Main Menu
User Menu

Mobilisační těleso 104 [1938-1938]

104th Mobilisation Formation

     
Název:
Name:
Mobilisační těleso 104
Originální název:
Original Name:
Mobilisační těleso 104
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Zemské vojenské velitelství v Bratislavě
Datum zániku:
Disbanded:
-
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
-
Dislokace:
Deployed:
mobilisační stanice:
- Bratislava
Přednosta / náčelník:
Chief:
-
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:

Mobilisovaný útvar 104-B-1
- Velitelství III. armády
Mobilisovaný útvar 104-B-2
- Polní justiční útvary III. armády
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Hlavní štáb branné moci, 1. oddělení, karton 158
URL : https://www.valka.cz/Mobilisacni-teleso-104-1938-1938-t119948#586602Verze : 1
MOD