Main Menu
User Menu
PG-7V - nadkaliberná protitanková strela


Typ / Type:
nadkaliberná protitanková reaktívna strela s kumulatívnym účinkom
Kalibr / Calibre (mm):
85
Výrobce / Producer:

Střela / Projectil:
PG-7G
Maximální dostřel /
Max. Range (km):

0,5
Hmotnost střely /
Weight of Projectile (kg):

1,8
Hmotnost náboje /
Weight of Round (kg):

2,2
Druh trhaviny /
Type of Explosive:

A-IX-1
Hmotnost trhaviny /
Weight of Explosive (kg):


Hmotnost prachové náplně /
Weight of powder (kg):


Pracovní teplota /
Operating Temperature (°C):


Použití / Use:
RPG-7
Poznámka / Note:
priebojnosť panciera 300 mm, dĺžka náboja 925 mmZdroj: https://www.42mpr.army.cz/6_0.html
https://www.valka.cz/topic/view/28502/
URL : https://www.valka.cz/SOV-PG-7V-t74141#263074Verze : 0
MOD

Citace - wade :

Náboj pancierovky RPG-7 - PG-7V
Má tieto hlavné časti: protitankovú strelu PG-7 so zapaľovačom VP-7 a štartovaciu prachovú nábojku PG-7P.
Časti rozloženého náboja: kumulatívna hlavová časť, dráhový reaktivný motor, štartovacia prachová nábojka, hlavová časť zapaľovača a dnová časť zapaľovača.


Protitanková strela PG-7
Protitanková strela sa skladá z kumulatívnej hlavovej časti so zapaľovačom VP-7 a z dráhového reaktívneho motora. Na konci je ochranná krytka. Stabilizátor, ktorý zaisťuje kľudný let strely na jej dráhe, je umiestnený v štartovacej prachovej nábojke PG-7P.
Kumulatívna hlavová časť – je hlavnou časťou strely. Skladá sa z tela kumulatívnej hlavovej časti so zalisovaným puzdrom, ogiválnej časti s nalisovanou objímkou ogiválnej časti, negatívnej kuželovej čiašky, izolačného krúžku, izolačnej vložky, kumulatívnej čiašky s opernou časťou kumulatívnej čiašky a trhacej náplne.
Trhacia náplň - je uložená v tele kumulatívnej hlavovej časti a skladá sa z trhavinovej náplne a počinovej tieniacej vložky.
Dráhový reaktívny motor PG-7D – slúži k zvýšeniu rýchlosti strely na jej dráhe. Skladá sa z komory dráhového reaktívneho motora, dna, poistníka strely, podložky, medzisteny, roštu, tvarovanej podložky, tryskového bloku, prachovej náplne, zažihovača, rozbušky, klobúčka a prachového pyrotechnického oneskorovača.
Aby bola rozbuška chránená pred nežiadúcim nápichom a závit výstupku pred poškodením pri doprave, je na dno naskrutkovaná ochranná krytka s podložkou.
Tryskový blok – má 6 trysiek hermeticky uzavretých, ktorými vytekajú prachové plyny z dráhového reaktívneho motora. Poistník strely (obmedzovacia skrutka) zaisťuje správnu polohu rozbušky proti úderníku pri nabití náboja do hlavne pancierovky.
Prachový pyrotechnický oneskorovač ZV-7G – slúži k zapáleniu prachovej náplne dráhového reaktívneho motora na počiatku dráhy strely. Skladá sa z tela oneskorovača, rozbušky, nosiča rozbušky, poistnej pružiny, ihly, klobúčika, pergamenovej podložky, oneskorovača v puzdre oneskorovača, dvoch zosilovacích teliesok v puzdre, zátky a dvoch zátok.
Štartovacia prachová nábojka – udeľuje strele počiatočnú rýchlosť. Je konštrukčne spojená so stabilizátorom a obsahuje pásikový nitroglycerínový prach značky NBL-38 a NBL-42.
Stabilizátor – je umiestnený vo vnútri štartovacej prachovej nábojky, ktorá sa naskrutkuje na výstupok dna dráhového reaktívneho motora. Skladá sa z nosiča stabilizátora, štyroch krídel stabilizátora, ktoré sa voľne natáčajú na čapoch, tesniaceho krúžku, podložky, membrány a turbínky. V lôžku turbínky je stopovka stlačená maticou.
Zážihovacia náplň – základná a pomocná – sú uložené v dutine nosiča stabilizátora, páskový prach štartovacej prachovej náplne je rovnomerne rozložený medzi krídlami stabilizátora. Stabilizátor s páskovým prachom a zážihovacími náplňami je uložený v papierovej nábojnici.
Zapaľovač VP-7M – je piezokryštálový – má hlavovú a dnovú časť s okamžitým nárazovým účinkom, maskovou istotou a autodeštrukciou a slúži k iniciácii trhacej náplne pri dopade na cieľ.
Hlavová časť zapaľovača - sa skladá z piezokryštálu, dotyku, matice, tela zapaľovača a izolačného puzdra.
Dnová časť zapaľovača sa skladá z poistného ústrojenstva, iskrového elektrodetonátora ZŽI, autodeštruktora, prenosnej náplne a počinovej náplne.
Poistné ústrojenstvo – sa skladá zo šupátka, doštičky s kužeľovými pružinami, zotrvačnostného ústrojenstva, prachovej poistky a zážihovacieho ústrojenstva.
Šupátko – je v drážke vložky.
Doštička – je k vložke upevnená skrutkami. O doštičku sa opierajú dve kuželovité pružiny, ktoré po odistení zapaľovača presunú šupátko do odistenej polohy.
Zotrvačnostné ústrojenstvo – sa skladá zo zotrvačného tĺku, pružiny a dvoch guľôčok.
Prachová poistka - sa skladá z puzdra, poistky a zalisovaného prachu, o ktorý sa poiska opiera.
Zážihovacie ústrojenstvo – slúži k zapáleniu prachovej poistky a autodeštruktora. Je uložené vo vložke a skladá sa z ihly, pružiny a rozbušky.
Iskrový elektrodetonátor ZŽI - sa skladá z drieku, ktorý je uložený v izolačnom puzdre, dotykového klobúčika s pružinou, čiašky s otvorom, tela elektrodetonátora, trhaviny zalisovanej do tela a klobúčika.
Autodeštruktor – zapaľovača je vo vložke a skladá sa z puzdra so zalisovanými zložami a z rozbušky.


