Main Menu
User Menu

Vojenské hřbitovy

Články

Cintoríny prvej svetovej vojny v Karpatoch I.

Zaiste nikto nepochybuje, že prvá svetová vojna bola desivým konfliktom, ktorý po sebe zanechal desivé stopy. Pozostatky krutých bojov zakryla príroda alebo ľudská činnosť. Nie je tomu inak ani u nás v karpatských horách. Veľká časť dnešného severovýchodného Slovenska sa na prelome rokov 1914-1915 stala dejiskom ťažkých bojov. Ako som už spomenul stopy tejto kataklizmy sa už rozplynuli, ale niečo predsa zostalo... Posledným mementom strašnej vojny sú desiatky vojenských cintorínov v našom regióne. Aj na nich sa podpisal zub času. Celé desaťročia tieto smutné pamätníky ničivej vojny chátrali a postupne mizli z povrchu zemského. Prichádza čas tento neutešený stav zmeniť. Následujúce riadky sú venované stručnému predstaveniu problematiky vojenských cintorínov z prvej svetovej vojny na severovýchodnom Slovensku.

Cintoríny prvej svetovej vojny v Karpatoch II.

Prvá svetová vojna zanechala na našom území množstvo vojenských cintorínov a hrobov. O tieto hroby sa musel postarať nástupnicky štát bývalej monarchie. V ťažkých podmienkach si československé orgány snažili splniť svoje medzinárodné záväzky v oblasti starostlivosti o vojnové hroby. Ako neskôr ukázal čas medzivojnová éra bola jediným obdobím, až po dnešok, kedy bolo o vojenské cintoríny z prvej svetovej vojny slušne postarané.

Nechutná hra s kosťami mŕtvych vojakov pokračuje ...

Pred viac ako rokom sme upozornili na pochybnú rekonštrukciu vojnového cintorína z prvej svetovej vojny v Medzilaborciach. Pri jeho rekonštrukcii nebola rešpektovaná historická realita a nakoniec bol cintorín neoprávnene prezentovaný ako nemecký vojnový cintorín. A to aj napriek faktu, že nemecké obete tvoria len malý zlomok všetkých tam pochovaných vojakov. Neprešlo veľa času a objavili sa ďalšie nezrovnalosti, ale tentoraz spojené s exhumáciami vojnových obetí na cintoríne v obci Oľka. Rakúsko-uhorskí a ruskí vojaci boli v rozpore s podkladmi z archívov exhumovaní pod zámienkou, že sú to Nemci. Na podozrivé skutočnosti sme upozornili na našich stránkach. Oficiálnymi listami sme informovali Ministerstvo vnútra SR, ktoré rieši agendu vojnových hrobov. O kauzu sa začali zaujímať aj média.

Nemecký vojenský cintorín vo Važci

V súčastnej dobe je na území Slovenska 6 oficiálnych nemeckých vojenských cintorínov na ktorých našlo svoj posledný odpočinok 12 199 nemeckých vojakov. Spomínané vojenské cintoríny sú Bratislava-Ružinov, Humenné, Hunkovce, Prešov, Važec a Zborov.

Práce na obnove najväčšieho vojnového cintorína z prvej svetovej vojny začali

Množstvo náletových drevín, divoko rastúca tráva, popadané konáre zo stromov. Nebol to pekný pohľad na plochu vojnového cintorína vo Veľkrope, keď sme sa púšťali do jeho obnovy. Najväčší vojnový cintorín z prvej svetovej vojny chátral. Všetky plamenné reči politikov o potrebe vážiť si svoju históriu a kultúru, toto miesto akosi obišli. Stáli sme so starostom obce na okraji vojnového cintorína a rozhodli sme sa. Nebudeme čakať na pomoc od iných. Nebudeme plakať nad tým, ako sa niečo nedá. Pustíme sa do záchrany tohto vojnového cintorína a budeme hľadať možnosti, ako získať financie aj na jeho finálnu rekonštrukciu. Bolo by predsa nenormálne, aby 8 662 padlých vojakov bolo pochovaných na takto zanedbanom pietnom mieste. Ako sa neskôr počas archívneho výskumu ukázalo, vojakov pochovaných na tomto vojnovom cintoríne je viac ako 10 000.

