Main Menu
User Menu

Regula, Mikuláš

     
Příjmení:
Surname:
Regula
Jméno:
Given Name:
Mikuláš
Jméno v originále:
Original Name:
Mikuláš Regula
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádny generál v zálohe
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing., MSS
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
05.11.1958 Humenné /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:

Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ 13. mechanizovanej brigády (1995-1999)
veliteľ Mnohonárodnej brigády (2002-2004)
veliteľ Národnej akadémie obrany (2004-2007)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
10.08.2007 odvolaný z funkcie veliteľa NAO pre neoprávnené používanie akademického titulu magister
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.mosr.sk
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Regula-Mikulas-t118906#408546Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Regula
Jméno:
Given Name:
Mikuláš
Jméno v originále:
Original Name:
Mikuláš Regula
Všeobecné vzdělání:
General Education:
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1978-11.07.1982 Vysoká vojenská škola pozemného vojska, Vyškov
01.09.1988-DD.MM.1991 postgraduálne štúdium, Vojenská akadémia M. V. Frunzeho, Moskva
03.04.1999-10.06.2000 Vojnová škola pozemného vojska, Carlisle Barracks, Pensylvánia
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
11.07.1982 poručík
01.10.1984 nadporučík
01.11.1986 kapitán
01.10.1989 major
01.10.1994 podplukovník
31.12.1997 plukovník
28.08.2003 brigádny generál
15.08.2007 prepustený
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.1995-01.10.1995 Velitel : 8. mechanizovaný pluk
01.10.1995-01.01.1997 Velitel : 13. mechanizovaná brigáda
01.01.1997-DD.MM.1999 Velitel : 13. mechanizovaná brigáda
30.05.2002-28.08.2003 Velitel : Mnohonárodní brigáda
28.08.2003-31.08.2004 Velitel : Mnohonárodní brigáda
01.09.2004-10.08.2007 Velitel : Národní akademie obrany

Ručně vyplněné položky:
11.07.1982-DD.MM.1985 veliteľ čaty / roty, 12. motostrelecký pluk
22.08.1985-DD.MM.1988 náčelník štábu / veliteľ práporu, 12. motostrelecký pluk
01.09.1991-DD.MM.1995 náčelník štábu 63. mechanizovaného pluku / 63. mechanizovaného pluku
01.09.2000-DD.MM.2001 zástupca náčelníka Štábu pre plánovanie operácií GŠ OSSR
01.10.2001-DD.MM.2002 náčelník odboru operácií, koordinácie a hlásení, Správa operácií pre koordináciu velenia operácií GŠ OSSR
30.05.2002-31.08.2004 veliteľ Mnohonárodnej brigády
01.09.2004-10.08.2007 veliteľ Národnej akadémie obrany
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1988

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to Homeland
-

DD.MM.1997

Pamětní medaile ministra obrany SR II. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 2nd Class
Pamätná medaila ministra obrany SR II. stupňa
-

DD.MM.2003

Medaile "Za službu v mírových pozorovatelských misích" - 3. třída
Medal "For service in peace observation missions" - 3rd Class
Za službu v mierových pozorovateľských misiách - 3. trieda
-

DD.MM.2003

Záslužný kříž ministra obrany České republiky II. stupně
Cross of Merit of the Minister of Defence of the Czech Republic 2nd Grade
-

DD.MM.2004

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" II. stupně
Medal "For loyalty to the Armed Forces of the Slovak Republic" 2nd Class
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" II. stupňa
-

DD.MM.2004

Čestný odznak ozbrojených sil Slovenské republiky - 2. stupně
Honour Badge of the Armed Forces of the Slovak Republic 2nd Class
Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky - 2. stupňa
-

DD.MM.2005

Pamětní medaile ministra obrany SR I. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 1st class
Pamätná medaila ministra obrany SR I. stupňa
-

DD.MM.2005

Pamětní medaile k 60. výročí ukončení druhé světové války
Commemorative Medal of the 60th anniversary of the end of World War II
Pamätná medaila k 60. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny
-

DD.MM.2005

Čestný pamětní odznak k 60. výročí ukončení 2. světové války
Honorable Commemorative Badge of 60th anniversary of the end of the Second World World War II
-

DD.MM.2006

Čestný odznak Přemysla Otakara II., krále železného a zlatého
Honorary Medal of Premysl Otakar II, the King of Iron and Gold
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.mosr.sk
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Regula-Mikulas-t118906#470965Verze : 4
MOD