Main Menu
User Menu

Velitelství telegrafního vojska III. armády [1938-1938]

Signal Troops Headquarters of the 3rd Army

     
Název:
Name:
Velitelství telegrafního vojska III. armády
Originální název:
Original Name:
Velitelství telegrafního vojska III. armády
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 104 - Mobilisovaný útvar 104-B-1
Datum zániku:
Disbanded:
15.12.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.09.1938-15.12.1938 Velitelství III. armády
27.09.1938-14.10.1938 Velitelství telegrafního vojska hlavního velitelství
Dislokace:
Deployed:
27.09.1938-27.11.1938 Kremnica, ? /
27.11.1938-15.12.1938 Bratislava, Budova zemského velitelství /

Velitel:
Commander:
27.09.1938-15.12.1938 Doupovec, Jan (plukovník telegrafního vojska)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
27.09.1938-15.12.1938 Telegrafní prapor 73
27.09.1938-15.12.1938 Velitelství telegrafního vojska 3. rychlé divise
27.09.1938-21.11.1938 Velitelství telegrafního vojska VII. sboru
27.09.1938-01.12.1938 Velitelství telegrafního vojska XV. hraničního pásma
27.09.1938-15.10.1938 Velitelství telegrafního vojska XVI. hraničního pásma
27.09.1938-15.12.1938 Úřad polní poštovní služby III. armády
27.09.1938-15.12.1938 Úřad spojovací služby III. armády
30.09.1938-DD.MM.1938 Polní pošta 57
30.09.1938-DD.MM.RRRR Polní pošta 58
DD.09.1938-05.12.1938 Polní pošta 59
04.10.1938-18.11.1938 Velitelství telegrafního vojska VIII. sboru
06.10.1938-11.10.1938 Velitelství telegrafního vojska V. sboru
10.10.1938-DD.11.1938 Velitelství telegrafního vojska VI. sboru

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
krycí jméno ŠTEFÁNIK 11
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů branné pohotovosti státu 1938, Velitelství "Havlíček"
Hamák, B. - Vondrovský, I.: Mobilizovaná československá armáda 1938. Dvůr Králové nad Labem 2010.
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-telegrafniho-vojska-III-armady-1938-1938-t202917#587090Verze : 1
MOD