Main Menu
User Menu

Bétera

Bétera (ES-VC)

     
Název:
Name:
Bétera
Originální název:
Original Name:
Bétera
Další názvy:
Other Names:
hist. - l'Horta Vella
Vyšší územní celek:
Higher Administrative Area:
Provincia Valencia
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Campo de Turia
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
39°35'18.5424"N 00°27'31.9098"W
Místní části:
Local Municipalities:
El Baro, La Malla, Mallaetes, Masía Arnal, Mas Camarena, Providencia
První písemná zmínka:
First Written Reference:
6 stor. pred Kristom
Vojenské objekty:
Military Objects:

Vojenská základňa Jaime I
Vojenská základňa Sabtiago - FAMET
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Kostol s farnsťou Purísima Concepción
Kaplnka Divina Pastora
Arabský kaštieľ
Cintorín Marqués de Dos Aguas
Necrópolis de Torre Bofilla
Rímske vykopávky l'Horta Vella
Aljub del Tos Pelat
Muzea:
Museums:
?
Osobnosti:
Personalities:
?
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.MM.1848-DD.MM.1959
1. prapor 18. pěšího pluku "España"
1st Battalion of the 18th Infantry Regiment "España"
DD.MM.1943-DD.04.1946
18. pěší pluk "España"
18th Infantry Regiment "España"
DD.MM.1943-DD.MM.1959
Hudba 18. pěšího pluku
Music Band of the 18th Infantry Regiment
DD.03.1945-DD.MM.1959
Velení 18. pěšího pluku "España"
Headquarters of the 18th Infantry Regiment "España"
19.05.1945-05.04.1946
2. prapor 18. pěšího pluku "España"
2nd Battalion of the 18th Infantry Regiment "España"
19.07.1945-DD.MM.1946
3. prapor 18. pěšího pluku "España"
3rd Battalion of the 18th Infantry Regiment "España"
20.11.1947-DD.MM.1959
18. pěší pluk "España"
18th Infantry Regiment "España"
20.11.1947-DD.MM.1959
2. prapor 18. pěšího pluku "España"
2nd Battalion of the 18th Infantry Regiment "España"
20.11.1947-DD.MM.1959
3. prapor 18. pěšího pluku "España"
3rd Battalion of the 18th Infantry Regiment "España"
DD.MM.1948-DD.MM.1959
Smíšené seskupení 18. pěšího pluku "España"
Mixed Group of the 18th Infantry Regiment "España"
DD.MM.1959-DD.MM.1960
1. bojová skupina 18. seskupení pěchoty "España"
1st Battle Group of the 18th Infantry Group "España"
DD.MM.1959-DD.MM.1960
18. seskupení pěchoty "España"
18th Infantry Group "España"
DD.MM.1959-DD.MM.1960
2. bojová skupina 18. seskupení pěchoty "España"
2nd Battle Group of the 18th Infantry Group "España"
DD.MM.1959-DD.MM.1960
3. bojová skupina 18. seskupení pěchoty "España"
3rd Battle Group of the 18th Infantry Group "España"
DD.MM.1959-DD.MM.1960
Rota cílů 18. seskupení pěchoty "España"
Targets Company of the 18th Infantry Group "España"
DD.MM.1959-DD.MM.1960
Rota podpory velení 18. seskupení pěchoty
HQ Support Company of the 18th Infantry Group
DD.MM.1959-DD.MM.1960
Sekretariát 18. seskupení pěchoty "España"
Secretariate of the 18th Infantry Group "España"
DD.MM.1959-DD.MM.1960
Velení 18. seskupení pěchoty "España"
Headquarters of the 18th Infantry Group "España"
DD.MM.1959-DD.MM.1960
Štáb 18. seskupení pěchoty "España"
Staff 18th Infantry Group "España"
12.04.1960-19.02.1961
Manévrovací prapor 18. samostaního seskupení pěchoty
Maneuvering Battalion of the Independent Infantry Group
DD.MM.1960-DD.04.1961
1. bojová skupina 18. samostaního seskupení pěchoty
1st Battle Group of the 18th Independent Infantry Group
DD.MM.1960-19.02.1961
18. samostané seskupení pěchoty "España"
18th Independent Infantry Group "España"
DD.MM.1960-DD.04.1961
2. bojová skupina 18. samostaního seskupení pěchoty
2nd Battle Group of the 18th Independent Infantry Group
DD.MM.1960-DD.04.1961
3. bojová skupina 18. samostaního seskupení pěchoty
3rd Battle Group of the 18th Independent Infantry Group
DD.MM.1960-20.02.1961
Rota podpory velení 18. samostaního seskupení pěchoty
HQ Support Company of the 18th Independent Infantry Group
DD.MM.1960-19.02.1961
Sekretariát 18. samostatního seskupení pěchoty "España"
Secretariate of the 18th Independent Infantry Group "España"
DD.MM.1960-20.04.1961
Velení 18. samostatního seskupení pěchoty "España"
Headquarters of the 18th Independent Infantry Group "España"
DD.MM.1960-DD.MM.RRRR
Štáb 18. samostaního seskupení pěchoty "España"
Staff 18th Independent Infantry Group "España"
10.07.1965-DD.MM.1981
8. lehký obrněný jezdecký pluk "Lusitania"
8th Light Armored Cavalry Regiment "Lusitania"
DD.06.1976-28.11.1979
2. vrtulníková jednotka
2nd Helicopter Unit
