Main Menu
User Menu

Pěší prapor "Príncesa" I/2 [2017-RRRR]

1st Protected Infantry Battalion "Príncesa"

Batallón de Infantería Protegida 'Príncesa' I/2 (BIP I/2)

     
Název:
Name:
Pěší prapor "Príncesa" I/2
Originální název:
Original Name:
Batallón de Infantería Protegida 'Príncesa' I/2 (BIP I/2)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.2017
Předchůdce:
Predecessor:
Mechanizovaný prapor "Príncesa" I/2
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.2017-DD.MM.RRRR 2. pěší pluk
Dislokace:
Deployed:
01.01.2017-DD.MM.RRRR Cerro Muriano, základna Cerro Muriano

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.ejercito.mde.es

URL : https://www.valka.cz/Pesi-prapor-Princesa-I-2-2017-RRRR-t225045#625822Verze : 0
MOD


1765-1769 Princeznin pěší plukPrincess Infantry RegimentRegimiento de Infantería de la Princesa
1769-1815 35. princeznin pěší pluk35th Princess Infantry RegimentRegimiento de Infantería de la Princesa nº 35
1815-1821 33. princeznin pěší pluk33th Princess Infantry RegimentRegimiento de Infantería de la Princesa nº 33
1821-1823 29. princeznin pěší pluk29th Princess Infantry RegimentRegimiento de Infantería de la Princesa nº 29
1823-1824 57. pěší prapor
58. pěší prapor
57th Infantry Battalion
58th Infantry Battalion
Batallon de Infantería nº 57
Batallon de Infantería nº 58
1824-18344. princeznin pěší pluk Mª Isabel4th Princess Infantry Regiment Mª IsabelRegimiento de Infantería de la Princesa Mª Isabel nº 4
1834-18444. princeznin pěší pluk 4th Princess Infantry Regiment Regimiento de Infantería de la Princesa nº 4
1844-184410. pěší prapor "Princesa"
11. pěší prapor "Isabel Luisa"
12. pěší prapor "Madrid"
10th Infantry Battalion "Princesa"
11th Infantry Battalion "Isabel Luisa"
12th Infantry Battalion "Madrid"
Batallon de Infantería de la Princesa nº 10
Batallon de Infantería de la Isabel Luisa nº 11
Batallon de Infantería del Madrid nº 12
1844-18724. princeznin pěší pluk 4th Princess Infantry Regiment Regimiento de Infantería de la Princesa nº 4
1872-18744. pěší pluk "Tetuán"4th Infantry Regiment "Tetuán" Regimiento de "Tetuán" nº 4
1874-19314. princeznin pěší pluk4th Princess Infantry Regiment Regimiento de Infantería de la Princesa nº 4
1931-19354. pěší pluk 4th Infantery Regiment Regimiento de Infantería nº 4
1935-19364. pěší pluk "Tarifa" 4th Infantery Regiment "Tarifa" Regimiento de Infantería Tarifa nº 4
1936-193611. pěší pluk "Tarifa" 1)11th Infantery Regiment "Tarifa" 1)Regimiento de Infantería Tarifa nº 11 1)
1989-2017Mechanizovaný prapor "Príncesa" I/2 1st Mechanized Infantry Battalion "Príncesa" Batallón de Infantería Mecanizada "Príncesa" I/2 (BIMZ I/2)
2017-Pěší prapor "Príncesa" I/2 1st Protected Infantry Battalion "Príncesa" Batallón de Infantería Protegida 'Príncesa' I/2 (BIP I/2)
1)Pluk je rozpustený a jeho tradície preberá 61. pluk obrnenej pechoty Alcazar de Toledo1)disbanded and history and traditions took over 61st Artmoured Infantry Regiment Alcazar de Toledo 1)Regimiento disuelto y su historial pasa con el tiempo al Regimiento de Infantería Acorazado Alcazar de Toledo nº 61
URL : https://www.valka.cz/Pesi-prapor-Princesa-I-2-2017-RRRR-t225045#626273Verze : 3
MOD
Erb jednotky:

Prvky erbu symbolizujú jeho pôvod. Pluk bol vytvorený Carlos III v roku 1765. Jeho úlohou bolo slúžiť Princeznej Marie Luisy z Parmy. Jej meno je pôvodom písmen v erbe ktoré sú doň zakomponované v 1833.
Nápis na stuhe "Isabel" odkazuje na dobu keď na príkaz Fernanda VII pluk slúžil dedičke trónu Isabele II.
Na striebornom podklade sa nachádzajú písmená "M" a "L". Tieto sú previazané striebornou stuhou s nápisom Isabel. Na spodu erbu sú dva kríže San Fernando

Memorial de Infanteria No 71 (2015), Ministerio de Defensa, Madrid
URL : https://www.valka.cz/Pesi-prapor-Princesa-I-2-2017-RRRR-t225045#626284Verze : 4
MOD
Slávne činy zbraní praporu a jeho predchodcov1774 vojny v Afrike
1777-1778 vojna v Amerike
1781-1782 znovudobite Menorky
1782 obliehanie Gibraltaru
1793-1795 Rosellonska kampaň
1798 pomoc Vigu
1807-1808 Severoeuropska kampaň
1808-1814 vojna za nezávislosť
1820-1823 Konštitučná vojna
1833 politické dianie v Madride
1833-1840 prvá Karlistická vojna
1847-1849druhá Karlistická vojna
1856 politické dianie v Madride
1859-1860Africká vojna
1872-1876tretia Karlistická vojna
1895-1898Kubánska vojna
1921-1922Africká vojna
1924Africká vojnawww.oocities.org
foroparalapazenelmediterraneo.es
URL : https://www.valka.cz/Pesi-prapor-Princesa-I-2-2017-RRRR-t225045#626457Verze : 0
MOD