Main Menu
User Menu

2018 / 02

Vojnová kronika

VOJNOVÁ KRONIKA
7, 2018, č. 2


Obsah čísla:

Volentier, Lukáš; Turcer, Michael: Platidlá používané na území Slovenska v rokoch 1939-1945 (4-12)
Na priezvedy! Jazda dobovej cyklistickej eskadróny, 28.-29. august 2018, Zvolen- Banská Bystrica (13-17)
Uhrin, Marián: Výložka čatníka Valenta J. Jančuru v zbierkach múzea SNP (18)
Tesárek, Pavel, Uhrin, Marian: Organizácia a činnosť cyklistických jednotiek v Povstaní (september - október 1944) (19-23)
Janek, István: Maďarské úsilie o riešenie budúcnosti Slovenska v rokoch 1938-1939 (24-30)
Bursa, Stanislav: Jozef Gabčík a atentát na Heydricha („osobne“ a bez príkras) (31-40)
Koppan, Vladimír: Sovietska 27. gardová tanková brigáda medzi Váhom a Moravou (41-46)
Klůc, Jiří: Zapomenutí slovenští lékaři v Buzuluku [Engel, František; Büchler, Karol; Scheer-Široký, Armín] (47-52)
Olejko, Andrzej: Šachovnice nad Slovenskom. Poľské letectvo v slovensko-poľskej vojne zachytené v dokumentoch (53-62)
Syrný, Marek: Konferencia „svetové fórum múzeí bojových polí“ v Gdaňsku (63)
Szejko, Karol: Westerplatte: Symbol, história a pamäť (64-65)
Jankech, Juraj: Keith Lowe: Strach a sloboda (66-69)
Čelko, Vojtech: Nedožitá osemdesiatka historika Miroslava Johna Ličku (70-72)
Spomienkové stretnutie k výročiu tragického úmrtia partizánskeho veliteľa Ľudovít Kukorelliho (73)
URL : https://www.valka.cz/2018-02-t223355#622303Verze : 2
MOD