Pracovný kemp KVH Beskydy na vojnovom cintoríne Veľkrop (18.-20. august 2011)

Rekonštrukcia najväčšieho vojnového cintorína z prvej svetovej vojny na Slovensku pokračuje aj v auguste. Na  cintoríne vo Veľkrope je pochovaných asi  10 700 vojakov. Tento cintorín je väčší, ako vojnový cintorín na Slavíne, pritom je úplne anonymný a zanedbaný. Z týchto dôvodov členovia KVH Beskydy od roku 2009 pracujú na záchrane a rekonštrukcii vojnového cintorína vo Veľkrope.

Pracovný kemp KVH Beskydy v Becherove (26.-29. júl 2011)

Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v obci Becherov začali dobrovoľníci z KVH Beskydy rekonštruovať v júni tohto roku. Ďalšie práce boli naplánované v závere júla, kedy sme sa rozhodli usporiadať druhý pracovný kemp na tomto vojnovom cintoríne.

Pracovný kemp KVH Beskydy vo Výrave (6.-9. júla 2011)

Klub vojenskej histórie sa vojnovými cintorínmi vo Výrave začal zaoberať už v roku 2009. V tomto roku členovia klubu v spolupráci s obecnou samosprávou vyčistili vojnové cintoríny Pod Kobylou a Kóta 600. Vzhľadom na fakt, že na celkovú rekonštrukciu oboch cintorínov neboli finančné prostriedky, uspokojili sme sa len zo záchranou pred bezprostredným zánikom. Tento stav však nemohol trvať dlhodobo. Ak by sa s prácami na týchto cintorínoch nepokračovalo, po niekoľkých rokoch by im opäť hrozil zánik.

Pracovný kemp VWGMC vo Veľkrope (15.-16. jún 2012)

Po dlhej zimnej prestávke opäť prišiel čas, aby sme pokročili s rekonštrukciou najväčšieho vojnového cintorína  z prvej svetovej vojny v obci Veľkrop (okres Stropkov). Tento rok sme začali naozaj veľkým štýlom. Prvou pracovnou akciou na tunajšom cintoríne bol veľký medzinárodný pracovný kemp Medzinárodnej skupiny pre vojnové cintoríny (Visegrad working group for military cemetery) zloženej zo zástupcov občianskych združení zo všetkých krajín V4.

Rekonštrukcia vojenského cintorína vo Výrave (fotoreportáž)

V marci 1915 sa v okolí obce Výrava odohrávali tvrdé boje. Ruská armáda sa opakovane snažila preraziť rakúsko-uhorské vojská medzi obcami Výrava a Svetlice. Prudké a ničivé boje, ktoré mohli viesť k zrúteniu rakúsko-uhorského frontu, priniesli ťažké straty obom bojujúcim stranám. Výsledkom sú aj tri vojenské cintoríny nachádzajúce sa katastri obce Výrava. Tieto tri vojenské cintoríny z prvej svetovej vojny patria medzi najzaujímavejšie v okrese Medzilaborce. V archívnych materiáloch sú tieto vojenské cintoríny označované ako Vyrava – Pod Kudrovcom, Vyrava – kóta 600 a Vyrava – Pod Kobylou. Údaje o počtoch pochovaných padlých vojakoch na týchto vojenských cintorínoch nie sú presne. Na lokalite Pod Kudrovcom je pochovaných približne 2688 padlých vojakov. Na vojenskom cintoríne pri kóte 600 je pochovaných cez 636 padlých vojakov a na lokalite Pod Kobylou sa počet pochovaných padlých vojakov pohybuje v rozmedzí od 300 do 418 obetí. Minulého roku sa začalo s postupnou rekonštrukciou týchto vojenských cintorínov.

Rekonštrukcia vojnového cintorína z prvej svetovej vojny Snina I. Giglovo

V októbri 2012 bola slávnostnou vysviackou ukončená rekonštrukcia vojnového cintorína z prvej svetovej vojny Snina I. Giglovo. Rekonštrukciu uskutočnili v priebehu roka 2012 dobrovoľníci z Klubu vojenskej histórie Beskydy a Zväzu vojakov Slovenska – Klub Humenné. Obnova cintorína bola podporená Karpatskou nadáciou a mestom Snina. V nasledujúcej reportáži si pripomenieme najdôležitejšie momenty priebehu rekonštrukcie.

Rekonštrukcia vojnového cintorína z prvej svetovej vojny v obci Becherov

V týchto dňoch sa dobrovoľníkom z Klubu vojenskej histórie Beskydy podarilo slávnostnou posviackou dokončiť rekonštrukciu vojnového cintorína z prvej svetovej vojny v obci Becherov. Musím podotknúť, že všetci, čo sme sa podieľali na obnove tohto vojnového cintorína cítime obrovské zadosťučinenie. V nasledujúcich riadkoch by som chcel zrekapitulovať jednotlivé etapy  postupnej rekonštrukcie vojnového cintorína v Becherove.

