Main Menu
User Menu

Segovia

Segovia (ES-SG)

     
Název:
Name:
Segovia
Originální název:
Original Name:
Segovia
Další názvy:
Other Names:
Segobriga, Šiqūbiyyah (شقوبية)
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Segovia
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
40°57'00.00"N 4°06'59.98"W
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1088
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
hrad a muzeum Alcázar de Segovia (UNESCO)
akvadukt
kláštor San Antonio el Real
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
16.05.1764-06.03.1862
Knihovna královské dělostřelecké koleje
Library of Royal Artillery College
16.05.1764-01.12.1808
Královská dělostřelecká kolej
Royal Artillery College
DD.MM.1792-DD.03.1810
Chemická laboratoř dělostřelecké koleje
Chemistry lab of the Royal Artillery College
01.12.1814-DD.MM.1823
Královská dělostřelecká kolej
Royal Artillery College
DD.11.1839-DD.MM.1842
Královská dělostřelecká kolej
Royal Artillery College
DD.MM.1842-DD.MM.1855
Dělostřelecká aplikační škola
Artillery Application School
DD.MM.1842-DD.MM.1844
Všeobecná kolej všech zbraní
General College of All Arms
DD.MM.1856-06.03.1862
Královská dělostřelecká kolej
Royal Artillery College
06.03.1862-DD.MM.1867
Královská dělostřelecká kolej
Royal Artillery College
DD.03.1862-DD.MM.1937
Knihovna královské dělostřelecké koleje
Library of Royal Artillery College
DD.MM.1867-DD.02.1873
Dělostřelecká akademie
Artillery Academy
DD.02.1873-DD.09.1873
Soukromá dělostřelecká akademie
Private Artillery Academy
DD.09.1873-06.07.1931
Dělostřelecká akademie
Artillery Academy
10.06.1929-09.06.1931
17. myslivecký prapor "Chiclana"
17th Jaeger Battalion "Chiclana"
06.07.1931-DD.MM.1937
Dělostřelecká a ženijní akademie
Artillery and Engineers Academy
DD.10.1939-DD.MM.RRRR
Bezpečnostní sekce dělostřelecké akademie
Security Section of Artillery Academy
DD.10.1939-DD.MM.RRRR
Dělostřelecká akademie
Artillery Academy
DD.10.1939-DD.MM.RRRR
Jednotka podpory dělostřelecké akademie
Support Unit of Artillery Academy
DD.10.1939-DD.MM.RRRR
Jednotka podpory výuky dělostřelecké akademie
Education Support Unit of Artillery Academy
DD.10.1939-DD.MM.RRRR
Kancelář vzdělávacího poradenství ACART
Education Guidance Office ACART
DD.10.1939-DD.MM.RRRR
Katedra jazyků dělostřelecké akademie
Departmental Section of Languages ACART
DD.10.1939-DD.MM.RRRR
Katedra taktiky, technických věd a střelby ACART
Department of Tactics, Technical Sciences and Shooting ACART
DD.10.1939-DD.MM.RRRR
Katedra výuky a výcviku dělostřelecké akademie
Department of Instruction and Training ACART
DD.10.1939-DD.MM.RRRR
Katedra zbraňových systémů dělostřelecké akademie
Department of Weapons Systems ACART
DD.10.1939-DD.MM.RRRR
Knihovna dělostřelecké akademie
Library of Artillery Academy
DD.10.1939-DD.MM.RRRR
Kontraktační jednotka dělostřelecké akademie
Contracting Unit of the Artillery Academy
DD.10.1939-DD.MM.RRRR
Operační sekce štábu dělostřelecké akademie
Operations Section of Artillery Academy
DD.10.1939-DD.MM.RRRR
Personální sekce štábu dělostřelecké akademie
Personal Section of Artillery Academy
DD.10.1939-DD.MM.RRRR
Sekce ekonimické správy dělostřelecké akademie
Economic Managemnet Unit of the ACART
DD.10.1939-DD.MM.RRRR
Sekce ekonomických záležitostí dělostřelecké akademie
Economic Affairs Section of the Artillery Academy
DD.10.1939-DD.MM.RRRR
Sekce logistiky dělostřelecké akademie
Logistic Section of Artillery Acaddemy
DD.10.1939-DD.MM.RRRR
