Main Menu
User Menu

Úřad spojovací služby III. armády [1938-1938]

Signal Service Office of the 3rd Army

     
Název:
Name:
Úřad spojovací služby III. armády
Originální název:
Original Name:
Úřad spojovací služby III. armády
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 104 - Mobilisovaný útvar 104-B-1
Datum zániku:
Disbanded:
15.12.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
27.09.1938-15.12.1938 Velitelství telegrafního vojska III. armády
Dislokace:
Deployed:
27.09.1938-27.11.1938 Kremnica, ? /
27.11.1938-15.12.1938 Bratislava, Budova zemského velitelství /
Přednosta / náčelník:
Chief:
27.09.1938-15.12.1938 Doupovec, Jan (plukovník telegrafního vojska)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
krycí jméno ŠTEFÁNIK 12
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů branné pohotovosti státu roku 1938, Velitelství "Štefánik"
URL : https://www.valka.cz/Urad-spojovaci-sluzby-III-armady-1938-1938-t210972#594978Verze : 3
MOD