Rekonštrukčne práce na vojnových cintorínoch Becherov a Chmeľová

Prednedávnom sa začali rekonštrukčné práce na vojnových cintorínoch v obciach Becherov a Chmeľová. Od 09. júna do 11. júna 2011 prebiehal medzinárodný dobrovoľnícky CAMP počas ktorého dobrovoľníci zo Slovenska, ale aj zahraničia pracovali na spomínaných vojnových cintorínoch. Rekonštrukčné práce koordinuje Klub vojenskej histórie Beskydy v spolupráci s obcami Becherov a Chmeľová.

Stratégia záchrany vojnových cintorínov na severovýchodnom Slovensku

Na území severovýchodného Slovenska sa nachádza asi 200 vojnových cintorínov z obdobia 1. svetovej vojny. Väčšina z nich sa nachádza v katastrofálnom stave a je na pokraji zániku. Dlhé desaťročia boli vojnové cintoríny na pokraji záujmu odborníkov, verejnosti i kompetentných orgánov. Niektoré z cintorínov za tento nezáujem zaplatili zánikom. Článok sa zaoberá možnosťami, ako zmeniť túto situáciu.

Svidník, Dukelský priesmyk a Údolie smrti

Keď som písal prvý článok o Nemeckom vojenskom cintoríne v Maleme (Kréta), ani som netušil, že čoskoro pribudne ďalší príspevok. Spolu s mojimi priateľmi sme sa vydali na opačný koniec republiky pozrieť si miesta bojov na Dukle, keďže doteraz sme takúto možnosť nemali. Viem, že možno mnohí takúto možnosť tiež nemajú, a tak sa im pokúsim priblížiť realitu týchto miest z leta roku 2005. Takže kto má záujem, môže v čítaní pokračovať.

Vojnové cintoríny na severovýchodnom Slovensku I.

Severovýchodne Slovensko bolo na prelome rokov 1914/1915 zasiahnuté sériou bojových stretov medzi ruskou, rakúsko-uhorskou a nemeckou armádou. Tieto ťažké boje v karpatských horách po sebe zanechali tisíce padlých vojakov. Obete bojov bolo potrebné dôstojne pochovať. Tak sa začal písať príbeh komplexu vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny na severovýchodnom Slovensku.

Vojnové cintoríny na severovýchodnom Slovensku II.

Severovýchodne Slovensko bolo na prelome rokov 1914/1915 zasiahnuté sériou bojových stretov medzi ruskou, rakúsko-uhorskou a nemeckou armádou. Tieto ťažké boje v karpatských horách po sebe zanechali tisíce padlých vojakov. Obete bojov bolo potrebné dôstojne pochovať. Tak sa začal písať príbeh komplexu vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny na severovýchodnom Slovensku.

Vojnové cintoríny na severovýchodnom Slovensku VI.

Severovýchodne Slovensko bolo na prelome rokov 1914/1915 zasiahnuté sériou bojových stretov medzi ruskou, rakúsko-uhorskou a nemeckou armádou. Tieto ťažké boje v karpatských horách po sebe zanechali tisíce padlých vojakov. Obete bojov bolo potrebné dôstojne pochovať. Tak sa začal písať príbeh komplexu vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny na severovýchodnom Slovensku.

Vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny v okrese Medzilaborce I.

Bojové aktivity v prvej svetovej vojne sa na našom území odohrávali v priebehu rokov 1914-1915. V  strašných bojoch zahynuli tisícky vojakov rakúsko-uhorskej, nemeckej a ruskej armády. Sú pochovaní na chátrajúcich a zanikajúcich vojenských cintorínoch, ktorým spoločnosť nevenuje dostatočnú pozornosť.

Témata

Podkategorie


Zaregistrujte se

Chcete se nás zeptat, doplnit informace nebo se stát autorem článků a zapojit se do každodenního běhu, případně využít plný potenciál tohoto webu? Je to snadné, zde je odkaz jak na to!
Zobrazit postup

Rozpočet

Rozpočet valka.cz 2021 : 85.000,- Kč Příjmy doposud : 83.494,- Kč

♡ Chci přispět

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY

Server valka.cz / armedconflicts.com neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!