Main Menu
User Menu

Leitner, Vendelín

     
Příjmení:
Surname:
Leitner
Jméno:
Given Name:
Vendelín
Jméno v originále:
Original Name:
Vendelín Leitner
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
18.05.1963 Brezno /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
-
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- pridelenec obrany na zastupiteľskom úrade SR v USA (1995-1998)
- riaditeľ Vojenskej spravodajskej služby (2000-2006)
- státni tajemník Ministerstva vnitra SR (2020- )
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.zelpo.sk
www.absd.sk
www.sme.sk
URL : https://www.valka.cz/Leitner-Vendelin-t119374#410106Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Leitner
Jméno:
Given Name:
Vendelín
Jméno v originále:
Original Name:
Vendelín Leitner
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1977-DD.MM.1981 Gymnázium Sama Chalupku Brezno
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1981-14.07.1985 Vysoká vojenská technická škola (automatizované systémy velenia a riadenia), Liptovský Mikuláš
DD.MM.1990-DD.MM.1993 postgraduálne štúdium GŠ - odbor spravodajstva, Praha, Brno
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
14.07.1985 poručík
01.10.1987 nadporučík
01.10.1990 kapitán
01.10.1994 major
01.07.1996 podplukovník
01.01.2000 plukovník - prepožičaná hodnosť
01.06.2000 plukovník
08.05.2005 brigádny generál
31.01.2007 záloha
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.2000-31.01.2006 Velitel : Vojenská zpravodajská služba

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1985-DD.MM.RRRR veliteľ rádiolokačného diaľkomeru / roty, 4. rádiotechnický prápor
17.03.1993-31.01.1995 dôstojník úseku Prevádzkovej skupiny Veliteľstva ASR
15.07.1995-DD.MM.1998 pridelenec obrany na zastupiteľskom úrade SR v USA
01.08.1998-DD.MM.1999 riaditeľ oddelenia Prevádzkového strediska MOSR
01.02.2006-31.07.2007 riaditeľ oddelenia pre vzdelávanie a výcvik Prevádzkového strediska MOSR
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1998

Pamětní medaile ministra obrany SR I. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 1st class
Pamätná medaila ministra obrany SR I. stupňa
-

DD.MM.1998

Medaile za záslužnou službu
Meritorious Service Medal
-

DD.MM.2000

Pamětní medaile ministra obrany SR I. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 1st class
Pamätná medaila ministra obrany SR I. stupňa
-

DD.MM.2000

Pamětní medaile 50. výročí SNP
Commemorative Medal for the 50th anniversary of the Slovak National Uprising
Pamätná medaila 50. výročia SNP
-

DD.MM.2000

Pamětní medaile při 50. výročí osvobození Slovenska a konce 2. světové války
Commemorative Medal for the 50th anniversary of the liberation of Slovakia and the end of the World War II
Pamätná medaila 50. výročia oslobodenia Slovenska a konca 2. svetovej vojny
-

DD.MM.2003

Pamětní medaile ministra obrany SR II. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 2nd Class
Pamätná medaila ministra obrany SR II. stupňa
-

DD.MM.2003

Pamětní medaile ministra obrany SR III. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 3rd Class
Pamätná medaila ministra obrany SR III. stupňa
-

DD.MM.2003

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" II. stupně
Medal "For loyalty to the Armed Forces of the Slovak Republic" 2nd Class
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" II. stupňa
-

DD.MM.2004

Medaile "Za službu v mírových pozorovatelských misích" - 3. třída
Medal "For service in peace observation missions" - 3rd Class
Za službu v mierových pozorovateľských misiách - 3. trieda
-

DD.MM.2004

Pamětní medaile ministra obrany SR II. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 2nd Class
Pamätná medaila ministra obrany SR II. stupňa
-

DD.MM.2005

Pamětní medaile k 60. výročí ukončení druhé světové války
Commemorative Medal of the 60th anniversary of the end of World War II
Pamätná medaila k 60. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny
-

DD.MM.2005

Památný kříž Slovenského čestného pluku
Memorial Cross of Slovak Honorary Regimental
Pamätný kríž Slovenského čestného pluku
-

DD.MM.2006

Medaile vojenského obranného zpravodajství - 3. stupeň
Medal of Military Defence Intelligence - 3rd Class
Medaila vojenského obranného spravodajstva - 3. stupeň
-

DD.MM.2007

Medaile vojenské zpravodajské služby - 1. stupeň
Medal of the Military Intelligence - 1st Class
Medaila vojenskej spravodajskej služby - 1. stupeň
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.absd.sk
www.zelpo.sk
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Leitner-Vendelin-t119374#410109Verze : 2
MOD
Na svojom 33. zasadaní dňa 19.08.2020 vymenovala vláda SR brigádneho generála vo výslužbe Vendelína Leitnera za štátneho tajomníka ministerstva vnútra SR ku dňu 24.08.2020. Vo funkcii tak nahradí bývalého vyšetrovateľa PZ SR a utajeného agenta Vojenského spravodajstva Lukáša Kyselicu, ktorý z funkcie odstúpil potom, čo na verejnosť prenikli informácie že ako aktívny príslušník Vojenského spravodajstva sa aktívne účastnil politickej činnosti a bol zvolený za poslanca parlamentu.


Brigádny generál Ing. Vendelín Leitner ukončil aktívnu službu v OS SR v roku 2007 a od roku 2008 pracoval pre poisťovňu Alianz-Slovenská poisťovňa na úrovni stredného manažmentu ako regionálny riaditeľ Odboru likvidácie poistných udalostí v neživotnom poistení - región Bratislava (2008-2009) a vedúci Oddelenia spolupráce s externými partnermi (ústredie s celoslovenskou pôsobnosťou).


Zdroj: archív autora
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25169/1
URL : https://www.valka.cz/Leitner-Vendelin-t119374#648785Verze : 1
MOD