Main Menu
User Menu

2. pěší pluk "La Reina" [2017-RRRR]

2nd Infantry Regiment "La Reina"

Regimiento de Infantería "La Reina nº2" (RI 2)

     
Název:
Name:
2. pěší pluk "La Reina"
Originální název:
Original Name:
Regimiento de Infantería "La Reina" nº2 (RI 2)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.2017
Předchůdce:
Predecessor:
2. královnin mechanizovaný pluk
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.2017-DD.MM.RRRR 10. brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.01.2017-DD.MM.RRRR Cerro Muriano, základna Cerro Muriano

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.2017-DD.MM.RRRR Jednotka podpory velení 2. pěšího pluku "La Reina"
01.01.2017-DD.MM.RRRR Mechanizovaný prapor "Lepanto" II/2
01.01.2017-DD.MM.RRRR Pěší prapor "Príncesa" I/2
01.01.2017-DD.MM.RRRR Velitelství a štáb 2. pěšího pluku "La Reina"

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
01.01.2017-DD.MM.RRRR La Guardia Chamberga
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.1938
DD.MM.1856 Královský a vojenský řád Svatého Ferdinanda
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.ejercito.mde.es

URL : https://www.valka.cz/2-pesi-pluk-La-Reina-2017-RRRR-t218983#613079Verze : 1
MOD


Krátka história:

Prvá zmienka o pôvode predhodcu dnešného pluku je možno nájsť v 1665 (aj keď niektoré zdroje uvádzajú pôvod v 1509 Tercio de Lombardía) kedy vládla Maria Anna de Austria počas nezletilosti Carlosa II. Na základe Královského dekretu z 22.08.1665 je vytvorený Královnn gardový pluk (Coronelía de Guardias de la Reina) a táto jednotka mala poslanie starať sa o osobnú ochranu krála. Jednotka ukončuje svoju formáciu v 1669 a do jej čela je postavený Markíz Aytona a kapitánmi sú menovaní markíz de Jarandilla a markíz de las Navas, vojvoda de Abrantes gróf de Melgar, gróf Fuensalida a Cartagena. Pluk dostáva luxusné uniformy podobné ako používali vojaci maršála Chamberg. Práve vďaka pokrývke hlavy ktorú používali dostali prezývku "La Guardia Chamberga".

1677 je pluk odoslaný na Sicíliu ako Řádný pěší pluk (Tercio Ordinario de Infantería) pričom sa podla údajov rozplýva v Stálom Sicilskom pluku (Tercio Fijo de Sicilia). Znovu sa objavuje v 1735 ako Královnin královský pluk (Regimiento Real de la Reina) s destináciou v Extremadure a pozdejšie v 1740 Itálii. V 1764 pluk odházda do zámoria do Nového Španielska a do Panamy. V Paname prebehne u pluku vzbura nakolko vojaci neobdržali žold.

V 1808 sa vo Valencii sa vytvára Myslivecký pluk Carovích dobrovolníků (Regimiento de Cazadores de Caro) pod velením plukovníka José Caro a tento pluk sa označuej od 01.06.1808 1. pluk mysliveckích dobrovolníků z Valencie č. 11 (1º de Cazadores Voluntarios de Valencia nº 11).


dôstojník z 1810

Na základe reorganizácie armády kráľom Fernandom VII, (Kráľovský rozkaz z 2.3.1815) sa vytvára 3. královnin pěší pluk (Regimiento de Infantería “La Reina″ nº 3) so sídlom vo Valencii.

V rokoch 1823-1824 na základe vtedajších reforiem je pluk rozdelený na 5. pěší prapor a 6. pěší prapor ktoré sú znovu následne spojené do pluku 2. řadový pěší pluk (Regimiento de Infantería de Línea nº2.)


dôstojníci z roku 1826

Pluk existuje s rôznymi označeniami až do roku 1931 na základe dekrétu republiky z 06.06.1931 D.O. nº 14 a z dôvodu reorganizácie sa 2. královnin pěší pluk (Regimiento de Infantería Reina nº2) zlučuje v Granade s 10. peším plukom “Córdoba″ (Regimiento de Infantería Córdoba nº 10) a spolu vytvárajú 2. pěší pluk (Regimiento de Infantería nº2). Novovytvorený pluk preberá históriu a tradície oboch zlúčených jednotiek. V 1935 pluk dostáva označenie 2. pěší pluk "Lepanto" (Regimiento de Infantería “Lepanto″ nº 2). Ďalšia reorganizácia prebehne 12.9.1939 v Córdobe kedy zmení tiež označenie na 45. pěší pluk (Regimiento de Infantería nº45).

V roku 1965 sa z pechotného pluku stáva motorizovaný čo odzrkadluje aj jeho nové pomeonavnie 2. motorizovaný pěší pluk "Lepanto" (Regimiento de Infantería Motorizable “Lepanto″ nº 2) a je zaradený pod Brigádu mechanizovanej pechoty BRIMZ XXI s velením v Badajoze.

