Main Menu
User Menu

Miroslav Brož; Milan Kopecký: Československé vojenské jednotky na východě

     
Název knihy:
Name of the book:
Československé vojenské jednotky na východě. Svědectví dokumentů, fotografií a věcných exponátů o vzniku a bojové činnosti 1. čs. armádního sboru v SSSR
Autor:
Author:
Miroslav Brož; Milan Kopecký
Místo vydaní:
Published in:
Praha
Nakladatelství:
Publisher:
Epocha
Rok vydání:
Year of Publication:
2019
Počet stran :
Pages:
496
ISBN10:
ISBN10:
-
ISBN13 :
ISBN13:
978-80-7557-200-4
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
Prolog (9)
1. čs. samostatný polní prapor v SSSR (11)
1. čs. samostatná brigáda v SSSR (19)
1. čs. armádní sbor v SSSR (47)
Československá obec legionářská ve 20. a 21. století (481)
Anotace:
Anotation:
Publikace zachycuje vedle vzniku, vývoje a bojového nasazení čs. jednotek na východě zejména osudy řady jejich příslušníků – můžu i žen. Někteří z nich se stali legendárními, další jsou téměř neznámí, většina z nich však postupně a z různých důvodů upadla v zapomnění. Pomocí fotografií, reprodukcí válečných dokumentů a vzácných dobových předmětů z archivů i soukromých sbírek, z nichž významná část nebyla nikdy předtím publikována, je jejich osud opět vynesen na světlo, u některých pak zcela poprvé. Kniha je tak unikátním příspěvkem k poznání našeho vojenského odboje za 2. světové války a zároveň snahou o oživení odkazu našich hrdinů.
V pátek 6. října vstoupili čs. vojáci Dukelským průsmykem na půdu vlasti. Kniha vychází u příležitosti 75. výročí této významné události.
Recenze:
Review:
V knihe sa nachádza množstvo medailónov osobností spojených s československými jednotkami v ZSSR, fotografií osôb a militárií, ako aj reprodukciami dobových dokumentov.
URL : https://www.valka.cz/Miroslav-Broz-Milan-Kopecky-Ceskoslovenske-vojenske-jednotky-na-vychode-t226541#630682Verze : 0
MOD