Main Menu
User Menu

5. prapor pozemního zabezpečení navigace [1958-1963]

5th Ground Support Navigation Battalion

     
Název:
Name:
5. prapor pozemního zabezpečení navigace
Originální název:
Original Name:
5. prapor pozemního zabezpečení navigace
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1958
Předchůdce:
Predecessor:
5. rota pozemního zabezpečení navigace
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1963
Nástupce:
Successor:
5. prapor radiotechnického zabezpečení
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1958-01.09.1963 11. stíhací letecký pluk
Dislokace:
Deployed:
01.10.1958-01.09.1963 Žatec, letiště /

Velitel:
Commander:
01.10.1958-DD.MM.1962 Bareš František (kapitán)
DD.MM.1962-DD.MM.1963 Mervart Václav (kapitán) - pověřen velením
DD.MM.1963-01.09.1963 Ševčík Fridolín (major) - pověřen velením
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
01.10.1958-01.09.1963 VÚ 2705 Žatec
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (5. prapor pozemního zabezpečení navigace),
URL : https://www.valka.cz/5-prapor-pozemniho-zabezpeceni-navigace-1958-1963-t48344#456194Verze : 0
MOD
5. prapor pozemního zabezpečení navigace (5. pr pzn)
Krycí číslo: VÚ 2705

Zřízení: 01.10.1958
Předchůdce - reorganizací z 5. roty pozemního zabezpečení navigace
Dislokace: Žatec
Nadřízená velitelství:
(od r. 1958 byly útvary PZN/RTZ operačně podřízeny leteckým plukům)
11. stíhací letecký pluk (01.10.1958-31.08.1963)
3. stíhací letecká divize Žatec (01.10.1958 - 31.08.1961)
3. sbor PVOS (01.09.1961 - 31.08.1963)

Zabezpečovaná jednotka: 11. stíhací letecký pluk
Zrušení: 31.08.1963
Nástupce: 01.09.1963 přejmenován na: 5. prapor radiotechnického zabezpečení

Zdroj:
www.vojenstvi.cz, ISSN 1802-1514
URL : https://www.valka.cz/5-prapor-pozemniho-zabezpeceni-navigace-1958-1963-t48344#188697Verze : 1
5. prapor pozemního zabezpečení navigace Žatec (5. prapor PZN – 5. pr pzn).
Zřízen k 1.10.1958 (čj.0018887-VL PVOS-1958). Zrušen k 31.8.1963 (čj.005045-OMS-1963) – přejmenován na:
5. prapor radiotechnického zabezpečení Žatec (5. prapor RTZ – 5. pr rtz). K 1.9.1963 (čj.005045-OMS-1963)
Kdo velel 5. praporu PZN :
kpt. Bareš František (1958 - 1962)
kpt. Mervart Václav (1962 - 1963 pověřen velením
mjr. Ševčík Fridolín (1963 - pověřen velením
URL : https://www.valka.cz/5-prapor-pozemniho-zabezpeceni-navigace-1958-1963-t48344#191360Verze : 1

Výzbroj: Armament:
1. Přívodné radiové stanice a radiové majáky
01.10.1958-DD.MM.RRRR 100 W.S.a (vysílač 100W)
DD.MM.RRRR-01.09.1963 DV-250
01.10.1958-01.09.1963 PAR-3
01.10.1958-01.09.1963 PAR-7 stacionární
DD.MM.RRRR-01.09.1963 PAR-7
01.10.1958-01.09.1963 MRM-48
2. Radiové zaměřovače:
01.10.1958-DD.MM.RRRR DFG 26/4
01.10.1958-DD.MM.RRRR ARP-5
DD.MM.RRRR-01.09.1963 ARP-6
DD.MM.RRRR-01.09.1963 PKV-45
3. Radiové stanice:
01.10.1958-DD.MM.RRRR „Pelikán“ P-52 (Vysílač 200W)
01.10.1958-DD.MM.RRRR „Pelikán“ P-54 (Vysílač 200W)
DD.MM.RRRR-01.09.1963 R-118
01.10.1958-01.09.1963 R-811 (RSK-1A)
01.10.1958-01.09.1963 R-814 (RAS-UKV-A)
01.10.1958-DD.MM.RRRR Letecký radiovůz LR T 805
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR RALP
DD.MM.RRRR-01.09.1963 RAL 1,5t
01.10.1958-01.09.1963 SVS
DD.MM.RRRR-01.09.1963 SVS-62
3. Letištní radiolokátory:
DD.MM.RRRR-01.09.1963 Radiolokátor RPL-2A
4. Systémy světlotechnického zabezpečení:
01.10.1958-DD.MM.RRRR LUČ-1
DD.MM.RRRR-01.09.1963 LUČ-1D
01.10.1958-DD.MM.RRRR Světlomet 200cm/200N (Scheinwerfer 40)
01.10.1958-DD.MM.RRRR APM-90
DD.MM.RRRR-01.09.1963 APM-90
DD.MM.RRRR-01.09.1963 KNS-1
5. Zdroje elektrického proudu - elektrocentrály:
DD.MM.RRRR-01.09.1963 EC 7,5 kVA
01.10.1958-01.09.1963 EC 15 kVA
01.10.1958-01.09.1963 EC 30 kVA
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Správní archiv Olomouc; Fond VÚ 2705 (Protokoly předání a převzetí funkce velitele praporu-
URL : https://www.valka.cz/5-prapor-pozemniho-zabezpeceni-navigace-1958-1963-t48344#630070Verze : 2