4.7.1977 pluku je prinavrátené pôvodné označenie 2. královnin pěší pluk (Regimiento de Infantería "La Reina" nº2) a na základe Kráľovského dekrétu 1451/1984 ktorým sa upravuje štruktúra a vojenská organizácia na národnom teritóriu, dostáva pluk svoje nová označenie 2. mechanizovaný pluk "La Reina" (Regimiento de Infantería Mecanizada "La Reina" nº2) s podriadenosťou Brigáde mechanizovanej pechoty “Guzmán el Bueno″ X so sídlom na základni v Cerro Muriano.

01.01.2017 v rámci reforiem sa z mechanizovaného pluku znovu stáva pechotný 2. pěší pluk "La Reina" (Regimiento de Infantería "La Reina" nº2) podliehajúci viacúčelovej 10. brigáde "Guzmán el Bueno" (BOP X).

Patrón pluku: Virgen del Carmen od 1868

Erb pluku:

Na červenom štíte sa nachádza erb Valencie, ktorý je tvorený štyrmi červenými pruhmi na zlatom pozadí. Na červenom štíte v pozadí sú umiestnené dve červené “L″ zakončené zlatými korunami.Znak vznikol z dôvodu vytvorenia jeho predchodcu vo Valencii v 1808 pod velením plukovníka José Caro Sureda. Pluk bol pomenovaný Myslivecký pluk Carovích dobrovolníků (Regimiento de “Cazadores de Caro″). Pluk v nasledovných rokoch pôsobil vo Valencii a z tohto dôvodu prevzal heraldiku tohto mesta do svojho erbu.

Erb je ovenčený vencom sv. Fernanda ktorý mu bol udelený v 1856. Pluk sa v dňoch 14-16.07.1856 nachádzal ako garda na dvore a aktívne sa podieľal na politických pohyboch v Madride.

foroparalapazenelmediterraneo.es
www.ejercito.mde.es
URL : https://www.valka.cz/2-pesi-pluk-La-Reina-2017-RRRR-t218983#625493Verze : 9
MOD
plukovné hostorické pomenovania / Historic names of the Regiment
1665-1675 Královnin gardový plukRegiment of the Queen's GuardCoronelía de la Guardia de la Reina
1675-1677 Gardový pluk krále Karla IIRegiment of the Guard of the King Carlos IIRegimiento de la Guardia del rey Carlos II
1677-1735 Řádný pěší plukOrdinary Infantry RegimentTercio Ordinario de Infantería
1735-1792 Královnin královský plukRoyal Regiment of the QueenRegimiento Real de la Reina
1792-1793 Prapor dobrovolníků z VallespínVolunteer Battalion of the VallespínBatallón de Voluntarios de Vallespín
1793-1808 Prapor dobrovolníků královnyVolunteer Battalion of the QueenBatallón de Voluntarios de la Reina
1808-1808 Myslivecký pluk Carovích dobrovolníkůCaro`s Jaeger Volunteer RegimentRegimiento de Cazadores de Caro
1808-1815 1. pluk mysliveckích dobrovolníků z Valencie č. 11 1st Jaeger Volunteer Regiment of the Valencia No 111º de Cazadores Voluntarios de Valencia nº 11
1815-1823 3. královnin pěší pluk 3rd Infantry Regiment of the QueenRegimiento de Infantería Reina nº3
1823-1824 5. pěší prapor
6. pěší prapor
5th Infantry Battalion
6th Infantry Battalion
Batallón de Infantería nº5
Batallón de Infantería nº6
1824-1826 2. řadový pěší pluk 2nd Line Infantry RegimentRegimiento de Infantería de Línea nº2
1826-1873 2. královnin řadový pěší pluk2nd Line Infantry Regiment of the QueenRegimiento de Infantería de Línea Reina nº2
1873-1875 2. pěší pluk "Castrejana"2nd Infantry Regiment of the "Castrejana"Regimiento de Infantería "Castrejana" nº2
1875-1931 2. královnin pěší pluk2nd Infantry Regiment of the QueenRegimiento de Infantería Reina nº2
1931-1935 2. pěší pluk2nd Infantry RegimentRegimiento de Infantería nº2
1935-1936 2. pěší pluk "Lepanto"2nd Infantry Regiment "Lepanto"Regimiento de Infantería "Lepanto" nº2
1936-1939 5. pěší pluk "Lepanto"5th Infantry Regiment "Lepanto"Regimiento de Infantería "Lepanto" nº5
1939-1960 45. pěší pluk45th Infantry RegimentRegimiento de Infantería nº45
1960-1963 2. samostatné seskupení pěchoty "Lepanto" 2nd Independent Infantry Group "Lepanto"Agrupación de Infantería Independiente "Lepanto" nº2
1963-1965 2. samostatný pěší pluk "Lepanto"2nd Indipendent Infantry Regiment "Lepanto"Regimiento de Infantería Independiente "Lepanto" nº2
1965-1977 2. motorizovaný pěší pluk "Lepanto"2nd Motorized Infantry Regiment "Lepanto"Regimiento de Infantería Motorizable "Lepanto" nº2
1977-1988 2. královnin pěší pluk2nd Infantry Regiment of the QueenRegimiento de Infantería de la Reina nº2
1989-2017 2. mechanizovaný pluk "La Reina"2nd Mechanized Infantry Regiment "La Reina"Regimiento de Infantería Mecanizada "La Reina" nº2
2017- 2. pěší pluk "La Reina"2nd Infantry Regiment "La Reina"Regimiento de Infantería "La Reina nº2"
URL : https://www.valka.cz/2-pesi-pluk-La-Reina-2017-RRRR-t218983#625553Verze : 0
MOD
Slávne činy zbraní pluku a jeho predchodcov


