Main Menu
User Menu

Žatec, Kasárny "RÜT"

Zatec, Barracks "RÜT"

     
Název:
Name:
Žatec, Kasárny "RÜT"
Originální název:
Original Name:
Kasárny "RÜT" Žatec
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Obec:
Municipality:
Žatec
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°19'25.90"N 13°32'42.803"E
Vznik:
Established:
DD.MM.RRRR
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
01.09.1961-01.09.1969
3. sbor protivzdušné obrany státu
3rd State Air Defense Corps
01.09.1961-01.10.1976
Oblastní letecké dispečerské stanoviště Žatec
Regional Air Traffic Control Station Žatec
01.09.1961-01.11.1966
Oddělení bojové přípravy stíhacího letectva
Combat Training Department of the Fighter Air Force Command of the 3rd State Air Defense Corps
01.09.1961-01.09.1969
Týl 3. sboru protivzdušné obrany státu
Rear of the 3rd State Air Defense Corps
01.09.1961-01.09.1963
Velitelství protiletadlového dělostřelectva 3. sboru protivzdušné obrany státu
Anti-Aircraft Artillery Command of the 3rd State Air Defense Corps
01.09.1961-01.11.1966
Velitelství radiotechnického vojska 3. sboru protivzdušné obrany státu
Electronic Troops Command of the 3rd State Air Defense Corps
01.09.1961-01.11.1966
Velitelství stíhacího letectva 3. sboru protivzdušné obrany státu
Fighter Air Command of the 3rd State Air Defense Corps
01.09.1963-01.11.1966
Velitelství protiletadlového raketového vojska 3. sboru protivzdušné obrany státu
Anti-Aircraft Missile Command of the 3rd State Air Defense Corps
01.11.1966-01.09.1969
Oddělení protiletadlového raketového vojska 3. sboru protivzdušné obrany státu
Anti-Aircraft Missile Command of the 3rd State Air Defense Corps
01.11.1966-01.09.1969
Oddělení radiotechnického vojska 3. sboru protivzdušné obrany státu
Electronic Troops Departmenrt of the 3rd State Air Defense Corps
01.11.1966-01.09.1969
Oddělení stíhacího letectva 3. sboru protivzdušné obrany státu
Fighter Air Department of the 3rd State Air Defense Corps
01.11.1966-01.09.1969
Skupina bojové přípravy stíhacího letectva
Combat Training Group of the Fighter Air Force Department of the 3rd State Air Defense Corps
01.09.1969-30.04.1991
3. divize protivzdušné obrany státu
3rd State Air Defense Division
01.09.1969-01.05.1991
Oddělení protiletadlového raketového vojska 3. divize protivzdušné obrany státu
Anti-Aircraft Missile Command of the 3rd State Air Defense Division
01.09.1969-01.05.1991
Oddělení radiotechnického vojska 3. divize protivzdušné obrany
Electronic Troops Department of the 3rd State Air Defense Division
01.09.1969-01.05.1991
Oddělení radiotechnického vojska 3. divize protivzdušné obrany státu
Fighter Air Command of the 3rd State Air Defense Division
01.09.1969-01.05.1991
Oddělení stíhacího letectva 3. divize protivzdušné obrany státu
Fighter Air Department of the 3rd State Air Defense Division
01.09.1969-01.05.1991
Oddělení stíhacího letectva 3. divize protivzdušné obrany státu
Fighter Air Command of the 3rd State Air Defense Division
01.09.1969-01.05.1991
Skupina bojové přípravy stíhacího letectva
Combat Training Group of the Fighter Air Force Department of the 3rd State Air Defense Divisions
01.09.1969-01.05.1991
Týl 3. divize protivzdušné obrany státu
Rear of the 3rd State Air Defense Division
01.10.1976-31.12.1986
Oblastní stanoviště řízení letů Žatec
Regional Air Traffic Control Zatec
01.05.1991-31.12.1992
3. divize protivzdušné obrany
3rd Air Defense Division
01.05.1991-31.12.1992
Oddělení protiletadlového raketového vojska 3. divize protivzdušné obrany
Anti-Aircraft Missile Command of the 3rd Air Defense Division
01.05.1991-31.12.1992
Skupina bojové přípravy stíhacího letectva
Combat Training Group of the Fighter Air Force Department of the 3rd Air Defense Division
01.05.1991-31.12.1992
Týl 3. divize protivzdušné obrany
Rear of the 3rd Air Defense Division
01.01.1993-01.03.1994
3. divize protivzdušné obrany
3rd Air Defence Division
01.01.1993-DD.MM.1994
Oddělení radiotechnického vojska 3. divize protivzdušné obrany
Electronic Troops Department of the 3rd State Air Defense Division
01.01.1993-31.12.1993
Oddělení stíhacího letectva 3. divize protivzdušné obrany státu
Fighter Air Command of the 3rd State Air Defense Division
01.01.1993-31.12.1993
Skupina bojové přípravy stíhacího letectva
Combat Training Group of the Fighter Air Force Department of the 3rd Air Defense Division
01.01.1993-01.03.1994
Týl 3. divize protivzdušné obrany
Rear of the 3rd Air Defense Division
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
4. brigáda rychlého nasazení
4th Rapid Deployment Brigade
DD.MM.RRRR-31.12.1992
Provozní rota
Operating Company of the 23th Signal Battalion


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.valka.cz
www.army.cz
www.mapy.cz
URL : https://www.valka.cz/Zatec-Kasarny-RUET-t141807#459394Verze : 0
Kasárenský areál "RÜT" se nachází na rohu ulic Komenského alej a Jaroslava Vrchlického.
Sídlem velitelství 3. sboru protivzdušné obrany státu se stal počátkem šedesátých let.
V době zřízení svazku v červenci 1961 sídlilo velitelství na letišti v objektu bývalého velitelství 3. stíhací letecké divize.

Tvoří jej komplex budov, z nichž hlavní budova (v půdorusu tvar jedničky). Současná oficiální adresa velitelství 4. brn: Komenského alej 1752. Název vznikl podle "Vily RÜT". Ta se nachází na ulici Jaroslava Vrchlického v těsném sousedství hlavní budovy a má č.p. 2052

Zdroj:
www.4brn.army.cz
Vlastní poznatek
URL : https://www.valka.cz/Zatec-Kasarny-RUET-t141807#459426Verze : 1