Zdroj: RPG-7
URL : https://www.valka.cz/SOV-PG-7V-t74141#277778Verze : 0
MOD
NÁBOJ DO RPG-7 /Nb-PG-7- V/
označenie - farba khaki, čierné šablonovanie
TTU:
Kaliber ..........................85mm
Max.rýchl.strely.............300m/s,
V0=120m/s
Strela PG-7 je nadkalibrová protitanková strela s kumulatívnym účinkom. Prebíja pancier alebo iné prekážky usmerneným účinkom plynov pri výbuchu. Strela je z Pancierovky vystreľovaná štartovacou prachovou náplňou. Metná diaľka 330m. Účinná mierená vzdialenosť je 500m.
Hlavné časti:
1. Strela PG-7-G:
- telo strely :
- hlavová časť/dištanciér/
- vodivý kužel
- izolačný kotúč
- kumulatívna vložka s kontaktom
- trhavina A-IX-1
- inertná vložka
- dnová časť = piezoelektrický zapaľovač VP-7
2. Raketový motor PG-7-D: a/ spaľovacia komora
b/ tryskový blok
c/ prachová náplň
d/ oneskorovač ZV-7G
e/ zápalka KVM-3 /slúži na iniciáciu štartovacieho motora/
- raketový motor slúži k zvýšeniu rýchlosti a diaľky streľby na jej dráhe
Tryskový blok: - naskrutkováva sa na spaľovaciu komoru z predu - má 6 traskových otvorov, ktorých osi sú vyklonené pod uhlom 15 stupňov k osi strely a tangenciálne 3 stupne – hermetickosť raket. motora je zabezpečená kovovými krytkami, zaliatými lakom v tryskových otvoroch a pri naskrutkovaní natretím závitov špeciálnou vazelínou
Prachový pyrotechnický oneskorovač – slúži k zapáleniu prachovej náplne dráhového reaktívneho motora na začiatku dráhy strely
Skladá sa:
- Telo oneskorovača/41/
- Nosič roznetky/39/
- Roznetka/40/
- Poistná pružina/38/
- Ihla/37/
- Oneskorovač35/
- Zosilňovacie teliesko/33/
- Zažehovač/32/
Štartovacia prachová nábojka PG-7P:
- Udeľuje strele počiatočnú rýchlosť
- Je konštrukčne spojená so stabilizátorom
- Obsahuje pásikový Ng prach s označením NBL-42
Skladá sa:
- Papierová nábojnica/14/
- Pomocná zažehovacia náplň/15
- Stabilizátor/16/krídelká
- Základná zažehovacia náplň/17/
- Nosič stabilizátora/18/
- Štartovacia náplň/19/
- Turbína/20/
- Krytka/21/
- Stopovka/22/


Stabilizátor je umiestnený vo vnútri prachovej nábojky. Turbína udáva strele otáčavý pohyb. Vo vnútri turbíny je umiestnená stopovka. Zažehovače sú uložené v dutine stabilizátora. Štartovacia náplň je rovnomerne rozložená medzi klídelkami stabilizátoru. Prachová nábojka je chránená proti poškodeniu uložením do papierového púzdra zelenej farby.


Zapaľovač VP-TM
Je piezokryštalický, s okamžitým účinkom, maskovou istotou a autodeštrukciou. Slúži k iniciácii trhacej náplne pri dopade na ciel
Skladá sa: Hlavová časť
Dnová časť
Hlavová časť:
- Piezokryštál/15/
- Kukla/16/
- Dotyk11/
- Membrána/18/
- Matica/17/
- Izolačné púzdro/12/
Dnová časť:
- Telo zapaľovača/7/
- Dnová matica s kontaktom/
- Izolačný kotúč/28/
- Púzdro s počinovou náplň.a kontaktom/10/
- Prenosná náplň/8/Zdroj: CV EOD Trenčín
URL : https://www.valka.cz/SOV-PG-7V-t74141#277783Verze : 0
archiv
URL : https://www.valka.cz/SOV-PG-7V-t74141#303753Verze : 0
MOD
Foto: vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/SOV-PG-7V-t74141#303857Verze : 0
MOD