1510-1544 vojna v Itáliivojnové ťaženie začína obsadením Bastida a nasledovné akcie v
Vicenia, Pavía y Cerizola
1546 vojna v Nizozemskuheroická bitva na rieke Labe
1555-1556 vojna v Itáliiobrana Volpiano a akcia na Ponte Stura
1567-1589 kampaň vo Flámskuakcie u Dalem, Geminger, bitva Grave, dobitie Ziriece, bitva
Gemblours a Burgerhout, slávny útok na Maestrich, porážka Gante, obliehanie Nenove, obsadenie Dunquerque, Brugy
1590-1593 vojna s Franciouútok na Saqui y Corbell
1595-1713 vojna vo FlámskuObsadenie Dourlans, Calés, Amiens obliehanie Ostende výpomoc u Roan, dobitie Prahy a víťazstvo u Hoecht. Podiela sa na obliehaní a obsadení Breda a víťazí v bitve Norlinga. Porážka Liege a víťazstvá u Venló Barlemont a bitva Honneccourt. Porážka Rocroy, Lens, Dunas a obrana u Cambray a Amberes
1730-1733 Oránska kampaňobrana Ceuty a Oránu
1734-1748 vojna v Itáliiobliehanie Capua, expedícia Tortona, Nice, bitva Poo a Cogondo
1762-1763 vojna s Portugalskomobsadenie Almeidy a Alcántara
1776-1777 Americká vojnaobsadenie ostrova Santa Catalina a kolónie Sacramento
1793-1795 vojna Rosellónvíťazstvá u Villafranca a Bellegarde, obsadenie Santelmo a Colibre bitva u Boló a Figueras
1808-1812 vojna za nezávislosťVillanueva del Arzobispo, bitva Bailén, Aranjuez a Almonacid, Villalva de la Sierra, Vitoria y Tortosa
1834 vojna s Portugalskomakcie u Laguardia, Salórico, Godea obliehanie Yelpes a obliehanie Campoamor
1834-1840 prvá Karlistická vojnaúčastní sa akcii u Olazagoitia, Artazu, Alegría, bitva Tejeras a Mendigorría. Taktiež sa účastní akcii Puente Burceña výpomoci Bilbau, hrdinsky odoláva nepriatelovi u Berrón a Villalaraza kde sú príslušníci jednotky zajatí. Zapája sa do bitvy Luchana a obliehania Bilbao, akcie u Siete Aguas a Santa María. Podiela sa na obsadení San Sebastián a bitvy Hernán, táborov Alló a bitva u Cobarrubias. Víťazstvo u Yébenes, Valdepeñas a Alcora, akcie u Peñacerrada, Sesma a Arroniz, obliehanie a obsadenie Manzanera, Aliaga, Moella a Mora de Ebro
1843-1856 politické pohyby okupácia Barcelony, obsadenie Astorga a Santiago boje v Madride
1859-1860 vojna v Afrikebitva Tetuán, táborenie u Concepción, rieke Azmir, Cabo Negro a bitva Uad-Ras
1867-1870 politické pohybyakcia u Bisbal, obsadenie Figueras a boje v Barcelone
1873-1876 druhá Karlistická vojnaakcie Galera, San Mateo a la Junquera,bitvy Puente la reina, Montejurra a Velabieta, obsadenie Pucheta a Murrieta, bitva Monte-Muro, Morino a Cantavieja. Podiela sa na akciách u Monte-Esquinza, Lorca, Vilana, Peñacerrada, Lagrán a pevnosti Apellaniz a bitve Elgueta
1896-1898 Kubánske kampaneakcia u Palenque, Coloma, Guayabo, Corralito, Ramón de las Yeguas, Consolación del Sur, Santa Clara, La leña, Arroyo de Agua, Capinesa a obliehanie San José. podiela sa na akciaćh u Loma de Rubí, Farayones, Peñablanca de Toro, Cacho, Mogoto, la Pita, Pancho Prado, San Antonio, Sepultura a San Andrés
1912-1925 Africká kampaňakcie u Sidi Aomar el Gaitón, obsadenie Taxuda, boje u Melilly, na línii Xauen-Uad Lau a Ceuta-Tetuán
1958-1959 kampaň Sidi IfniOchrana Buyarife, Larnia Sequera, Butalán, Busgadir, Iarnia Quevira
URL : https://www.valka.cz/2-pesi-pluk-La-Reina-2017-RRRR-t218983#625559Verze : 3
MOD