Main Menu
User Menu

Hranice, Jaselské kasárny

Hranice, Jaslo Barracks

     
Název:
Name:
Hranice, Jaselské kasárny
Originální název:
Original Name:
Hranice, Jaselské kasárny
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.1923-20.09.1949 Kasárny plk. Švece
Obec:
Municipality:
Hranice
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°33'49.85"N 17°44'41.03"E
Vznik:
Established:
DD.MM.1923
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.05.1927-DD.01.1938
Pěší pluk 34
34th Infantry Regiment
01.10.1927-24.09.1938
Dělostřelecký oddíl I/108
1st Artillery Battalion
01.10.1927-24.09.1938
Dělostřelecký oddíl II/108
2nd Artillery Battalion
01.10.1927-24.09.1938
Dělostřelecký pluk 108
108th Artillery Regiment
01.09.1933-24.09.1938
Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 108
Replacement Battalion of the 108th Artillery Regiment
01.10.1945-15.12.1950
Dělostřelecká baterie 40
Artillery Battery of the 40th Infantry Battalion
01.10.1945-15.12.1950
Kulometná rota 5/40
5th Machine Gun Company of the 40th Infantry Battalion
01.10.1945-01.10.1949
Pěší prapor 40 /motorisovaný/
40th Infantry Battalion /Motorised/
01.10.1945-15.12.1950
Pěší rota 1/40
1st Infantry Company of the 40th Infantry Battalion
01.10.1945-15.12.1950
Pěší rota 2/40
2nd Infantry Company of the 40th Infantry Battalion
01.10.1945-15.12.1950
Pěší rota 3/40
3rd Infantry Company of the 40th Infantry Battalion
01.10.1945-15.12.1950
Replacement rota 40
Replacement Company of the 40th Infantry Battalion
01.10.1945-15.12.1950
Rota těžkých zbraní 6/40
6th Heavy Weapons Company of the 40th Infantry Battalion
01.10.1945-15.12.1950
Samopalná rota 4/40
4th Submachine Gun Company of the 40th Infantry Battalion
01.10.1945-15.12.1950
Velitelská rota 40
Command Company of the 40th Infantry Battalion
01.10.1949-15.12.1950
Pěší pluk 40 /motorisovaný/
40th Infantry Regiment /Motorised/
DD.09.1957-01.09.1961
311. těžká dělostřelecká brigáda
311th Heavy Artillery Brigade
01.09.1961-01.09.1962
11. technický oddíl
11th Technical Division
01.09.1961-01.09.1962
12. technický oddíl
12th Technical Division
01.09.1961-01.09.1962
13. technický oddíl
13th Technical Division
01.09.1961-01.09.1962
21. technický oddíl
21st Technical Division
01.09.1961-01.09.1962
22. technický oddíl
22nd Technical Division
01.09.1961-DD.MM.1962
311. technická brigáda
311th Technical Brigade
01.09.1961-01.09.1962
321. technická brigáda
321st Technical Brigade
01.09.1962-DD.MM.1983
11. dělostřelecká základna
11th Artillery Base
01.09.1962-01.06.1963
11. těžký dělostřelecký oddíl
11th Heavy Artillery Division
01.09.1962-01.06.1963
12. těžký dělostřelecký oddíl
12th Heavy Artillery Division
01.09.1962-01.06.1963
21. těžký dělostřelecký oddíl
21st Heavy Artillery Division
01.09.1962-01.06.1963
311. těžká dělostřelecká brigáda
311th Heavy Artillery Brigade
01.09.1962-31.05.1963
321. těžká dělostřelecká brigáda
321st Heavy Artillery Brigade
01.10.1962-01.06.1963
22. těžký dělostřelecký oddíl
22nd Heavy Artillery Division


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.2006
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.vojensko.cz/vu-6130-hranice-na-morave
URL : https://www.valka.cz/Hranice-Jaselske-kasarny-t203049#578969Verze : 0
MOD