Main Menu
User Menu

??? - pomoc i identifikací náboje

Potřeboval bych pomoc s identifikací nalezeného náboje.
Průměr nábojnice je 12 mm, vrch má průměr 9mm a výška je 50mm.
Na nábojnici je vyzaženo: V
19 16
RMF
písmena M a F jsou spojen a v jedno písmeno.
Viz přiložené foto.
URL : https://www.valka.cz/pomoc-i-identifikaci-naboje-t65064#231897Verze : 0
S největší pravděpodobností 8x50R Mannlicher.
forum.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/pomoc-i-identifikaci-naboje-t65064#231912Verze : 0
MOD
Další možnost by byla že se jedná o lovecký náboj 9x50 R Mannlicher
URL : https://www.valka.cz/pomoc-i-identifikaci-naboje-t65064#231939Verze : 0
8x50R - Mannlicher M.1888, M.1888/93 a M.1893


Vážení,
dnes jsem se radil se stránkami https://www.municion.org/ a při té příležitosti jsem vznesl dotaz na střelivo Mannlicher. V poskytnutých informací jsem zjistil, že zkratku RMF, správněji BMF, používala firma Berndorfer Metallwarenfabrik.
URL : https://www.valka.cz/pomoc-i-identifikaci-naboje-t65064#231944Verze : 0
MOD
Ještě malé doplnění. Pokud by jsi nezměřil vnitřní průměr nábojnice v krčku větší, než uvádí náčrt kol. Tintěry, ( tzn. více jak 8,14 mm - ale pokud možno alespoň posuvným měřidlem - "šuplérou" Smile ), tak se jedná skutečně o nábojnici ze služebního náboje rakouské armády zavedeného 1888. Laborován byl původně 4 g černého prachu a zaoblenou střelou 15.8 g, Vo 530 m/s, Eo 2200 J. 1890-1892 byl přechodně nahrazen nábojem 8x52 R. 1903 definitivní verze s původni nábojnicí a laborací 2.8 g bezdýmého prachu a stejnou střelou; Vo 620 m/s, Eo 3000 J. 1931 byl pak nahrazen nábojem 8x56 R. V bulharské armádě byl používán 1895-1930, v řecké 1900-1903. Mezi oběma SV byl, ve středoevropském regionu, používán jako univerzální lovecký náboj. Doposud má malý ale stabilní okruh příznivců a je i nadále vyráběn. Tvůj náboj byl však vyroben, jak uvádí kolega Tintěra, v Berndorfu v Rakousku v květnu ( V ) roku 1916 ( 19 a 16 na dně nábojnice)
URL : https://www.valka.cz/pomoc-i-identifikaci-naboje-t65064#231948Verze : 0
Diskuse
Ještě malé doplnění. Mezi nábojem M 90 (8x52R) a definitivním nábojem M 93 (8x50R) existuje ještě mezityp M 92 s délkou nábojnice 48,7 mm, laborovaný stejným bezdýmným kotoučkovým prachem jako náboj M 93, navážka byla o 0,05g menší, úsťová rychlost stejná,
URL : https://www.valka.cz/pomoc-i-identifikaci-naboje-t65064#391829Verze : 0