III
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Sekce podpory velení BIEM III
HQ Support Section BIEM III
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Sekce vojenské policie BIEM III
Military Police Section BIEM III
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Sekce údržby BIEM III
Mantenaice Section BIEM III
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Skladové družstvo CING 33
Depot Squad CING 33
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Spojovací sekce BIEM III
Signal Section BIEM III
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Velitelství 3. pohotovostního intervenčního praporu
Headquarters of the 3rd Emergency Intervention Battalion
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Štáb 3. pohotovostního intervenčního praporu
Staff of the 3rd Emergency Intervention Battalion
12.12.2008-DD.MM.RRRR
2. vrtulníkový záchranní prapor
2nd Emergency Battalion of the Helicopters
01.01.2016-DD.MM.RRRR
Velitelství spojovacího vojska
Signal Command
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Družstvo potápěčů CING 33
Diving Squad CING 33
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zabezpečovací jednotka základny “Jaime I”
Services Unit of Military Base “Jaime I”


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Ctra. Bétera – Porta Coeli s/n. Bétera, 46117 Valencia
Zdroje:
Sources:
www.diaper.ejercito.mde.es
URL CZ: https://www.valka.cz/Betera-vojenska-zakladna-Jaime-I-RRRR-RRRR-t220329#615637Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Military-Base-Jaime-I-t220329#615637Version : 0
MOD