Main Menu
User Menu

Vestenický, Emil

     
Příjmení:
Surname:
Vestenický
Jméno:
Given Name:
Emil
Jméno v originále:
Original Name:
Emil Vestenický
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
17.07.1948 Turá /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:

Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ 14. tankovej divízie (1990-1991)
zástupca veliteľa Východného vojenského okruhu (1991-1992)
veliteľ Pozemného vojska ASR (1993-1994)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.wikipedia.org
www.sme.sk
www.vestenicky.sk
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Vestenicky-Emil-t107819#405959Verze : 3
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Vestenický
Jméno:
Given Name:
Emil
Jméno v originále:
Original Name:
Emil Vestenický
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Základná deväťročná škola, Tekovské Lužany
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1966-DD.MM.RRRR Vojenská škola J. Žižku, Moravská Třebová
DD.MM.RRRR-DD.MM.1969 Vyššie vojenské učilište, Vyškov
DD.09.1975-DD.07.1977 postgraduálne štúdium, Vojenská akadémia A. Zápotockého, Brno
DD.09.1988-DD.MM.1990 postgraduálne štúdium, Vojenská akadémia K. J. Vorošilova, Moskva
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.07.1969 poručík
01.08.1972 nadporučík
01.08.1977 kapitán
01.11.1980 major
01.11.1982 podplukovník
01.10.1987 plukovník
25.08.1994 generálmajor
01.06.2002 záloha
05.12.2002 potvrdená hodnosť generálmajora v zálohe ako 2. gen. hodnosti
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.11.1979-DD.MM.1984 Velitel : 15. tankový pluk
DD.07.1990-01.12.1990 Velitel : 14. tanková divize
DD.MM.1991-DD.MM.1991 Velitel : Oddělení bojové připravy

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1969-DD.MM.1975 veliteľ čaty / roty / zástupca veliteľa práporu, 15. tankový pluk
DD.MM.1977-DD.11.1979 náčelník štábu 15. tankového pluku
DD.11.1979-DD.MM.1984 veliteľ 15. tankového pluku
DD.10.1984-DD.MM.1988 zástupca veliteľa 13. tankovej divízie
DD.07.1990-DD.MM.1991 veliteľ 14. tankovej divízie / 14. motostreleckej divízie
DD.11.1991-DD.MM.1992 zástupca veliteľa Východného vojenské okruhu / Vojenského veliteľstva Východ
01.01.1993-DD.08.1994 veliteľ pozemného vojska ASR
01.09.1994-DD.MM.RRRR náčelník štábu Veliteľstva pozemného vojska
DD.05.1999-DD.12.1999 náčelník správy pozemného vojska, Štáb operačného plánovania GŠ ASR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR poradca ministra obrany
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1975

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to Homeland
-

DD.MM.1980

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
-

DD.MM.1985

Medaile za upevňování přátelství ve zbrani - 3. stupeň
Medal for Strengthening Friendship in Arms
Medaile za upevňování přátelství ve zbrani - bronzová medaile
-

DD.MM.1990

Medaile za zásluhy o ČSLA - 1. stupeň
Medal of Merit for Czechoslovak People´s Army - 1st Class
-

DD.MM.1997

Medaile "Za službu v mírových misích ASR" - 5. stupeň
Medal "For service in peacekeeping missions of the Army of the Slovak Republic" - 5th Class
Za službu v mierových misiách Armády SR - 5. stupeň
-

DD.MM.1998

Medaile "Za službu v mírových misích ASR" - 6. stupeň
Medal "For service in peacekeeping missions of the Army of the Slovak Republic" - 6th Class
Za službu v mierových misiách Armády SR - 6. stupeň
-

Poznámka:
Note:
2006-2010 poslanec Národnej rady SR (za SNS)
Zdroje:
Sources:
www.wikipedia.org
www.sme.sk
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Vestenicky-Emil-t107819#405999Verze : 2
MOD
ďalšie fotografie:
URL : https://www.valka.cz/Vestenicky-Emil-t107819#383429Verze : 4