22.08.1980-05.01.1984
21. smíšený pěší pluk "Vizcaya"
21st Mixed Infantry Regiment "Vizcaya"
DD.08.1980-DD.MM.1986
Mechanizovaný prapor III/21 "Vizcaya"
3rd Mechanized Battalion "Vizcaya"
DD.08.1980-DD.MM.2002
Tankový prapor IV/21 "Otumba"
4th Tank Battalion "Otumba"
05.01.1984-DD.MM.1986
21. pěší pluk "Vizcaya"
21st Infantry Regiment "Vizcaya"
DD.MM.1986-01.02.1996
21. mechanizovaný pluk "Vizcaya"
21st Mechanized Infantry Regiment "Vizcaya"
DD.MM.1986-DD.MM.2002
Mechanizovaný prapor III/21 "Barbastro"
3rd Mechanized Battalion "Barbastro"
DD.06.1988-12.12.2008
2. vrtulníkový manévrovací prapor
2nd Maneuver Battalion of the Helicopters
DD.MM.1995-01.11.2006
3. pěší brigáda "Maestrazgo"
3rd Infantry Brigade "Maestrazgo"
01.01.1996-01.11.2006
Rota podpory velení 14. pěšího pluku "Tetuán"
Command Support Company of the 14th Infantry Regiment "Tetuán"
01.01.1996-01.11.2006
Velitelství 14. pěšího pluku "Tetuán"
Headquarters of the 14th Infantry Regiment "Tetuán"
01.01.1996-01.11.2006
Štáb 14. pěšího pluku "Tetuán"
Staff of the 14th Infantry Regiment "Tetuán"
01.02.1996-01.11.2006
14. pěší pluk "Tetuán"
14th Infantry Regiment "Tetuán"
01.02.1996-DD.MM.2002
21. smíšený pěší pluk "Vizcaya"
21th Mixed Infantry Regiment "Vizcaya"
01.02.1996-01.11.2006
3. dělostřelecká skupina
3rd Artillery Group
01.02.1996-01.11.2006
3. skupina logistiky
3rd Logistic Group
01.02.1996-01.11.2006
3. ženijní jednotka
3rd Engineer Unit
27.03.1997-01.11.2006
3. prapor podpory velení
3rd Command Support Battalion
14.02.2002-DD.01.2016
Spojovací brigáda
Signal Brigade
11.10.2004-DD.MM.RRRR
Prapor podpory velení velitelství jednotek rychlého nasazení
Command Support Battalion of the Headquarters of the Rapid Deployable Land Forces
11.10.2004-DD.MM.RRRR
Sbor rychlého nasazení NATO Španělsko
NATO Rapid Deployable Corps - Spain
11.10.2004-DD.MM.RRRR
Velitelství jednotek rychlého nasazení
Headquarters of the Rapid Deployable Land Forces
11.04.2006-DD.MM.RRRR
3. pohotovostní intervenční prapor
3rd Emergency Intervention Battalion
11.04.2006-DD.MM.RRRR
31. pohotovostní rota přírodních mimořádních událostí
31st Natural Emergencies Intervention Company
11.04.2006-DD.MM.RRRR
311. pohotovostní sekce přírodních mimořádních událostí
311th Natural Emergencies Intervention Section
11.04.2006-DD.MM.RRRR
312. pohotovostní sekce přírodních mimořádních událostí
312nd Natural Emergencies Intervention Section
11.04.2006-DD.MM.RRRR
313. pohotovostní sekce přírodních mimořádních událostí
313th Natural Emergencies Intervention Section
11.04.2006-DD.MM.RRRR
32. pohotovostní rota přírodních mimořádných událostí
32nd Natural Emergencies Intervention Company
11.04.2006-DD.MM.RRRR
33. ženijná rota
33rd Engineer Company
11.04.2006-DD.MM.RRRR
331. zákopnická sekce
331st Sapper Section
11.04.2006-DD.MM.RRRR
333. strojní sekce
333rd Machines Section
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Rota podpory velení a služeb BIEM III
Services and HQ Support Company BIEM III
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Sekce podpory velení BIEM III
HQ Support Section BIEM III
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Sekce vojenské policie BIEM III
Military Police Section BIEM III
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Sekce údržby BIEM III
Mantenaice Section BIEM III
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Skladové družstvo CING 33
Depot Squad CING 33
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Spojovací sekce BIEM III
Signal Section BIEM III
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Velitelství 3. pohotovostního intervenčního praporu
Headquarters of the 3rd Emergency Intervention Battalion
11.04.2006-DD.MM.RRRR
Štáb 3. pohotovostního intervenčního praporu
Staff of the 3rd Emergency Intervention Battalion
12.12.2008-DD.MM.RRRR
2. vrtulníkový záchranní prapor
2nd Emergency Battalion of the Helicopters
01.01.2016-DD.MM.RRRR
Velitelství spojovacího vojska
Signal Command
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Družstvo potápěčů CING 33
Diving Squad CING 33
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zabezpečovací jednotka základny “Jaime I”
Services Unit of Military Base “Jaime I”
Průmyslové podniky:
Industry:
?
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.betera.es
URL : https://www.valka.cz/Betera-t90185#337265Verze : 0
MOD