Sekce personálního zabezpečení dělostřelecké akademie
Personal Support Unit of Artillery Academy
DD.10.1939-DD.MM.RRRR
Sekce podpory dělostřelecké akademie
Support Section of Artillery Academy
DD.10.1939-DD.MM.RRRR
Sekce podpory objektů dělostřelecké akademie
Facilities Support Section ACART
DD.10.1939-DD.MM.RRRR
Sekce podpory výcviku dělostřelecké akademie
Training Support Section ACART
DD.10.1939-DD.MM.RRRR
Sekce přepravy dělostřelecké akademie
Transports Section of Artillery Academy
DD.10.1939-DD.MM.RRRR
Sekce údržby dělostřelecké akademie
Maintenance Section of Artillery Academy
DD.10.1939-DD.MM.RRRR
Studijní sekretariát dělostřelecké akademie
Study Secretariate of Artillery Academy
DD.10.1939-DD.MM.RRRR
Studijní velitelství dělostřelecké akademie
Artillery Academy Head of Studies
DD.10.1939-DD.MM.RRRR
Velitelství podpory a služeb dělostřelecké akademie
Support and Services Command of Artillery Academy
DD.10.1939-DD.MM.RRRR
Zpravodajská sekce štábu dělostřelecké akademie
Inteligence Section of Artillery Academy
DD.10.1939-DD.MM.RRRR
Základní výzbrojní a výstrojní sklad dělostřelecké akademie
Basic Equipment and Accoutrement Warehouse ACART
DD.10.1939-DD.MM.RRRR
Účetní jednotka dělostřelecké akademie
Accounting Unit of the Artillery Academy
DD.10.1939-DD.MM.RRRR
Štáb dělostřelecké akademie
Staff of the Artillery Academy
DD.10.1939-DD.MM.RRRR
Štáb jednotky podpory dělostřelecké akademie
Staff of Support Unit of Artillery Academy
DD.10.1939-DD.MM.RRRR
Štáb jednotky podpory výuky dělostřelecké akademie
Staff of Education Support Unit of Artillery Academy
DD.MM.1985-DD.MM.RRRR
Museum dělostřelecké akademie
Museum of Artillery Academy
DD.01.1997-DD.MM.RRRR
Institucionální sekretariát zbraně
Institutional Secretariat of the Arm Branch
DD.11.1997-DD.MM.RRRR
Hlavní archiv Segovia
General Archive Segovia
DD.MM.19RR-DD.MM.RRRR
Katedra právních a společenských věd ACART
Legal and Social Sciences Departmental Section ACART
DD.MM.19RR-DD.MM.RRRR
Komunikační a protokolární kancelář dělostřelecké akademie
Office of Communication and Protocol of Artillery Academy
DD.MM.2001-DD.MM.RRRR
Centrum výcviku a simulací dělostřelecké akademie
Training and Simulations Center ACART
DD.MM.2001-DD.MM.RRRR
Jednotka dělostřeleckého simulátoru kanónu 35/90
35/90 Gun Simulator Unit
DD.MM.2001-DD.MM.RRRR
Jednotka simulátoru polního dělostřelectva SIMACA
Field Artillery Simulator Unit
DD.MM.2001-DD.MM.RRRR
Jednotka střeleckého simulátoru NOPTEL
NOPTEL Shooting Simulator Unit
DD.MM.2001-DD.MM.RRRR
Oddělení taktiky centra výcviku a simulací ACART
Tactical Department of the Training and Simulations Center ACART
DD.MM.2001-DD.MM.RRRR
Technické oddělení centra výcviku a simulací ACART
Technical Department of the Training and Simulations Center ACART
DD.MM.200R-DD.MM.RRRR
Jednotka sumulátoru MISTRAL
MISTRAL Simulator Unit
DD.MM.200R-DD.MM.RRRR
Středisko protiletadlového dělostřelectva
Anti-Aircraft Artillery Center
DD.MM.20RR-DD.MM.RRRR
Kancelář personální podpory dělostřelecké akademie
Personal Support Office of the Artillery Academy
DD.MM.20RR-DD.MM.RRRR
Prvek informačních systémů dělostřelecké akademie
IT Unit of the Artillery Academy
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Ubytovací zařízení vojenské logistiky General García Loygorri
Residence of Military Logistic General García Loygorri
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://es.wikipedia.org/wiki/Segovia
URL : https://www.valka.cz/Segovia-t226815#631211Verze : 0
MOD