Main Menu
User Menu

Engelová, Gertruda

     
Příjmení:
Surname:
Engelová
Jméno:
Given Name:
Gertruda
Jméno v originále:
Original Name:
Gertruda Engelová
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník v. v.
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
MUDr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
16.05.1910 Český Krumlov /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
10.10.2003 Praha
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- šéflekárka týlu, 1. československý armádny zbor
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- prvá žena prezentovaná k činnej službe v Československej armáde, odvedená 11.02.1942, kmeňové číslo 219/ž
- manželka Františka Engela
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Klůc, Jiří: Zapomenutí slovenští lékaři v Buzuluku, Vojnová kronika 2018 / 02
URL CZ: https://www.valka.cz/Engelova-Gertruda-t223938#623423Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Engelova-Gertruda-t223938#623423Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Engelová
Jméno:
Given Name:
Gertruda
Jméno v originále:
Original Name:
Gertruda Engelová
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Obecní škola, Žatec /
DD.10.1929-DD.MM.1936 Univerzita Karlova, Praha /
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.05.1944 podporučík
DD.07.1945 poručík
01.07.1946 nadporučík
01.08.1946 kapitán
01.02.1947 štábní kapitán
01.03.1947 major
DD.MM.RRRR podplukovník v.v.
DD.MM.RRRR plukovník v.v.
Průběh vojenské služby:
Military Career:

11.02.1942-DD.MM.RRRR lékařka, 1. československý pěší prapor
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR přednosta, oddělení odsunové nemocnice
DD.05.1943-DD.10.1943 přednosta, československé oddělení při nemocnici Rudé armády
DD.10.1943-DD.MM.RRRR velitel nemocniční čety, zdravotní prapor 1
DD.02.1945-DD.MM.RRRR šéflékařka týlu, 1. československý
DD.07.1945-DD.08.1946 šéflékařka pomocné roty, Velitelství 1. oblasti
DD.08.1946-DD.06.1950 lékařka, Vojenská nemocnice 1
01.07.1950-DD.MM.RRRR záloha
Vyznamenání:
Awards:

06.10.1959

Dukelská pamětní medaile
Commemorative Medal of the Dukla Battle
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké Vlastenecké válce 1941-1945
Medal for Victory over Germany in Great Patriotic War 1941-1945
Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.RRRR

Řád vlastenecké války 2. stupně /1943-1985/
Order of the Patriotic War, 2nd Class /1943-1985/
Орден Отечественной войны 2-й степени
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

se štítkem SSSR / with clasp SSSR

DD.MM.RRRR

Vojenský řád za svobodu, stříbrná medaile
Military Order for Freedom", Silver Medal
Stříbrná medaile vojenského řádu za svobodu
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Klůc, Jiří: Zapomenutí slovenští lékaři v Buzuluku, Vojnová kronika 2018 / 02
www.memoryofnations.eu
Miroslav Brož; Milan Kopecký: Československé vojenské jednotky na východě
URL CZ: https://www.valka.cz/Engelova-Gertruda-t223938#623426Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Engelova-Gertruda-t223938#623426Version : 0
MOD
Gertruda Engelová, rodená Frankensteinová sa narodila v Českom Krumlove ako jediné dieťa inžinierovi rakúsko-uhorských železníc Móricovi (Mořicovi) Frankensteinovi a jeho žene Marte, rodenej Freundovej 16.05.1910.

Po absolvovaní Obecnej školy a Reálneho gymnázia v Žatci začala v októbri 1929 študovať na Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v nemeckom jazyku. Promovala v roku 1936 a našla si zamestnanie ako externistka na nemeckej detskej klinike profesora Brdlíka v Prahe. Odtiaľ bola v polovici roka 1938 z rasových dôvodov prepustená a až do roku 1939 bola nezamestnaná. Ako predvojnová členka Komunistickej strany Československa v júli 1939 emigrovala do Poľska. Tam sa v Katoviciach stala členkou výboru politickej emigrácie. Po vypuknutí druhej svetovej vojny odišla na východ najprv do Rovna a neskôr sa dostala do Zdolbunova, kde do februára 1940 pracovala ako lekárka na miestnej poliklinike.

Následne odišla s manželom pracovať do obce Kletskaja na Done, neskôr do Srednoj Achťuby v Stalingradskej oblasti (dnes Volgogradská oblasť). V januári 1941 spolu s ďalšími emigrantami odišla do Buzuluku ku vznikajúcej československej jednotke.

V Buzuluku bola odvedená ako prvá žena 11.02.1942 pod kmeňovým číslom 219/ž. Ustanovili ju najprv do funkcie lekárky ženskej časti jednotky, neskôr do funkcie vedúcej lekárky sociálnej starostlivosti a prednostky oddelenia odsunovej nemocnice v Buzuluku.

Do bojov 1. československého polního praporu nezasiahla napriek tomu, že spolu s vedúcou lekárničkou PhMgr. Helenou Petránkovou (príslušníčkou Interbrigád zo Španielska) sa na raporte u veliteľa jednotky dožadovali nasadenia. Od mája do októbra 1943 ju odvelili a pôsobila vo funkcii prednostky československého oddelenia pri nemocnici Červenej armády v Novochopersku. Vo funkcii veliteľa nemocničnej čaty zdravotného práporu 1 a hodnosti čatárky sa zúčastnila bojov od Kyjeva až po Duklu.

Vo februári 1945 ju vymenovali za šéflekárku týlu 1. československého armádneho zboru. Po ukončení vojny sa rozhodla zostať v armáde. V júni 1945 ju vymenovali za šéflekárku pomocnej roty Veliteľstva 1. oblasti. V auguste 1946 nastúpila na interné oddelenie Vojenskej nemocnice 1. Neskôr tu pracovala ako sekundárna lekárka a zástupkyňa prednotu na fyziatrickom oddelení. S polročnou výnimkou tu pracovala do júna 1950.

Po perzekúcii a nútenom prepustení z armády jej manžela je ku 01.07.1950 prepustená do zálohy. Spolu z manželom začala pracovať ako praktická lekárka Okresného ústavu národného zdravia Praha-Juh pri stavbe slapskej priehrady. V decembri 1959 si našla zamestnanie ako závodná lekárka u Nakladateľstva „Za mír a socialismus“, kde pracovala až do svojho odchodu na dôchodok. Zomrela v Prahe 10.10.2003.

Klůc, Jiří: Zapomenutí slovenští lékaři v Buzuluku, Vojnová kronika 2018 / 02
www.bojovali-za-ceskoslovensko.cz
URL CZ: https://www.valka.cz/Engelova-Gertruda-t223938#623436Verze : 4
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Engelova-Gertruda-t223938#623436Version : 0
MOD